Croeso!

Dydd Gwener 1 Mawrth 2013, 11:17

Elin Meredith Elin Meredith

Croeso i flog newydd BBC Cymru lle byddwn ni’n dod â gwybodaeth, sylwadau a phytiau difyr i chi am be’ sy’n digwydd yng Nghymru ym maes y celfyddydau, hanes, gwyddoniaeth a mwy. Byddwn hefyd yn cyflwyno dolenni i bethau eraill o ddiddordeb sydd allan yna ym myd y we Gymraeg ac ar ein gwefan ni o bryd i’w gilydd.

Tìm bach, ond egnïol, ydyn ni, a gobeithio y cawn gyflwyno blogwyr gwâdd o bob math o feysydd diddorol i’r blog hwn wrth iddo ddatblygu hefyd.

Bydd y cofnod cyntaf yn ymddangos yn fuan, ond am rŵan gallwch bori drwy ein hen flog Cylchgrawn sy’n archif sylweddol o gofnodion ar bynciau celfyddydol, gan gynnwys llyfrau, ffilm, drama ac Eisteddfodau, dros y blynyddoedd diwethaf.

Felly, ar ran gweddill tîm gwefan BBC Cymru, hwyl am y tro – byddwch yn falch o glywed mai wyneb gwahanol fydd yn y llun bach yng nghofnod nesa’r blog!

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Nesaf
Y Gwyddonydd: 50 mlynedd yn ddiweddarach

Dydd Gwener 1 Mawrth 2013, 12:00

Ynglŷn â’r blog

Barn, sylwadau a gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru ym maes y celfyddydau, hanes, crefydd, gwyddoniaeth a mwy.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Mwy gan BBC Cymru

BBC Darganfod