Cymru

Podlediadau: Straeon newydd i blant

Mae gwrando ar stori dda wedi ei hadrodd gan rywun sydd â dawn dweud yn un o bleserau bywyd mae pawb yn ei fwynhau, dim ots beth yw ein hoedran. Ond does neb yn hoffi gwrando ar stori mwy na phlant.

Yn y dyddiau yma o gael eu boddi mewn rhaglenni teledu 24-awr-y-dydd, gemau cyfrifiadurol a DVDs llawn cynnwrf i’w diddanu heb iddyn nhw orfod gwneud dim byd ond edrych, hawdd anghofio bod gan blant eu dychymyg byw iawn eu hunain.

Mae'r gwyddonwyr yn dweud fod darllen yn dda i fwydo'r dychymyg yma ac i ddatblygiad plant, ond mae tystiolaeth y gall gwrando ar rywun arall yn dweud stori fod llawn cystal i’w datblygiad.

Podlediad Straeon i Blant

Mae BBC Cymru wedi comisiynu chwe stori newydd sbon i'r plant lleiaf gan awduron adnabyddus i chi eu lawrlwytho fel podlediad i’ch plant wrando arnyn nhw unrhyw bryd.

Ar y cyd â gwasanaeth Cyw ac S4C, bydd y straeon hefyd yn cael eu darlledu yn ddyddiol ar raglen Nia ar Radio Cymru o ddydd Llun, Mawrth 18 i ddydd Iau, Mawrth 21.

Bydd y stori gyntaf yn cael ei darlledu am 3.45pm b'nawn Llun.

Bydd i’w chael fel podlediad yn syth ar ôl y darllediad ac erbyn yr un amser b’nawn dydd Iau bydd yno chwech stori ar gael ichi eu lawrlwytho o fan hyn.

Y chwe awdur ydy Caryl Lewis, Angharad Tomos, Bethan Gwanas, Morgan Tomos, Hywel Griffiths a Gwenno Hughes a dyma drefn darlledu’r straeon ar raglen Nia:

  • Dydd Llun – Paid â bod Ofn (Bethan Gwanas) ac Anrheg Pen-blwydd Taid (Gwenno Hughes)
  • Dydd Mawrth – Fuoch chi rioed yn morio (Angharad Tomos)
  • Dydd Mercher – Gwrach Cors Fochno (Hywel Griffiths)
  • Dydd Iau – Arian Mawr (Morgan Tomos) a Gwyfyn Llwyd (Caryl Lewis)

Rhian Morgan a Sion Pritchard yw’r actorion sy’n darllen.

Mae’r straeon yn rhan o Wythnos Blant ar Radio Cymru sydd wedi ei threfnu i gyd-redeg â Gŵyl Llenyddiaeth Plant gyntaf erioed Caerdydd o ddydd Mercher 20 i ddydd Sul 24 Mawrth 2013.

Bydd y brifddinas yn cael ei thrawsnewid yn fyd hud o chwedlau a chymeriadau gyda rhai o hoff awduron a darlunwyr Cymru a thu hwnt yn ymddangos.

Mwy o wybodaeth ar gael yn www.gwylllenplantcaerdydd.com.

Ac os oes ganddoch chi fwy o ddiddordeb, gallwch wrando ar lyfrau plant yn cael eu darllen ar wefan y Dref Wen hefyd, fan hyn

Dolenni eraill defnyddiol:

Llyfrau Llafar

Gwales

Sylwadau

Gwnewch y sylw cyntaf

Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud gwneud sylw ac ymateb i sylwadau

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Nesaf