RS Thomas gan Dr Rowan Williams

Heddiw, mae’n ganmlwyddiant ers geni’r bardd Cymraeg RS Thomas.

I nodi’r achlysur, mewn darn arbennig ar y gyfer y wefan hon, mae cyn Archesgob Caergaint a chyn Archesgob Cymru, Dr Rowan Williams, yn ysgrifennu am rai o’r themâu yng ngherddi RS Thomas - ffydd a Chymreictod, ei angerdd a’i duedd o ddadlau ag ef ei hun. Ar Radio Cymru am 6 o’r gloch nos Wener, bydd rhaglen arbennig gyda Dylan Iorwerth yn nodi’r canmlwyddiant, a dydd Sul am 10am bydd cyfle i glywed yr ail ran o raglen arbennig Beti a’i Phobol a ddarlledwyd gyntaf nôl yn 1996. Gallwch glywed y rhan gyntaf, a ddarlledwyd dydd Iau, fan hyn.

Mae dathliadau i nodi’r canmlwyddiant yn digwydd trwy gydol y flwyddyn, ac mae manylion y digwyddiadau a’r prosiectau i’w cael ar wefan RS Thomas 2013.

Loading...

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Nesaf