وبلاگ بی بی سی فارسی

فارسی دری در مسلخ ابهام

اميد فراستی 12/02/2008, 10:31 PM

نوشته ای از عزیز حکیمی: صاحبنظران بر این باورند که در بحث تفاوتهای زبان فارسی دری، معیار کارشناسانهء طبقه بندی آن "فارسی ایرانی و فارسی دری افغانی" نیست، چرا که این دو گویشی متفاوت از یک زبان واحد است که افغانها آن را "فارسی دری"، و تاجیکها و ایرانیها آن را "فارسی" مینامند. این زبان در هر منطقه از سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان، گویشهای محلی متفاوتی دارد و ازجمله میتوان به اینها اشاره کرد:
گویش دری در افغانستان: کابلی، هراتی، بدخشانی، هزارگی، فارسی بلخی، آیماق دهواری
گویش فارسی ایرانی: تهرانی، کرمانشاهی، قزوینی، سیستانی، خراسانی، بروجردی
و گویش فارسی تاجیکی: خجندی، کولابی، دروازی، بخارایی

اگرچه میان این گویشها از نظر تلفظ و در مواردی از نظر املاء لغات (مثل زنده گی یا زندگی) تفاوتهایی وجود دارد، (بخصوص اینکه فارسی تاجیکی اکثرا با خط سیریلیک نگاشته میشود) اما میتوان گفت که قواعد و دستور زبان عمومی در تمام گویش ها یکیست، مگر در مواری انگشت شمار که بیشتر به نحوه پرداختن جمله در فرهنگها و رسوم مختلف ارتباط دارد تا دستور زبان و قواعد زبان فارسی دری.

اما به نظر میرسد که اخیرا بحث زبان فارسی دری و تفاوت های آن از فارسی مرسوم در ایران در افغانستان به بحثی داغ تبدیل شده است. اقدام مقامات وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان در مزار شریف در "مجازات" بصیر بابی، به دلیل استفاده از کلمات "دانشجو" و "دانشگاه" نشان میدهد که دامنه این بحث اکنون تا چه حد جدی ست. این از نظر مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان "خلاف اصول فرهنگی و اسلامی" خوانده شده است. این در حالیست که وزارت اطلاعات و فرهنگ، اخیرا دستور داد که نام "نگارستان ملی" به "گالری ملی" تغییر پیدا کند.

اما صاحبنظران به این عقیده اند که معضل اصلی زبان دری رایج در افغانستان امروزی، در واقع نه در استفاده از این گونه کلمات است که برخی ها (از جمله طیف هم فکر وزیر اطلاعات و فرهنگ) می خواهند آن را "تهاجم فرهنگی" تعبیر کنند، بلکه در نبود استانداردهای ابتدایی در کاربرد این زبان میباشد.

بحث ها و موضع گیریهای سلیقه ای در بحث زبان، اخیرا نگرانیهای جدی را برانگیخته و برخی از دست اندرکاران ادب و رسانه ها به این نکته اشاره میکنند که این بحث ها، ریشه در تعصبات قومی، و در خوشبینانه ترین حالت، ریشه سیاسی دارد که خود منجر به چند دستگی و اختلافات شدیدتر خواهد شد و مشکل میتوان باور کرد که چنین برخوردی با زبان، بتواند اختلاف نظرها در مورد کاربرد زبان فارسی دری را حل کند.

زبان را "موجودی زنده و پویا"می خوانند که در هر نسل همگام با مقتضیات زمانی آن تغییر خواهد کرد و این تغییر چیزی نیست که بتوان آن را کنترل یا مهار کرد و یا برای آن جهت و سمت و سو تعیین کرد. بخصوص وقتی که زبان در ادبیات نوشتاری و یا رسانه های جمعی مورد استفاده قرار میگیرد، باید هم توقع داشت که گستره استفاده از کلمات و قواعد زبان، بسیار وسیعتر از آنچه باشد که در کلام عامیانه و گفتگوهای روزمره به کار گرفته میشود. در مبحث زبانشناسی این نکته مورد تایید کارشناسان هست که جامع بودن یک زبان را تعداد لغات و ساختار دستور زبان آن تعیین میکند اما زبان جامع به معنای زبانی نیست که در آن هیچ لغت بیگانه ای یافت نشود، که اگر چنین بود، فارسی دری امروزی بدون کلمات عربی آن و زبان انگلیسی بدون واژه های لاتین آن اصلا قابل تکلم نبود.

با این حال، صاحب نظران افغان معتقدند که در نبود یک نهاد با صلاحیت که بتواند به مشکلات مربوط به چگونگی کاربرد زبان رسیدگی کند، طبیعی هست که زبان دری در افغانستان، قربانی اعمال نظر و سلیقه شخصی افراد است که تاثیر مثبت یا منفی این گونه افراد بر این روند نیز، بستگی به قدرت اداری شان در ساختار دولت و دانش آنها از زبان دری دارد.

دوستی میگفت بعضی افغانها، بخصوص کسانی که در ایران تحصیل کرده اند، از "کلمات ایرانی" استفاده میکنند و نه دری ... گله داشت که این افراد با هویت و ادبیات دری افغانستان بازی میکنند و در ادامه سخنش با لحنی تمسخر گونه کلمه "شلوار" را مثال زد که به پندار او "ایرانی" ست و معادل افغانی آن "پطلون" است. به او گفتم به این ترتیب، پس ناصر خسرو بلخی که گفته: "تن همان خاک گران و سیه است // ارچند اشاره و آفت کنی کرته و شلوارش" نیز در هشتصد سال پیش باید جزء همان کسانی باشد که از"زبان ایرانی" استفاده میکرده است.

Balatarin technorati google icerocket | بی بی سی مسئول محتوای وبسايت های ديگر نيست

اظهارنظرها  ارسال اظهار نظر

 • 1.
 • 13/02/2008, 09:27 AM,
 • سید جواد :

به نظر من این کسانیکه فارسی و دری را از هم جدا می دانند به دو دسته تقسیم می شوند یکی اینکه اصلا از زبان فارسی و یا به گفته خودشان دری هیچ اطلاع ندارند و دسته دوم کسانی هستند که اطلاع دارند و آگاهانه می خواهند با استفاده از این مسئله زبان و ادبیات فارسی را از بین ببرند و کاربردشان را که خوشبختانه در کشور ما با روشن شدن اذهان جوانان ما در رابطه به زبان مادریشان رو به گسترش است جولش را بگیرند که این مسئله خیانت بزرگیست به ادبیات کهن و پرافتخار فارسی/دری است و خوشبختانه با وجود آثار بزرگ و غیر قابل اینکار زبان و ادبیات فارسی و نویسندگان و شعرای بزرگ همچون مولانای بزرگ، استاد سخن فردوسی، سعدی، نظامی گنجوی و بیدل بیانگر این است که فارسی افغانی و ایرانی یا تاجکستانی ندارد فارسی فارسیست و بیدل شاعر بزرگ افغانی با سعدی و نظامی نمایندگان بزرگ هر دو کشور با یک زبان شعر می گفتند و صحبت می کردند.
و در آخر اینکه خورشید را با دو انگشت پنهان نتوان کرد.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 2.
 • 13/02/2008, 09:50 AM,
 • سلام :

نام خود جناب وزير هم ايراني-عربی است. زيرا حافظ "شيرازي" بار ها از کلمه "خرم" استفاده کرده است. و اين که جناب وزير فرهنگ (؟) در مصاحبه اش با بی بی سی گفبه است فقط خواسته قانون اساسی را اجر کند. اين امر نشان ئی دهد که بد بختی ما ملت (افغانستان) تا در چه حد عميق است. زيرا اجرای قانون اساسی از طريق محکمه و ارگان های مربوط اجرا می شودنه با تصميم شخصی يک فرد. اين بصميم وزير مانند بصميم طالبان و حتی بدتر از ان است.در رژيم طالبان قبل از کشتن افراد يک نفر "ملا" به عنوان قاضی بصميم می گرفت. آقای کرزی با اين وزير می خواهد به زبان دري(که فردوسی گفته: من آنم که در پای خوکان نريزم مر اين قيمتی لفظ در دری را) نيش و دندان نشان بدهد.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

سلام و عرض ادب دارم خدمت نویسنده این ویبلاک, من با شما هم عقیده هستم , بلی قعطا" همینطور هست این مخالفت ها ریشه در تعصبات زبانی و قوم گرایی دارند اما آفتاب به دو انگشت پت نمیشود , تعصب این آقا به خیر زبان فارسی و فارسی گویان دنیا تمام خواهد شد , در حالیکه آقای خرم از تخلصش پیداست که از واژه های ناب فارسی دری انتخاب کردند و اگر به معنی آن توجه کرده باشند , شاد و خوش و شاداب را معنی میدهد و واژه خرم در معنی دومی اش عبارت است از : شکافتن , سوراخ کردن گوش و بینی . من باور کامل دارم که آقای خرم معنی دومی را به خود اختصاص دادند و تیغ را بدست گرفتن و گوش و بینی و زبان فارسی و فارسی گویان را میبرند و قلب آنرا میشکافت . اگر وضع بدین منوال و در تعصبات بعضی از ... های معلوم الحال ادامه یابد وضعیت سیاسی در افغانستان تغیر و خیلی خطرناکتر از وضعیت کنونی خواهد شد , من به نمایندگان خانه ملت احتراما"پشنهاد میکنم که این ... قرن را استیضاح نموده و تا به ملت و مردم کشور پاسخ قناعتبخش ارایه دهند و او را رد صلاحیت نمایند. ظهوری

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

متاسفانه هستند کسانی در دو سو که به این آتش دامن می زنند .
همین مثال هموطنانی که تصور می کنند تمام مهاجرین ساکن ایران ایرانی زده شده اند و به قول همان مثل معروف ابتدا می کنند و بعد می شمارند . این نکته بدیهی است که نقایص بسیاری در زبان دری هم موجود است اما چرا باید از واژه هایی مانند بایسیکل و پنسل و ... استفاده شود اماخود ما برای آن معادلی نداشته باشیم .
خانه از پای بست ویران است
خواجه در بند نقش ایوان است

آری پایه ها و بنیان ها نابود شده است و ما به نقوش ایوان حیران مانده ایم .

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 5.
 • 13/02/2008, 10:00 AM,
 • شهاب :

خوشبختانه ما آنقدر به یکدیگر شبیه هستیم که این افراد کوته بین را میتوان به راحتی نقد کرد. ما باید بر شباهت ها تاکید کرده و اختلافات را حل کنیم و به یکدیگر بپیوندیم. جالب است که وزیر فرهنگ افغانستان بیشتر ترجیح میدهد نام فرنگی بر روی یک سازمان ملی بگذارد تا فارسی !!!

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

سلام
درست است. کاملاً با نظر شما موافق هستم. این اقدامات از روی اغراض قومی و سیاسی است. به نظر من، هر چه زود تر تلویزیون ملی افغانستان باید از چنگال قوم گراها خارج شود و واقعاً به یک رسانه ملی تبدیل شود. چون از این رسانه به نفغ امیال قومی وسیاسی عده ای از مقامات استفاده می شود.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 7.
 • 13/02/2008, 10:49 AM,
 • خلیل فرزام :

من پا آنجكه در اين نوشته آمده كاملاِ موافقم نمي دانم چرا آنانيکه با عالمی جهل در گفتار روزمره خود به وفور از کلمات ارود و انگليسی استفاده می کنند نبايد متهم به تهاجم فرهنگی نشوند.پرواضح است که اين قدامات در جهت تضعيف زبان بالنده و پويا دری است و جز انگيزه های سياسی ناپاک چيز ديگر نمی تواند باشد.وزير فرهنگ ما خود دستور زبان شخصی خود را بلد نشده چطور چرئت ادعای صيانت زبان دری را می کند. ترکيب های پوهنتون و... بر اساس همان ترکيب زبانی دانشگاه ساخته شده.اين برای پشتو نقصان نيست اما برای دری نقصان است.بدا به حال زبان من که حافظ آن وزير فرهنگ کنونی است.هيچ چيز بدتر از اين نمی شود.وزير ما متهم به ايجاد تنش ميان مردم است او به بهانه واژه ها به جان اين خلق فتنه می افگند.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 8.
 • 13/02/2008, 11:04 AM,
 • فواد :

من از دولت های بی پایه و بنیاد افغانستان که هیچ امیدی در این موارد ندیده نمیشود شکایت ندارم. اما ایران به عنوان حامی زبان فارسی هیچ خدمتی به این زبان ننموده بطوریکه ایرانی هایی که در داخل ایران هستند فکر میکنند که افغانها به خاطر رفت و آمد و کار در ایران فارسی آموخته اند و از تاجیکستانی ها که اصلاً خبر ندارند که آنها هم فارسی زبان هستند. عده خیلی کمی از ایرانیها در این اواخر در سایتهای مختلف اینترنتی خوانده اند که سه کشور فارسی زبان است. باور ندارید سری به ایران بزنید و از مردم عام در کوچه و خیابان بپرسید که چند کشور در جهان فارسی زبان هست؟ پس در این صورت از دولتی همچون دولت فعلی افغانستان گله است؟؟؟؟؟

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 9.
 • 13/02/2008, 11:23 AM,
 • hamedi :

با اظهار سپاس از آقای حکیمی که بحث زیبای کر دند و لی در این مورد چیزی را من میخواستم با خوانندگان عزیز مطرح کنم این است که نه تنها ما از نبود یک ازگان با صلاحیت که این مسايل را حل نماید رنج میبریم بلکه ما یک چوپانی را برمسند این وزارت داریم که میخواهد با وقاحت یک زبان گوسفند چرانانرا بر زبان مولانافردوسی و و رودکی تحمیل کند و از همه بد تر اینکه پوهنخی و پوهنتون کلمات مقدسی بوده که ما از آنها آگاه نبوده ایم با تغیر آن ما گناه بزرگی را انجام دادیم. پیشنهاد من به آقای وزیر این بود که با ید از این کار کرده کوشش میکرد سال 2008 را بنام رحمان با با نامگذاری میکرد چون سال گذشته بنام مولانای فارسی زبان بود.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 10.
 • 13/02/2008, 11:33 AM,
 • خپلواک :


سلام !

درافغانستان باید ترممنولوزی ملی بکار رود نه لغات بیک نه ٬ وزیرصاحب کلتور بحق است

خپلواک

کابل

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

كساني كه ميان گويش هاي پارسي در افغانستان و ايران تفاوت قايل مي شوند به دو دسته تقسيم مي شوند:
آنهاي كه زبان مادري شان پارسي نيست و هر گونه تماس ميان پارسي زبانان افغانستان و ايران و تاجيكستان برايشان قابل تحمل نيست و از شگوفايي زبان مولوي و سعدي و حافظ و سنايي و بيدل و رودكي و... سخت در اندوه اند(قماش وزير فرهنگ افغانستان) و آنهاي كه نميدانند كه پارسي زبان يكپارچه ي ملت يك پارچه ايست كه زماني در كشور واحدي بنام خراسان زندگي مي كردنند و بعد نه تنها ميان شان مرز هاي جغرافيايي دروغين ايجاد كردنند كه بر زبانشان نيز آگانه نام هاي مختلف گذاشتند.

خواه دري خوانيش ,خواه تاجيكي
در سه نماد جلوه يكتاست پارسي

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

سلام زبان دری مادر زبان فارسی است اين حقيقت را خود فارسی زبانان ايرانی هم ميپذيرندطبق که بار ها گفته اند اينجا اقای کريم خرم براي توهين هر چه بيشتر به زبان دری راهئ را جستجو ميکرد که در کجا بتواند عقده های دلش را خالی کند اين شخص مليت پرست طبق که از عکسلعمل هايش در رسانه هاي رسمي افغانستان ديده ميشود ميخواهد زبان دری را به انزوا بکشاند بايدپارلمان ودولت افغانستان متوجه اين شخص باشند . تا مطبوعات افغانستان را به فاجعه نکشاند.و اختلاف زبانی را دامن نزند.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 13.
 • 13/02/2008, 12:14 PM,
 • اصغر - از تهران :

با سلام
آقایان سخت در اشتباهند که اینبار می خواهند زبان فارسی را هم تجزیه کنند.
زبان فارسی متعلق به همه اقوام فارسی زبان است چه ایرانی چه تاجیک و چه افغانی. ایران بزرگ با زبان شیرین فارسی شناخته می شود اگرچه امروز مرزهای جغرافیایی آن را به چند پاره تقسیم و تجزیه کرده است ولی مطمئن باشید که زبان مولانا، نظامی ،رودکی،حافظ و سعدی تابع هیچ مرزبندی مگر فارسی نخواهد شد.
با تشکر

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

سلام اين شخص مطبوعات افغانستان را به فاجعه ميکشاند بايد جلو تعصبات ان گرفته شود تا بعد از اين خاک به چشم مردم زده و نامش را اصلاح نگذارد

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 15.
 • 13/02/2008, 01:28 PM,
 • فتح :

زبان فارسی از اندالوسيا(اسبانيا) تا اندونيزيا،از عراق تا چين و از قفقاز تاشبه قاره هندوستان نفوذ و تسلط فرهنگی دارد جگونه يک فرد يا يک گروب ميتواند فارسی و فرهنگ فارسی را خفه کند.زبان های چون اردو، ترکي، ازبکی و بشتو زاده زبان فارسی است.
مثلا اگر لغات قارسی را از بشتو برون کنيم زبان بشتو قطعا قابل تکلم نخواهد بود.بطوز مثال در فارسی ميگوئم:بخور
(خور،خورش،خوردني,خوراک) بشتو:وخوره با بيشوند*و* و بسوند*ه* و لغت فارسی *خور* به نظر بنده زبان بشتو يکی از لهجه های زبان فارسی است.و مسائل سياسی ،قومي،و منطقوی نميتاند نفوظ زبان فارسی را کم بسازد.
با احترام
فتح محمد أرزوی غزنوی

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 16.
 • 13/02/2008, 03:16 PM,
 • M.H :

از وقتی که کشوری به اسم افغانستان تاسیس شد همیشه قدرت در دستان پشتونها بوده است حتی همین الان.
و آنان از همان ابتدا شروع به مبارزه بر علیه زبان فارسی کردندو هنوز هم ادامه دارد.مثلا به بهانه های کاملا احمقانه مانع از بروز شدن زبان فارسی می شوند. چرا بعد از این همه سال هنوز معادل فارسی کلماتی مثل بایسیکل( دوچرخه) پلان (نقشه) تذکره (شناسنامه) پروگرام ( برنامه) و هزاران کلمه انگلیسی . فرانسه . پشتو و عربی دیگر در میان فارسی گویان افغانستان وجود ندارد اینها همه از صدقه سر حکومت پشتونهانست.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 17.
 • 13/02/2008, 03:45 PM,
 • Abdul Hai sahar :


از حضرت علي نقل است كه گفته سر نقص وزيان راهر وقت بگيري، به سود تمام ميشود. تا حال اگر از زبان فارسي دري چيزي نميدانستيم، اگراز اين بعد متوجه شويم بهتر خواهد بود در پهلوي زبان پشتو.

زيرا گفته اند بخشش به خروار وحساب به مثقال

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 18.
 • 13/02/2008, 03:59 PM,
 • احمد سهـــیل :


با عرض سلام و ادب به همه هموطنان عزیز! بدون شک چنین موضگیری ها نشان دهنده تعصبات لسانی و قومی یک گروپ خاص میباشد. من با تهاجم فرهنگ و زبان بیگانه مخالف هستم ولی در این موضوع فارسی دری کدام مشکل نیست. فارسی و دری یک لسان بوده چنانچه شعر های شعرای ادبیان کهن فارسی دری این مسله را به اثبات میرساند.

من به این باور هستم که چنین تعصبات به وحدت ملی صدمه بزرگ میزند. مردم افغانستان نصیب یک موقع بی نظیر شدند و فعلا در مسیر بازسازی روان هستند من فکر میکنم چنین طرز تفکر ها لطمه بزرگی به پیکر همزستی و صلح و ثبات کشور میزند.
با عرض حرمت

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 19.
 • 13/02/2008, 04:11 PM,
 • احمد سهـــیل :


با عرض سلام و ادب به همه هموطنان عزیز! بدون شک چنین موضگیری ها نشان دهنده تعصبات لسانی و قومی یک گروپ خاص میباشد. من با تهاجم فرهنگ و زبان بیگانه مخالف هستم ولی در این موضوع فارسی دری کدام مشکل نیست. فارسی و دری یک لسان بوده چنانچه شعر های شعرای ادبیان کهن فارسی دری این مسله را به اثبات میرساند.

من به این باور هستم که چنین تعصبات به وحدت ملی صدمه بزرگ میزند. مردم افغانستان نصیب یک موقع بی نظیر شدند و فعلا در مسیر بازسازی روان هستند من فکر میکنم چنین طرز تفکر ها لطمه بزرگی به پیکر همزستی و صلح و ثبات کشور میزند.
با عرض حرمت

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 20.
 • 13/02/2008, 04:27 PM,
 • امید :

سلام من ایرانی وکرمانشاهی هستم وبه زبان کردی هم میتوانم صحبت کنم ولی هیچگاه تصور این را که افغان تاجیک ایرانی از هم جدا و زبانی جدا دارند را نداشته ام به هر حال این ملت یگانه کمتر از200 ساله که به دلایلی دارند از هم فاصله میگیرند که ما باید جلویش رابگیریم.ناصر خسرو سعدی حافظ فردوسی مولانا...

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

اسلام وعليکم .نظر محترم حکيمی صاحب روی تحليل علمی استوار بوده وقابل تائيد است .مرزی درزبان فارسی ودری وجود ندارد تفاوت ها درتلفظ ويا کاربرد بعضی کلمات خارجی است که دراکثر زبان های جهان وجود دارد
جناب وزير صاحب کارها ومسئوليت های بالا تری از اين دارند تا لوايح دکان ها را تفتيش کند .
مثلا مبلغين فرهنگی را تشويق کند که مردم را عليه دشمن مشترک شان يعنی تروريزم متشکل سازد وبا همکاری وزارت معارف کورسهای مبارزه عليه بيسوادی را سازمان دهد تاباسوادان عقب گراوبيسوادان را باسواد سازند تا ازمنابع علمی درراستای زندگی استفاده علمی نمايند.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 22.
 • 13/02/2008, 04:55 PM,
 • سلطان حکمت رهیاب :

سلام به همه خواننده گان،
در اولین سخن باید گفت که در کشوری که نامش افغانستان شده است، همه چیز زیر استبداد یک ملیت سرکوب شده است. از همان قرن به بعد درین کشور شگوفایی و عدالت در زیر لگد استبداد خوابیده مانده است. باید گفت که نه تنها سیاست بلکه همه ابعاد و مسایل در این کشور سیاست زده شده است. آن هم سیاستی که همیشه به خاطر یک اقلیت و سرکوبی اقلیت های دیگر بوده است. حاکمان مستبد در دوره های مختلف تاریخ کشور عملاً در کاربرد واژه های پشتو در زبان فارسی دری از زور کار می گرفته اند. نمونه آن می توان از واژه در ملتون و امثال آن که بصورت جبری تحمیل می شده، نام برد. در مقابل باید گفت که اگر واژه های دری وارد زبان پشتو شده بر اساس نیازمندی زبان پشتو بوده اما کابرد هر واژه پشتو در فارسی دری بر اساس زور و جبر بوده است. چون حاکمان حامیان زبان پشتو بوده اند. غنامندی فارسی دری هیچگاه با وجود استبداد از بین نه رفته است و نخواهد رفت. فارسی دری زبانی است که در منطقه کاربرد دارد؛ دانشمندان،شاعران، ادیبان، نویسنده گان، تاریخ نگاران و ... با آثار خود تاریخ و قدامت جایگاه این زبان را تثبیت نموده اند.
امروز اگر وزیر اطلاعات و فرهنگ لوحه این وزارت را تنها در زبان پشتو و انگلیسی می نویسد و خبر نگار را به خاطر استفاده از واژه های یک زبان در خود آن زبان جریمه و از کار سبک دوش می کند، و به واژه های مانند کلتور و گالری افتخار می کند باید بداند که در اصل اینها بیگانه است نه دانشگاه و دانشجو و امثال آن. همچنان اگر لوحه وزارت مخابرات به پشتو تبدیل می شود، در دروازه های دانشگاه کابل روی سنگ پوهنتون نوشته می شود، به دانشجویان و استادان فارسی دری زبان استفاده از واژه های جدید علمی داده نمی شود مانند واژه های فرایند، شوند، فراگرد، نگرش، و نام آن فرهنگ بیگانه نامیده می شود. و یا حتی آنکه کتابهای فارسی به کتابخانه دانشگاه کابل وارد نمی شود و کتابهای وارده مسترد می شود. و بگونه جبری آن در بعضی از صنوف ها که بیشتر از 80 در صد فارسی دری زبان درس می خوانند تدریس به پشتو صورت می گیرد. صدها مورد به همین منوال در کشور جریان دارد.
اما با آنهم در نهایت می خواهم بگویم به کسانیکه در مخالفت با زبان فارسی دری ایستاده اند و با کاربرد واژه های این زبان در خود این زبان مخالفت می ورزند: زبان وسیله افهام و تفهیم است. بگذارید فارسی دری زبانان در زبان خود سخن گویند و بنویسند. شما هم زبان خود را تقویه کنید و به زبان خود تان سخن گویید. بس است، دیگر امروز به ما حق دهید که به زبان خود سخن گوییم، به زبان مادری ما سخن گفتن حق طبیعی خود ماست. شاید ما بیشتر از شما بدانیم که چه از ما است و چه بیگانه است. فارسی دری که زبان دوم شماست و هیچ تعبیری جهت دخالت شما به این زبان وجود ندارد. شما هم مثل ما حق دارید که واژه های فارسی دری را در زبان خود بکار نبرید و زبان خود را با واژه های زبان خود تان رنگین سازید. فقط اگر دست از دخالت بردارید ممنون هستیم. تشکر

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 23.
 • 13/02/2008, 05:14 PM,
 • بى نام, داراى نام مستعار, تخلصى :

پشتونها در طول تاریخ تلاشهای زیادی برای نابودی زبان فارسی نموده اند. آغای کرزی وزارت ارگانهای و نهادهایکه که میتوانند یه زبان فارسی لطمه وارد کنند به اشخاص نفهم متعصب و جاهل سپرده است که این خود نشاندهنده تعصب فومی جناب ریس جمهور میباشد.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 24.
 • 13/02/2008, 05:59 PM,
 • جاوید- کویت :

سلام به همه دوستان
متاسفانه قوم گراها مخصوصا حزب افغان ملت سخت درتکاپو هستند که عقده حقارت خود را برسر فارسی زبانان افغانستان خالی کنند.
اظهارات خرم هم که در دفاع از عملکرد خود درین زمینه مطرح کرد نشان می دهد که ایشان با چه منطق ضعیفی با قضایا برخورد می کند. فکر می کنم تا این گونه مسایل از افغانستان برچیده نشود ما روی ثبات واستقرار را نخواهیم دید.
بعضی ها افرادی را که به ستم ملی معروف هستند ملامت می کنند ولی آدم وقتی که این گونه رویدادها را می بیند احساس می کند که این افراد تاحدودی حق به جانب هستند.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 25.
 • 13/02/2008, 06:08 PM,
 • بى نام, داراى نام مستعار, تخلصى :

نام خود جناب وزير هم ايراني-عربی است. زيرا حافظ "شيرازي" بار ها از کلمه "خرم" استفاده کرده است. و اين که جناب وزير فرهنگ (؟) در مصاحبه اش با بی بی سی گفبه است فقط خواسته قانون اساسی را اجر کند. اين امر نشان ئی دهد که بد بختی ما ملت (افغانستان) تا در چه حد عميق است. زيرا اجرای قانون اساسی از طريق محکمه و ارگان های مربوط اجرا می شودنه با تصميم شخصی يک فرد. اين بصميم وزير مانند بصميم طالبان و حتی بدتر از ان است.در رژيم طالبان قبل از کشتن افراد يک نفر "ملا" به عنوان قاضی بصميم می گرفت. آقای کرزی با اين وزير می خواهد به زبان دري(که فردوسی گفته: من آنم که در پای خوکان نريزم مر اين قيمتی لفظ در دری را) نيش و دندان نشان بدهد.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 26.
 • 13/02/2008, 07:49 PM,
 • فریبا :

سوال من از آقای خرم این است که چرا جلو کاربرد واژه های انگلیسی را در افغانستان نمی گیرد. آیا نمی بیند که در و دیوار کابل، پر است از تابلوهایی مانند "کابل سیتی تاور"، "سیتی سنتر"، "چیکن کارن سوپ"، "خوست تاور" ...؟ نه تنها جلو این واژه ها گرفته نمی شود، بلکه اینگونه بیگانه گرایی زبانی، تقویت می شود. یعنی به جای واژه زیبای نگارستان، از گالری و به جای فرهنگ، از کلتور استفاده می کنند. این نشان می دهد که همه زبانهای مهاجم، به نظر آقای خرم، خودی هستند و در این میان، فقط فارسی بیگانه و عامل "تهاجم فرهنگی" شمرده می شود.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 27.
 • 13/02/2008, 10:48 PM,
 • فرهاد :

با سلام
متاسفانه اين موضوع که اين زبان فارسی نام دارد يا دری هنوز يک مشکل حل نشده برای تمام مردم ايران، افغانستان و تاجيکستان می باشد. دليل نخست اين است که زبان شناسان نتوانسته اند معمای فارسی و دری را حل کنند و به همين خاطر(دليل دوم) اين موضوع دستاويزی شده است برای کسانی که می خواهند از آن برای اهداف سياسي،قومی و مذهبی سوء استفاده کنند. حقيقت ساده اين است که اين زبان نامش فارسی دری است (هم فارسی و هم دري). فارس به اين دليل که ريشه آن فارسی قبل از اسلام است و زبان کنونی استحاله شده و ساده شده فارسی قديمی است. به عنوان مثال دستور زبان آن ساده شده (مثلا از بين رفتن مونث و مذکر) و تلفظها تغيير کرده است. از جهتی ديگر اين زبان دری است چو ن که برای اولين بار بعد از اسلام و در دربار پاشاهان شاعران واديبان با وارد کردن کلمات عربی و ترکی و ساده ساختن دستور زبان آن را تبديل به گويشی نمودند که به دری معروف شد. نمونه اين کار در هند هم اتفاق افتاد و هندی بعد از تاثير پذيری از فارسی دری به وسيله اردوی (ارتش)هند گسترش يافت و به اردو معروف شد.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 28.
 • 14/02/2008, 01:00 AM,
 • واژه :

سلام
مطلب خوبی است ، با اينکه بعضی نکاتش شايد مشکل بر انگيز باشه و همينطور هم شده است
خب، جنگ سرد سر زبان است، زبانی که بزرگان با ان شعر سرودن و کتابها نوشتن.
زبان شناخت و هويت يک دسته و گروه را نشان ميده ؛ و هر گروه نسبت به کوچکترين تغيير در ان متعصب هستن و دفاع ميکنن و اين دفاع از عقايد و باورهايی است که قبولش دارن،ارزش قايلند به ان چيزی که با ان شناخته ميشون
.
.
.
خيلي ها به مسخره ميگيرن ولی اين يک حقيقت است که در محيطی که کلان ميشوی بيشترين اثر را روی يک شخص ميگذارد؛ با محيطی که هست بيشتر سازگاری پيدا ميکنه و ما افغانها از نصف بيشتر در کشورهای بيگانه به دنيا امديم، بزرگ شديم ؛ زندگی کرديم ؛پس کمترين اثر داره
روی انسانها
.
.
.
خيلی ها از خودمان را ميبينم در خارج که فارسي/دری گپ زدن ياد ندارن و از کلتور و فرهنگ هيچ بويی نميبرن...نميدانم مسيله اينها چی خواهد شد؟ و کسی هم برايشان مهم نيست که بجای پطلون "جينز" بگويه چون خارجی شمرده ميشه
.
.
.
بيش از 20 سال جنگ اين نتايج و پيامدها را داره ... بجای انتقاد پی چاره بگرديم، به جای جنجال آرامش خود را حفظ کنيم و سعی بر درست کردنش شويم
.
.
.
موفق باشيد

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 29.
 • 14/02/2008, 01:16 AM,
 • ابراهیم اهوازی :

نويسنده محترم جناب اميد فراستي شما درتقسيم بندي لهجه هاي فارسي از كرمانشاهي وبروجردي نامبرده ايد درحاليكه كرمانشاهي زبانش كردي جنوبي است وزبان بروجرد نيز لوري است وهیچکدام فارسی نیستند ضمنا باطلاعتان می رسانم که شما ستمی را که به خاطر ممنوعیت استفاده از چند کلمه است را تحمل نکرده اید در حالیکه حکومتهای ایران طی قرن گذشته اجازه نداده اند که 65% جمعیت ایران زبانشان تورکی وکوردی وعربی وبلوچی ولوری وگیلک و تورکمنی وغیره می باشد« بدان تعلیم وآموزش ببینند . آیا این ظلم وستم نیست .

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 30.
 • 14/02/2008, 02:11 AM,
 • همایون :

قانون اساسی افغانستان احتیاج به اصلاح دارد تا دیگر کسی به جرم این که پوهنتون را به زبان نیاورده است مجازات نشود. وقتی ما دانشگاه در زبان فارسی داشته باشیم چرا استفاده کردنش جرم باشد؟ نباید از زبان ها به صفت ابزار سیاسی استفاده کرد. این قانون اساسی فعلی قسمی ساخته شده است تا جلو رشد زبان فارسی را چه در داخل و چه در سطح منطقه بگیرد. همچو سیاست ها و محدودیت های دولت های سابقه و فعلی افغانستان باعث شده است تا فارسی زبانان افغانستان، ایران و تاجیکستان و ازبکستان از هم جدا شده و با هم بیگانه بمانند. دولت فعلی که تحت نفوذ پشتون هاست کوشش برین دارد تا حقایق را بپوشاند چون از نزدیکی زبانی و فرهنگی مردمان فارسی زبان بیم دارد و تا می تواند دست به خرابکاری می زند و تبلیغات نادرست می کند که گویا دری از فارسی فرق دارد و کلماتی که در ایران استفاده میشوند دری نبوده و بیگانه است. یک طفل هم می داند که فارسی یا دری همان یک زبان استند. آیا می شود آفتاب را با دو انگشت پنهان کرد؟ نخیر. ولی این دولت قصد دارد با دو انگشت آفتاب را پنهان کند.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 31.
 • 14/02/2008, 02:25 AM,
 • هوشنگ کامدیش :

دوستان نهایت عزیز و نویسنده گرامی آقای عزیزی
نوشته تان جالب و پر محتوا بود اما متاسفانه یکجانبه قضاوت کرده اید. با تایید گفته های شما در مورد ریشه های زبان و گویش های مختلف زبان دری یک مساله بسیار مهم را نیز باید برسی کرد که چرا حساسیت های در مورد استعمال کلمات و واژه های فارسی یا فارسی دری که قبلا رایج نبود وجود دارد.

من خودم دری زبان هستم و گاه گاهی که در بین دوستان و فامیل بعضی از اصطیلاحات فارسی بی بی سی را چون بانو/ بامداد دارم مطالعه میکنم درود وغیره به کار میبرم مخاتب یا مخاتبان دفعتا میگویند ایرانی شده ای و یا اینکه این ایرانی بازی را بگزار.

خوب بنا بر تحولات سیاسی و جنگ های دوام دار در سه دهه اخیر/ فرهنگیان افغان فرصت آنرا نداشتند و یا به آنها فرصت داده نشد تا در عرصه تکامل زبان فارسی دری کاری کنند و در همین مدت بعضی از واژه های زبان پشتو در موارد رسمی بیشتر گار گرفته شد که آهسته آهسته به یک واژه ملی یعنی قابل درک و قابل قبول همه مبدل شد.

مثلا در اوایل سالهای استقلال همینکه اولین ارگان تحصیلات عالی در افغانستان ایجاد شد آنرا پوهنتون نامگذاری کردند {نه دانشگا} و به همین ترتیب پونحی و غیره و غیره و حال ما نمیتوانیم که به عوض واژه های که حدود نیم قرن بین افغانها از اقوام مختفف تکلم شده واژه های جاگزین دری آنرا تحمیل کنیم این نه کار آقای وزیر است نه از بی بی سی و نه از دیگر رسانه ها که به مردم تعلیم زبان بدهند بلکه فرهنگیان ما با حوصله و تلاش زیاد از طریق نصاب تعلیمی مکاتب {مدارس} جامعه مدنی و اتحادیه های قلم بدستان کار کنند تا اول به مردم فهمانده شود که این زبان ایرانی نیست بلکه واژه های که یا تازه ایجاد شده اند و یا از کار مانده اند و باز به اختیار خود افغانها ست که بدیل آنرا استعمال میکنند یا خیر.

شاید شما متوجه نشده باشید که استفاده از یک واژه انگلیسی ترکی و عربی تا حدی زیادی در بین افغانها قابل قبول است نسبت به فارسی که در اصل زبان اصلی شان هست و به همینگونه کلمات اردو و این حساسیت بیشتر از پالیسی دو کشور همسایه ایران و پاکستان در قبال افغانستان سر چشمه میگیرد. خاصتا نقش این دو کشور در در حمایت از تنظیم های جهادی درگیر درحریان جنگ های داخلی سالهای 1990.

و مساله اخیر اینکه آقای وزیر که چنین اقدامی را اتخاذ میکرد باید دلیل موجه آنرا از قبل میسنجید.
همین حالا درکابل برخی از رسانه های آزاد خاصتا طلوع کاملا از استعمال واژه های غیر فارسی اجتناب میورزد لیکن هیج کسی مانع آنها نشده است و این یک حقیقت تلخ است که تلویزیون لمی در اصل مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ میشود و به عنوان صاحب امتیاز و مالک یک رسانه همان طور که بی بی سی میخواهد از یک زبان واحد و واژه های قبول شده بی بی سی در تمام بخش های نشرات فارسی استعمال کند همانطور وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز حق دارد که یک کارمند خود را بگوید که دانشگا نگو پوهنتون بگو لیکین اگر این دستور را به تلویزیون طلوع بدهد در آنصورت غیر قابل قبو است. من به این باور هستم که مطبوعات باید از ساده ترین کلمات که در بین مردم عام بکار میرود استعمال کند وظیفه رسانه ها در قدم نخست ارایه خبر و اطلاعات به ساده ترین و مروج ترین زبان است.

با تقدیم حرمت دوست حقیر فقیر سرا پا تقصیر شما

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 32.
 • 14/02/2008, 02:50 AM,
 • ناصر :

با عرض سلام

من انم که در پای خوکان نريزم
مر اين فيمتی لفظ دری زا
و يا
بسی رنج بردم دري سال سی
عحم زنده کردم بدين پارسی

از اقای وزير فرهنگ ميپرسم که فردوسی بزرگ دری زبان بود يافارسي زبان
از حافظ
ز شعر دلکش حافط کسی شود اگاه
که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

حافظ از کدام يک بود
اگر دانشگاه واژه فاريس است ايا «افعانستان»واژه فارسی نيست

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 33.
 • 14/02/2008, 04:07 AM,
 • اسلم درویشان :

نظر من در مورد موضوع آخر منتشر شده این مطلب " فارسی دری در مسلخ ابهام" میباشد.
البته افغانها فرقی میان کلمه شلوار و پطلون قائل اند، به این معنی که شلوار و یا تنبان پوشاکی ست متفاوت از پطلون "pantaloon" و در آن عصر حکیم ناصر خسرو بلخی کشوری را بنام ایران امروزی نمی شناخت تا از زبان آن استفاده میکرد ویا فرقی میان زبان فارسی یا دری می پنداشت بلکه در آن عصر پوشاکی به چنین طرح ساخته نشده بود و همان شلوار ویا تنبان رایج بود، ورنه او نیز از همان نام گذاشته شده استفاده میکرد تا مشکل هردو جناح و دیگران حل میشد.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 34.
 • 14/02/2008, 04:35 AM,
 • صادق :

تا سال 1336 زبان دري در معارف کشور رواج نداشت و روي کتاب هاي درسي قرائت فارسي نوشته بود، با توطئه تغيير نام دري بفارسي در وزارت معارف اين داستان شروع شد .
آنچه که ما فارسي زبان ها بايد بدانيم اين است که : آن ها ميدانند که فارسي همان دري است و دري همان فارسي اما عمدا آنرا پلان شده دو زبان جداگانه "تبليغ" ميکنند تا آنرا کوچک، محدود و تضعيف نمايند. زمانيکه در قانون اساسي کرزي بجاي فارسي دري تحميل کردند سکوت کرديم براي وحدت ملي؟؟!!! واصطلاحات ملي؟! و اداري حفظ شود! عمق توطئه را درک نکرديم
حالا زمان آن فرا رسيده است که قانون اساسي شئونيستي کرزي اصلاح گردد

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 35.
 • 14/02/2008, 05:46 AM,
 • احمدضیأ :

بعد از تقدیم احترامات فایقه به همه مجریان بی بی سی شاعر چی خوب میگوئید
من چی نالم از بیگانه گان که هرچه کرد آن آشنا کرد
ما مردم آنقدر با هم تضاد داریم که هر دو زبان ما هم دری و هم پشتو دچار رکود گردیده و زبان های دیگر در این زبان ها هجوم اورده و ما هنوز هم غرق در تضاد و از بین بردن زبان های ملی خود هستیم حتی اشخاص که خود وظیفه رشد و انکشاف زبان ها و فرهنگ این کشور را دارد اینطور غرق در تعصب است که نمیفهمد آیا این واژه ها اصلأ دری است و در همین زد بند ها ما به زبان های ملی خود جفا مینمایم ایرانی ها در حصه زبان و فرهنگ زحمات کشیده و تمام اصطلاحات بیگانه را از ربان خود کشیده و این واژه ها را در زبان خود جای داده اند که این مسؤولیت را وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم دارد که بدون تعصب جهت رشد هر دو زبان اقدام نمایئد و اگر پشتو نشرات دارند باید همه پشتو باشد و اگر دری نشرات دارند از ادبیات دری استفاده شود نه اینکه یک تعداد واژه های زباد دیگر را با جبر وارد زبان دیگر نمایئم به زور نمیشود یک زبان را بالای مردم تعمیل نمود که خود نتیجه معکوس و تضاد را بار میاورد و کشور عزیز مان خدای ناکرده دو باره غرق در جدال و تضاد بین اقوام تبدیل شده در این میان زیادتر وابسته تر به بیگانه ها شده میرویم و به این صورت ناچار تمام هویت خود را از دست خواهیم داد .
و از روشنفکران کشور عاجزانه تمنا دارم تا در این مورد اعتراز خود را بیان دارند و همچنان نخبگان و ادبیات شناسان باید ریشه واژه ها را برای مردم بگویند و در این مورد اذهان مردم روشن شود که آیا این واژه ها دری است یا فارسی و همچنان آیا دری از فارسی چی تفاوت دارد .
در اخیر باید بگویم که وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ نباید اینقدر متعصب باشد که عمدأ یا اشتباعأ باعث تجزیه کشور شود از یک مسؤول کشور چی که از یک فرد ملت این توقع نمیرود ، تا خدمتگار بیگانه گان نباشد .

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 36.
 • 14/02/2008, 05:49 AM,
 • احمدضیأ :

بعد از تقدیم احترامات فایقه به همه مجریان بی بی سی شاعر چی خوب میگوئید
من چی نالم از بیگانه گان که هرچه کرد آن آشنا کرد
ما مردم آنقدر با هم تضاد داریم که هر دو زبان ما هم دری و هم پشتو دچار رکود گردیده و زبان های دیگر در این زبان ها هجوم اورده و ما هنوز هم غرق در تضاد و از بین بردن زبان های ملی خود هستیم حتی اشخاص که خود وظیفه رشد و انکشاف زبان ها و فرهنگ این کشور را دارد اینطور غرق در تعصب است که نمیفهمد آیا این واژه ها اصلأ دری است و در همین زد بند ها ما به زبان های ملی خود جفا مینمایم ایرانی ها در حصه زبان و فرهنگ زحمات کشیده و تمام اصطلاحات بیگانه را از ربان خود کشیده و این واژه ها را در زبان خود جای داده اند که این مسؤولیت را وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم دارد که بدون تعصب جهت رشد هر دو زبان اقدام نمایئد و اگر پشتو نشرات دارند باید همه پشتو باشد و اگر دری نشرات دارند از ادبیات دری استفاده شود نه اینکه یک تعداد واژه های زباد دیگر را با جبر وارد زبان دیگر نمایئم به زور نمیشود یک زبان را بالای مردم تعمیل نمود که خود نتیجه معکوس و تضاد را بار میاورد و کشور عزیز مان خدای ناکرده دو باره غرق در جدال و تضاد بین اقوام تبدیل شده در این میان زیادتر وابسته تر به بیگانه ها شده میرویم و به این صورت ناچار تمام هویت خود را از دست خواهیم داد .
و از روشنفکران کشور عاجزانه تمنا دارم تا در این مورد اعتراض خود را بیان دارند و همچنان نخبگان و ادبیات شناسان باید ریشه واژه ها را برای مردم بگویند و در این مورد اذهان مردم روشن شود که آیا این واژه ها دری است یا فارسی و همچنان آیا دری از فارسی چی تفاوت دارد .
در اخیر باید بگویم که وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ نباید اینقدر متعصب باشد که عمدأ یا اشتباعأ باعث تجزیه کشور شود از یک مسؤول کشور چی که از یک فرد ملت این توقع نمیرود ، تا خدمتگار بیگانه گان نباشد .

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 37.
 • 14/02/2008, 05:56 AM,
 • عیسی شمال :

هنگامیکه حکومت افغانستان غرق در فساد اداری،پروسس و قاچاق تریاک، بی کفایتی مقامات،از دست دادن اعتماد مردم بر نهادهای دولتی و عدم مسئولیت پذیری در مقابل شهروندان خود که از سرمای زمستان میمیرند میباشد این اقدام بجز از جلب توجه رسانه ها و افکار عامه با دامن زدن به تعصبات زبانی چیزی دیگری نیست.آیا رسانه ها نمیتوانند ضعف دولت و از هم پاشیدن ناتو را در سرخط اخبار خود قراردهند؟ آیا کسی گمان میکرد افرادیکه در قالب نهاد های تمویل کننده نماینده گی کمیته اروپا در کابل و دفتر سیاسی ملل متحد رسماً ایفای وظیفه مینمایند جاسوس باشنداز کجا بدانیم که جناب وزیرنیز از این دارودسته ها باشد و بخاطر گرم نگهداشتن افکار عامه و رسانه ها دست به چنین اقدامی میزند. جفای که به زبان پارسی در افغانستان طی سالیان متمادی شده است سر ناخنی نیز به عظمت آن زیانی وارد ننموده است.

زاغ در رز نعره زاغان زند-- بلبل از آواز خوش کی کم کند، مه فشاند نور و سگ عوعو کند-- هرکسی برخلقت خود می تند، گر پلیدی پیش ما رسوا بود--خوک و سگ را شکر و حلوا بود

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 38.
 • 14/02/2008, 06:38 AM,
 • سید جواد :

آنها می خواهند زبان فارسی دری را در افغانستان کاملا از بین ببرند تا دیگر نشانی از این فرهنگ و ارتباط فرهنگی اففانستان با ایران بر جا نماند.من خراسانی هستم و بسیار گویش شیرین دری زبانها را دوسن دارم. اگر در افغانستان مردم کوتاه بیایند زبان فارسی را هم از قانون اساسی بر خواهند داشت.
تهاجم فرهنگی هم مسخره است. چطور مردمی که یک فرهنگ دارند علیه هم می توانند تهاجم فرهنگی انجام بدهند!مگر ناصر خسرو ، خواجه عبد الله انصاری ... را می توان از فرهنگ و زبان ایران جدا کرد.کسانی می خواهند عالمانه ومغرضانه بین فارسی زبانان حدایی بیندازند که ان شاالله ناکام خواهند ماند.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 39.
 • 14/02/2008, 07:18 AM,
 • اصغر - از تهران :

آقایان سخت در اشتباهند که اینبار می خوهند زبان فارسی را تجزیه کنند زبان فارسی- زبان رودکی، مولانا، نظامی،فردوسی، حافظ و سعدی است که همه متعلق به سرزمینی به نام ایران بزرگ بوده اند اگر چه امروز پاره پاره شده است ولی بدانید که زبان فارسی مرز جغرافیایی نمی شناسد نه قابل مصادره است و نه تغییر پذیر به دلخواه حکام وگر نه این زبان باید در حمله اعراب یا مغول از بین می رفت

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 40.
 • 14/02/2008, 07:26 AM,
 • شفیق الله :

تمام حرف ها قوم گرای را کنار گذاشته به اصل ما قانون اساسی داریم لطفاً کسانی که اتهام به وزیرصاحت وارد میکند یک بار قانون اساسی را مطالعه نمایند

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 41.
 • 14/02/2008, 07:31 AM,
 • اسماعيل :

سلام. با آنچه آقاي حكيمي نوشته موافقم، وصد البته اينكه تفاوت در آنچه فارسي ايراني يا دري افغاني يا فارسي تاجيكي خوانده ميشوند، تفاوتي در گويش است، در لهجه است. پرواضح است كه گويش رايج در ايران از كره ديگري نيامده.
بر فرض محال كه اين گويش و استفاده از كلماتي چون دانشگاه و دانشكده، يا دانشجو و نگارستان، در زبان فارسي نباشند، ولي دليل خوبي براي نشان دادن ضعف يك زبان نيستند و نخواهند بود. پويايي يك زبان زماني واضح ميشود كه در جذب، تغيير و استفاده از كلمات خارجي قابل انعطاف باشد. انگليسي وامدار كلمات لاتيني، يوناني، اسپانيايي و غيره است و اگر اين كلمات را از بطن آن بركشيم، شايد انگليسي به يك زبان مرده تبديل گردد.


موضوع دوم اينكه در بسياري از كشورها مسوولين فرهنگي با بررسي، ايجاد جايگزين براي كلمات و استفاده آنها در رسانه ها بر حجم، بيداري و قدرت كاربردي زبان خود مي افزايند. آيا نهادي كه به همچو كاري بپردازد در افغانستان موجود است؟
.
موضوع سوم اينكه با تيغ و قمچين و شمشير و دندانهاي به هم فشرده نمي شود آنچه دفاع از تهاجم فرهنگي خوانده ميشود را بر مردم تحميل كرد. ما سياست استفاده اجباري از زبان پشتو را در گذشته داشته ايم ولي هنوز مي بينيم كه اين زبان در مقايسه با زبانهاي ديگر و بكارگيري كلمات جايگزين براي لغاتي كه هر روز در گويش علمي، فرهنگي و سياسي ديگر زبانها وارد مي شوند، كاملا ناتوان و عاجز است.

و موضوع چهارم اينكه آقاياني كه در وزارت "اطلاعات، فرهنگ و توريزم" تشريف دارند بايد در قدم اول بفهمند كه چه ميخواهند؟ آيا تاكيد بر استفاده از كلماتي چون "گالري"، "سيتي سنتر"، "سيتي تاور"، بزنس سنتر"، "اييرويز"، "استي ورد" و صد ها كلمه ديگر كه به رسم الخط عربي-فارسي نوشته ميشود، خنده دار نيست؟ اين در حاليست كه مي شود به راحتي براي همچو كلماتي معادلي خوب در زبان فارسي يافت. اين آقايان بهتر است به فكر حذف كلمه "توريزم" از لوحه ي كه در دروازه ورودي وزارت شان نصب است، باشند، چون شايد از "جهانگردي" چيزي ندانند و بگويند "جهان" و پسوند "گرد يا گردي" نيز از دنياي ديگري آمده است. بگذريم از اينكه گويش كارمندان دولتي و غير دولتي نيز آنقدر مخلوط و عجين با انگليسي است كه فهم آن براي يك شهروند نيز اين روز ها مشكل شده. بطور مثال: "ادوكسي" براي ما مهم است، چون ميتوانيم توسط ديگران "سپورت" شويم و براي "استف" خود "پروگرام هاي" براي بلند بردن "كاپاسيتي" و "منجمت" شان راه اندازي كنيم.

لطفا آقايان بگويند اين چه زباني است؟

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

سلام
گرچه من این وبلاگ را دیر تر باز کردم ولی به هر حال من یک انتقاد دارم از وزیر اطلاعات و فرهنگ که چطور جرائت کرده یک شخص را با استفاده از زبان مادریش تعزیر کرده . البته استدلال مضخرف ایشان قانع کننده نیست که مصطلاحات ملی حفظ شود ، آغا کدام ملی ؟ آیا می شود هر چه را از دید شما باشد ملی است و لاغیر ( پوهنتون ، پوهنزی ملی ولی دانشگاه و دانشکده غیر ملی و حتی ضد فرهنگی و اسلامی ) اصلاً امکان ندارد . از طرف دیگر در قانون اساسی قید شده که دری و پشتو لسان های رسمی کشور است پس چرا این اقدام مغرضانه را انجام دادی در حالیکه دری لسان ما است و این حق طبیعی هر شهروند دری زبان است که لسان خودش را بکار برد

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

متاسفانه شخصی که در راس وزارت فرهنگ قرار دارد بجای این که پاسدار فرهنگ و ادبیات کشور باشد خود دانش و آگاهی کافی از تاریخچه ادبیات ندارد.

وزیر فرهنگ باید بداند که دانشگاه و دانشکده کلمات اصیل فارسی دری می باشد.

ولی تعصب هم در اندیشه های وی جایگای خود را دارد.

اما یکی از این نا آگاهان در پارلمان کشور می گفت که دانشگاه و دانشکده کلمات پهلوی می باشد نه دری که نباید از کلمه های بیگانه استفاده شود.

وزیر ما بجای نگارستان گالری می نویسد و به جای بازرگان بزنس استفاده می کند، پس چرا کلمات اصیل خود را استفاده نکنیم.

به این امید دقت و توجه مسوولان وزارت فرهنگ کشور.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

به کی می شود گفت.

به وزیر فرهنگی که خود آگاهی از فرهنگ ندارد.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 45.
 • 14/02/2008, 12:21 PM,
 • دوستیار :


لسان دری از کهنترین زبان هادرین مرز و بوم بوده دران لهجه مختلف بوده که نظر به موقیعت جغرافیایی و تهاجم اجنبیها از جمله ترکها.عربها .انگلیس ها و درین اواخر لسان اردو تاییر خود را داشته است اما دانش کلمه کهن بوده و در چار بیتی عامیانه به وفرت دیده میشود و در دوران مختلف کلمه دانشکده و دانشگاه
که کده پسوند دانش است .مل چون اتشکده و دهکده

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 46.
 • 14/02/2008, 06:29 PM,
 • مهدی :

برادران افغانی که به زبان فارسی دری صحبت می کنند بدانند این زبان که یکی از بزرگترین زبانهای ادبی جهان است متعلق به شماست و پدرانتان همچون مولوی ها رودکی ها و ناصر خسرو ها و ... انرا برایتان به امانت گذاشته اند و شما باید میراث دار خوبی برای آن باشید. نگذارید زبان فاخر مادریتان محو شود و با جان و دل از ان محافظت کرده و آنرا به نسلهای بعدی بسپارید.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

من بسيار منأسفم چرا که در بسياری از کشور ها مردم به چندين زبان صحبت مکنندوهيچ مشکلي ندارند.کشورشان روز به روز ترقی ميکند.اما متأسفانه در کشور ما به عوض اينکه در قسمت رشدوپيشرف زبان مادری شان همکاری کنند,برخلاف تحقير يا تحديد ميکنند.تحديد هم از طرف وزير صاحب فرهنگ بسيار جالب است,چرا که وزير فرهنگ يک کشور کسی ميباشد که هميشه در قسمت پيشرفت زبان وادبيات آن کشور بايد کار بکند.جالب تر از آن برای وزير صاحب فرهنگ ما کلمه های فرنگی مانند,کلتور و گالری فهماتر است نسبت بکلمه های فرهنگ و نگارستان.اوميدوارم وطن داران ما از عقل سليم کار بگيرند و وحدت ملی راتحکيم بخشند.تا دشمنان ما از فرصت اندک استفاده ننمايند.واسلام

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 
 • 48.
 • 15/02/2008, 12:23 AM,
 • هروی :

او را به حال خودش بگذارید. پارسی دریای بیکرانی است که با این دست و پا زدن های بیجا، آبش گل آلود نخواهد شد. به خرم از قول شاعر شیرین سخن پارسیگوی بگویید: ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست// ارز خود می بری و زحمت ما می داری.

در مورد اين نظر شکايت کنيد

شكايت, دادخواهى

نام و نشانی ايميل ضروری است

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
 

ارسال اظهار نظر

نام و نشانی ايميل ضروری است

اظهارنظرها پس از تاييد شدن توسط نويسنده وبلاگ در صفحه درج خواهد شد. اظهار نظرها ممکن است ويرايش شود.

ضروری است
ضروری است (نشان داده نمی شود)
  نشانی ايميل شما تنها در اختيار بی بی سی است. ممکن است در مورد مطالبی که در اين ايميل مطرح شده، با شما تماس بگيريم. برای کسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه، سياست بی بی سی درباره اطلاعات شخصی افراد را بخوانيد
    

بی بی سی مسئول محتوای وبسايت های ديگر نيست