Help / Cymorth
« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

C'mon Midffild nol ar Radio Cymru

Glyn Griffiths | 10:56, Dydd Mawrth, 29 Ionawr 2013

Mae cyfres radio wreiddiol C'Mon Midffild yn cael ei darlledu ddydd Sadwrn nesa, a tybed faint ohonoch sydd wedi cymharu tim Bryncoch gyda'ch tim lleol chi? Oes na Mr Picton o gwmpas, neu Wali Tomos ? Neu ydych chwaraewyr chi cystal am greu trafferthion a rhai Bryncoch ?

Daw ambell i stori i'r cof am ddigwyddiadau go iawn - sefyllfaoedd anarferol a gefais brofiad ohonynt fel hyfforddwr a rheolwr dros y blynyddoedd.

Mewn un clwb roedd gennyf ymgeleddwr, a oedd yn hynod o araf yn cyrraedd at chwaraewyr wedi eu hanafu. I wneud pethau'n waeth, roedd yr ymgeleddwr druan yn cael ei ddilyn ar y cae gan ei gi pob tro yr oedd anaf!

Yn ddiau, pan gyrhaeddodd y ci at y claf, fe aeth ati i lyfu'r chwaraewr wrth lafoerio dros bob dolur a chlais a welai.

Yn aml iawn roedd y ci yn cyrraedd cyn ei feistr, a dyna pryd y codai'r claf ar ei draed yn sydyn gan gyhoeddi nad oedd anaf difrifol yn bod arno! Ond os oedd y claf yn parhau ar y llawr, a'r ci wrthi'n ei lyfu'n ddiddiwedd wrth i'r ymgeleddwr gyrraedd, yna roedd hyn yn arwydd pendant y byddai'n amser i'r eilyddion ddechrau cynhesu !

Yna, ystyriwch ffawd chwaraewr druan a dorrodd ei goes mewn gem leol ar Lannau Dyfrdwy. Cadw'r ymgeleddwr anghymwys o'r ffordd rhag gwneud pethau'n waeth oedd fy nhasg gyntaf, wrth aros am y paramedics a'r ambiwlans.Yr unig beth a fyddai'r ymgeleddwr am ei wneud fyddai rhoi sbwng oer i lawr siorts y claf!

Cyn hir, cyrhaeddodd y "proffesionals" efo sblint plastig a silindr ocsigen i leddfu'r boen. Wrth iddynt godi'r claf ar y stretsier, ar ôl rhoi'r sblint ar y goes, gwaeddodd y claf mewn poen anferthol, ond gydag ocsigen yn effeithio ar eglurder ei lais, d'oedd neb yn deall yr hyn 'roedd yn ei lefain.

Cafodd ei gysuro gan y paramedics, wrth gael ei godi, ond yna, efo effaith ocsigen ar lais y chwaraewr oedd yn glaf wedi lleihau, daeth crochlefain o boendod a rhegfeydd aruthrol i gyhoeddi fod y "proffesionals" wedi rhwymo'r goes anghywir efo'r sblint, a'u bod wrthi'n brysur ei godi gerfydd y goes a oedd wedi ei thorri!

"Mae'n grisis, Mr Manijyr !'", oedd sylwadau yr ymgeleddwr ! Roeddwn yn tueddu i gytuno a fo, gan feddwl hwyrach y buasai'r magic sponge i lawr y siorts wedi gwneud gwell job !

Cefais hefyd lond trol o resymau pam nad oedd chwaraewyr yn gallu chwarae mewn gemau ar adegau.

Cefais wybod cyn un gem nad oedd blaenwr allweddol ar gael am ei fod wedi trefnu i fynd i ddangos" marrows" yn sioe Bala ! 'Hir yw pob ymaros oedd fy ateb - a roedd hi'n dair wythnos cyn i'r blaenwr gael ei le yn ol yn y tîm.

Tydi arwyddo cigydd i chwarae yn y gôl i'ch tîm ddim pob tro yn taro ar ei ganfed chwaith. Cefais alwad ffôn ddwy awr cyn un gêm gan y cigydd / golwr - "Dwi wedi rhoi bwyell drwy dop fy mys wrth dorri sosejys" oedd y neges - dim golwr, dim bys, dim sosej a dim gobaith!

Dyma un arall yn dweud nad oedd ar gael i chwarae dim ond hanner awr cyn gem - gan gyffesu fod tacsi wedi mynd dros ei droed wrth iddo aros am ei lifft yn Lerpwl. Meddyliodd o ddim am y peth nes iddo ddechrau cynhesu, a phan giciodd o'r bêl fe syrthiodd o'n glep i'r llawr mewn poen.

Ond y digwyddiad rhyfeddaf imi ddarllen amdano, mewn papur newydd lleol, am egsus roddodd un chwaraewr ( i dîm nad oeddwn ac unrhyw gysylltiad ag o) oedd ei fod wedi anafu ei lygaid wrth ddarllen y papur newydd.

Ymddengys fod rhywun wedi taro ochor y papur ac achosi i'r gornel godi, a chrafu'r darllenydd yng nghanol ei lygaid a'i orfodi i fynd i'r ysbyty am driniaeth.

Os ydych chi am fod yn ffit i gymryd eich lle yn eich tîm y penwythnos hwn, gwnewch yn siŵr nad oes sioe arddwriaeth ar y gorwel, na thacsi y tu allan i'r tŷ, na'ch bod ar fin torri sosejys ar gyfer cinio. Ac os oes rhaid ichi gael eich hanafu, gwnewch yn siwr nad oes ci ar gyfer y cae, a bod y dynion ambiwlans yn gwybod beth i'w wneud!

Tybed faint o sefyllfaoedd tebyg (sydd bron i gyd wedi digwydd i mi), fu rhaid i Mr Picton a Wali Tomos eu wynebu!

Roedden nhw i gyd yn grisis Mr Picton - crisis!

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.