BBC Cymru - Dathlu 50

Dydd Gwener 7 Chwefror 2014, 15:23

Dafydd Owen Dafydd Owen

BBC Cymru 50 Dathliadau BBC Cymru yn 50 Penblwydd Hapus BBC Cymru! Oes, mae 'na hanner canrif ers darllediad cynta’r gwasanaeth cenedlaethol newydd ar Chwefror 9fed 1964.

Mae carreg filltir fel hon yn gyfle i edrych ar rai o’r newidiadau gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol sydd wedi digwydd yma yng Nghymru dros yr hanner canrif ddiwethaf.

Roedd sefydlu gwasanaeth darlledu cenedlaethol i Gymru yn ddatblygiad pwysig iawn hanner can mlynedd yn ôl, ond pwy feddyliai bryd hynny y byddai yna gyfrwng newydd i gadw cwmni i’r gwasanaethau teledu a radio?

Rydyn ni wedi gwahodd tri blogiwr i bori trwy’r archif a rhannu sylwadau am rai o ddatblygiadau’r cyfnod.

Darllenwch a chliciwch wrth i ni gamu nôl i’r gorffennol ...

O Gaernarfon i Ddatganoli

Hanner Canrif o Frethyn

Cayo a Chofio Cwm Celyn

Sylwadau

Neidiwch i dudaleniad y sylwadau
 
 

Mwy o gofnodion

Blaenorol
O Gaernarfon i Ddatganoli

Dydd Gwener 7 Chwefror 2014, 12:09

Nesaf
Croeso i BBC Cymru Fyw

Dydd Mawrth 22 Ebrill 2014, 08:56

Ynglŷn â’r blog

Barn, sylwadau a gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru ym maes y celfyddydau, hanes, crefydd, gwyddoniaeth a mwy.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Mwy gan BBC Cymru

BBC Darganfod