Stormydd Hydref

Dydd Gwener 25 Hydref 2013, 13:34

Elin Meredith Elin Meredith

Tagiwyd gyda:

Gyda’r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio am stormydd mawr ddiwedd mis Hydref ai cyd-ddigwyddiad yw hi bod un o gorwyntoedd gwaethaf Prydain wedi digwydd yng Nghymru union 100 mlynedd yn ôl?

Ar Hydref 27 1913, fe ‘sgubodd corwynt drwy ardal Cwm Taf yn ne Cymru gan achosi difrod enfawr a lladd tri o bobl.

Mae’r lluniau yma yn dangos maint y difrod yn ardal Trefforest, Cilfynydd, Abercynon ac Edwardsville. Diolch i Archifau Morgannwg a gwefan Old Merthyr Tydfil am ganiatâd i’w dangos.

Digwyddodd cwta bythefnos ar ôl y ffrwydriad enfawr yng nglofa Senghennydd ac felly roedd nifer o ffotograffwyr yn dal yn ne Cymru wrth law i gofnodi’r llanast.

Ewch i wefan Wales Online i weld mwy o luniau, a darllen hanes prosiect ym Merthyr i greu archif ar-lein o luniau a straeon pobl leol o’r digwyddiad.

Ond nid dyma’r unig storm enwog ym mis Hydref: roedd llongddrylliad yr Hindlea mewn storm arswydus oddi ar arfordir Môn ar yr un dyddiad, Hydref 27, yn 1959 a suddodd y Royal Charter mewn storm debyg union 100 mlynedd cyn hynny, ac yn yr un lle, ar Hydref 26 1859.

Tagiwyd gyda:

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
LLAWN01 - Gŵyl gelfyddydol newydd Llandudno

Dydd Iau 19 Medi 2013, 15:20

Nesaf
Cayo a Chofio Cwm Celyn

Dydd Iau 6 Chwefror 2014, 17:03

Ynglŷn â’r blog

Barn, sylwadau a gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru ym maes y celfyddydau, hanes, crefydd, gwyddoniaeth a mwy.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Mwy gan BBC Cymru

BBC Darganfod