« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

Pigion i Ddysgwyr: 7 Rhagfyr 2012

Categorïau:

Pigion Pigion | 13:40, Dydd Gwener, 7 Rhagfyr 2012

Uchafbwyntiau Radio Cymru dros yr wythnos ddiwethaf, gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. Beth yw podlediad?

Gwrandewch ar y rhifyn diweddaraf

 

Nia - Y Ffair aeaf

y byd amaeth - the agricultural world
brat - ffedog
yn gyfrifol am - responsible for
cynnyrch - produce
gweithgareddau - activities
ansawdd - quality
awgrym neu ddau - a suggestion or two
llygad barcud (idiom) - a keen eye
yn wyneb cyfarwydd - a familiar face
dagrau - tears

"...wel lle arall ond yn Y Ffair Aeaf ynde, ar ar ôl y tywydd ofnadwy 'na gaethon ni'r wythnos diwetha. Y Ffair yma ydy un o brif ddigwyddiadau'r byd amaeth yng Nghymru. Mae'n cael ei chynnal yn yr un lle a'r Sioe Frenhinol fawr - y Royal Welsh - yn Llanelwedd ym Mhowys. Aeth Hywel Gwynfryn yno ar ran rhaglen Nia Roberts ddydd Llun ac mi gwrddodd o â Dudley, y cogydd enwog, a John Davies. Mi roedd y ddau ar eu ffordd i roi gwybod i Dorothy Williams o Lambed ei bod hi wedi ennill y wobr am stondin orau'r Ffair. Aeth Hywel efo nhw i roi syrpreis i Dorothy... "

Dei Tomos - Anti kitty ac Anti Llinos

heddychwraig - a female pacifist
yn diffael - without fail
deallus a diwylliedig - intellegent and cultured
llethr y mynydd - the mountainside
y trugareddau i gyd - all the nick-nacks
palu celwyddau - telling all kinds of lies
y llofft - ystafell wely
cymeryd ata i - took to me
cyfnod hudolus - magical period
elfen o ddyletswydd - an element of duty

"Rhag ofn i chi feddwl bod llais Nia Roberts wedi newid, Lisa Gwilym oedd yn y stiwdio yn cadw sedd Nia'n gynnes tra bod hi i ffwrdd. Yndoedd stondin Dorothy yn swnio'n dda dudwch? Taith hir o Lanelwedd i'r Felinheli rwan i gael clywed am antis, neu modrybedd, Tudur Owen a Mari Emlyn. Wel dwi'n siwr bod gynnon ni gyd hoff anti, neu fodryb yn rhywle, yndoes? Mae Gwasg Gomer wedi cyhoeddi llyfr o'r enw 'Modryb' lle mae chwech o bobl yn cofio hanesion eu hoff fodrybedd. Mi ddaeth dau o'r awduron, Tudur Owen a Mari Emlyn, i gael sgwrs efo Dei Tomos ddydd Sul, Tudur i sôn am ei Anti Kitty a Mari i siarad am ddwy chwaer ei thaid sef Anti Mary a Anti Llinos. "

Nia - Gareth Oliver

cysylltiad - contact
canlyniad - result
addo - to promise
dod o hyd i - to find
dibynnu ar - to depend upon
gwybodaeth - information
rhywun diarth (dieithr) - a stranger
poblogaidd - popular

"Mari Emlyn yn fan'na yn sôn am gadw cysylltiad efo'i hen fodryb, ac ar raglen Nia mi glywon ni Gareth Oliver o Dregarth yn trio ail-gysylltu â hen ffrind efo help Radio Cymru. Chwilio am nyrs o'r enw Wendy Williams oedd Gareth, a bron yn syth ar ôl i Nia ofyn i'r gwrandawyr am help mi roedd yna ganlyniad, neu ganlyniadau, fel y cawn ni glywed... "

Daf a Caryl - Carwyn Jones

Prif Weinidog - First Minister
ffaelu gweld - methu gweld
whare - chwarae
llanast llwyr - total devastion
llifogydd - floods
nant - brook
cymunedau - communities
rhybuddio gan amgylcheddwyr - warned by environmentalists
mor glou - mor sydyn
amddiffyn - defence

"Wel dyna be ydy byd bach ynde, ac mae'n dangos be sy'n bosib efo Radio Cymry yntydy? Unrhyw broblem, ffoniwch Nia. Neu'n well byth ffoniwch rhaglen Daf a Caryl achos mi roedd gynnon ni'r dyn i ateb eich holl broblemau chi ar ein rhaglen ni ddydd Iau. Oedd, mi roedd Prif Weinidog Cymru - Carwyn Jones ei hun - wedi galw mewn i'n gweld. Ac mi gaethon ni sgwrs efo Carwyn am bob mathau o bethau o rygbi i'r problemau fuodd yn y gogledd yn dilyn y tywydd ofnadwy gaethon ni'r wythnos diwetha. Dyma i chi flas ar y sgwrs.... "

Yn y Ryc - Dwaine Peel

pwll glo - coal mine
hunangofiant - autobiography
dyfarnwr - referee
atgofion melys - fond memories
rhegi a cherdded bant - to swear and walk away
maeddu - to beat (in a match)
anafiadau - injuries
cael coten - to be beaten heavily
uchelgais - ambition
llwyddiant - success

"Carwyn Jones yn fan'na yn sôn am sut oedd o'n delio efo problemau fel y llifogydd, a'r ddamwain ofnadwy fuodd ym mhwll glo y Gleision y llynedd. Ia, tydy hi ddim yn swydd sydd yn 'perks' i gyd. Mae yna un 'perk' arbennig mae o'n ei gael hefyd yndoes, sef mynd i'r gemau rygbi rhyngwladol. Ac mi roedd o yn y gêm ddydd Sadwrn diwetha pan gollodd Cymru yn erbyn Awstralia. Tybed fydd 'na le i'r mewnwr Dwaine Peel yn nhîm Cymru yn y dyfodol? Fo oedd yn arfer gwisgo'r crys rhif naw dros y Sgarlets a thros Gymru, ond mae o'n chwarae yn Lloegr i dîm Sale ar hyn o bryd. Buodd o'n lansio ei hunangofiant yr wythnos diwetha, ac yna i siarad efo fo am ei lyfr ac am y gêm fawr ddydd Sadwrn oedd y dyfarnwr Nigel Owens a Gareth Rhys Owen. "

Daf a Caryl - Ryland Teifi

rhagweld - cerddor
cerddor - offeryn
offeryn - poblogaidd
poblogaidd - popular

"A phwy oedd yn iawn am ganlyniad y gêm? Wel dw i'n siwr fasai neb wedi rhagweld drama'r eiliadau ola. Bechod ynde? Mae gen i gân i chi rwan i orffen y podlediad yma. Na, ddim Waltzing Matilda ydy hi, peidiwch â phoeni. Na, mae gen i rhywbeth llawer gwell - cân gan Ryland Teifi. Mae Ryland yn enwog fel actor ond mae o hefyd yn gerddor arbennig iawn ac yn medru canu sawl offeryn. Ddaeth o i gael sgwrs efo Caryl a finnau ddydd Mawrth ac mi gaethon glywed Ryland yn canu un o'i ganeuon mwya poblogaidd 'Stori Ni'. Mwynhewch y gân... "

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.