Help / Cymorth

Archifau Awst 2012

Pwysau a disgwyliadau Wrecsam a Chasnewydd

Glyn Griffiths | 16:43, Dydd Iau, 23 Awst 2012

Sylwadau (0)

Fydd yna ddim llawer o wyliau i Wrecsam na Chasnewydd dros Ŵyl y Banc! Mae'n benwythnos pwysig I'r ddau glwb, er ei bod mor fuan yn y tymor.

Mae Casnewydd wedi gosod safon fydd yn gofyn llawer ar y chwaraewyr os am ei gynnal drwy'r tymor - tair gêm, deg gôl ac ar frig y Gyngres.

Tîm newydd wedi ei greu yn ôl athroniaeth a gweledigaeth eu rheolwr Justin Edinburgh. Ddydd Sadwrn byddant yn teithio i Braintree, ac yna gêm fawr yn erbyn Henffordd nos Fawrth, hwythau hefyd wedi cael cychwyn da I'r tymor, ac yn yr ail safle cyn y penwythnos.

Bydd rhaid i Wrecsam gael buddugoliaeth bnawn Sadwrn ar y Cae Ras yn erbyn Grimsby.

Dechreuwyd y tymor yn cario'r baich o fod wedi dod mor agos y llynedd, gyda llawer yn disgwyl iddynt gael dyrchafiad.

Ond mae llwyddiant yn gallu creu problemau - nid yn unig drwy weld rhai o'r cefnogwyr yn disgwyl gormod, ond drwy weld y timau eraill yn ystyried Wrecsam fel bygythiad a hwyrach yn codi eu safon yn eu herbyn.

Ond Wrecsam fydd yn gorfod codi'r safon y penwythnos yma. Byddai canlyniad ffafriol yn erbyn Grimsby, sydd heb ennill ar ôl tair gêm, yna oddi cartref yn Tamworth ddydd Llun, sydd cyn y penwythnos, wedi ennill dwy a dod yn gyfartal yn eu gêm arall, yn rhoi arwydd clir inni o'r hyn y gellir ei ddisgwyl dros yr wythnosau nesaf.

Nid ar gychwyn tymor mae'r amser i ddathlu, ond tybed a fydd Casnewydd yn etifeddu'r fantell a wisgodd Wrecsam y llynedd fel tîm sydd yn edrych fel petaent am ennill dyrchafiad i ail-adran Lloegr ar ddiwedd y tymor?

Neu a oes yna glwb llawn cyfoeth am wneud yr hyn a wnaeth Fleetwood a'u harian i Wrecsam y llynedd, a dwyn y siawns o dan eu trwynau ?

Amser rhyfedd i gynnal gemau cyfeillgar!

Glyn Griffiths | 11:47, Dydd Iau, 16 Awst 2012

Sylwadau (0)

Amser rhyfedd i gynnal gemau cyfeillgar - rhyw dri diwrnod cyn cychwyn tymor! Ond dyna ni, does dim dadlau efo trefn FIFA o wneud pethau!

Siom I Gymru wrth golli yn erbyn Bosnia-Herzegovina a bydd digon wedi ei ddweud a'i ysgrifennu am hyn.

Mae Cymru wedi collie u tair gem ddiwethaf, a heb sgorio yr un gôl yn y dair gem hynny - tipyn o ofid cyn cyfarfod Gwlad Belg yn gêm gyntaf ymgyrch ragbrofol Cwpan y Byd Brasil, 2014.

Siom hefyd i dîm o dan 21 Cymru a gollodd i Armenia ar y Cae Ras. Doedd gweld yr amddiffynnwr David Stephens yn cael ei anfon o'r maes ar ôl chwe munud fawr o gymorth, a gydag Armenia yn sgorio gyda chic o'r smotyn yn dilyn y drosedd gan Stephens , roedd hynny yn ddigon i ennill y gêm.

Ymddengys fod perfformiadau dau dîm Cymru ar y noson yn rhai eithaf tebyg - patrwm gweddol dda, cyd basio gweddol daclus, ond yn methu a chreu cyfleodd yn y traean olaf o gwmpas ceg gôl eu gwrthwynebwyr.

Dwedodd Chris Coleman fod angen gwella - ac mae hyn yn wir. Rhaid hefyd sicrhau fod y chwarae disgybledig yn gallu creu cyfleodd, a bod naws creadigol y chwaraewyr (yn y ddau dîm) yn gallu dod i'r amlwg. Bydd angen perfformiad o safon uchel os am guro Gwald Belg sydd yn fwyaf sydyn wedi dod yn fygythiad ac yn ffefrynnau posib I ennill y grŵp. Roedd eu buddugoliaeth o bedair gôl o ddwy dros yr Iseldiroedd yn arwydd o'r hyn y gellir ei ddisgwyl ganddynt ar Fedi'r 7fed.

Cyn cloi, llongyfarchiadau i Rhian Wilkinson, y ferch a gafodd ei magu yn y Bontfaen ac a gafodd sylw yn y blog yma dros y bythefnos diwethaf. Enillodd Rhian fedal Efydd fel aelod o dîm peldroed merched Canada yn y Gemau Olympaidd. Cawsom neges ganddi ganol wythnos yn diolch am y gefnogaeth a gafodd ac yn mynegi balchder o'i Chymreictod ac yn ddiolchgar am roi sylw i hyn. Pob lwc iddi yn y dyfodol.

Rhian Wilkinson - Cymraes yn nhim Canada

Glyn Griffiths | 12:26, Dydd Mercher, 1 Awst 2012

Sylwadau (0)

Prynhawn Iau bydd tîm peldroed merched Canada yn brwydro am y fedal efydd yn erbyn Brasil yn Stadiwm Dinas Coventry. Ond daethant mor agos i sicrhau eu lle yn y ffeinal. Roedd eu gem nos Lun yn erbyn yr Unol Dalaethau yn llawn cyffro ac ymysg y mwyaf gwefreiddiol rwyf wedi ei weld ers beth amser.

Gyda'r ddau dîm yn gyfartal, tair gôl yr un, gydag ond munud ar ddiwedd yr amser ychwanegol ar ôl, llwyddodd peniad Alex Morgan i sicrhau mai'r Unol Dalaethau fydd yn Wembley nos Iau yn wynebu Japan ac yn cystadlu am y fedal aur.

Chwaraeodd y ferch o Bontfaen, Rhian Wilkinson, ei rhan yn allweddol yn amddiffyn Canada ac er waethaf hatrick rhagorol gan y blaenwraig Christine Sinclair, roedd y daran ar ddiwedd y gêm yn dipyn o ergyd.

Yn dilyn fy erthygl flaenorol am Rhian Wilkinson, yr eneth sydd a'i gwreiddiau ym Mro Morgannwg ac sydd yn chwarae peldroed i dîm merched Canada yn y gemau Olympaidd, cefais gyfle i gael sgwrs gyda hi ganol wythnos am ei gyrfa yn y byd peldroed.

Amddiffynwraig ydi Rhian, ac er mwyn canolbwyntio ar y Gemau Olympaidd, nid yw wedi ymuno ac unrhyw glwb hyd yn hyn ar ôl gorffen chwarae yn broffesiynol yn Norwy gyda thimau merched Strommen a LSK Kvinner. Cyn hynny roedd yn chwarae yng Nghanada i dîm yr Ottawa Fury.

Mae eisoes wedi cynrychioli Canada mewn dros gant ac ugain o gemau rhyngwladol, a hynny dros gyfnod o naw mlynedd ers y gêm gyntaf yn erbyn yr Unol Dalaethau yn 2003. Hyd yn hyn, mae Rhian yn un o ddim ond wyth o ferched sydd wedi cynrychioli Canada mewn dros cant o gemau.

Ar wahân i gystadlu yn y Gemau Olympaidd (yn 2008 yn ogystal ag eleni) mae wedi chwarae mewn pedair cystadleuaeth i dimau rhanbarth CONCACAF o FIFA; ddwywaith yn y gemau Pan Americanaidd; a hefyd yn rowndiau terfynol Cwpan y Byd i Ferched.

Ond nid Rhian ydi'r unig gysylltiad Cymreig a thîm merched Canada. Mae un o'r staff hyfforddi, Robert Sherman yn enedigol o Aberystwyth - ac wedi bod, yn y gorffennol, yn aelod o staff Ymddiriedolaeth Cymdeithas Beldroed Cymru, fel Cyfarwyddwr Technegol cyn penodiad Osian Roberts.

Tipyn o gêm ar Old Trafford a thipyn o siom i'r ddau sydd â chysylltiadau agos a Chymru.
Ond ymlaen i Coventry ddydd Iau, i wynebu Ffrainc gyda'r fedal efydd yn eu golwg.

Pob lwc iddynt a'u tîm.

Er bod tîm merched Prydain wedi cyrraedd y chwarteri yn y gystadleuaeth, tydi'r rheolwraig Hope Powell heb wneud fawr o ddim i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ferched i chwarae peldroed yng Nghymru. Dim Cymraes o gwbl yn y garfan er y gellir dadlau bod Jessica Fishlock a Gwennan Harries wedi gwneud digon i haeddu eu lle yn y garfan.

Os na all Hope Powell ysbrydoli genethod ifanc Cymru, tybed a all Rhian Wilkinson, y ferch o Fro Morgannwg, ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ferched i chwarae peldroed ar hyd a lled Cymru?

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.