Darllen y cofnodion diweddaraf

 1. BBC Cymru - Dathlu 50

  Dydd Gwener 7 Chwefror 2014, 15:23

  Dafydd Owen Dafydd Owen

  BBC Cymru 50 Dathliadau BBC Cymru yn 50 Penblwydd Hapus BBC Cymru! Oes, mae 'na hanner canrif ers darllediad cynta’r gwasanaeth cenedlaethol newydd ar Chwefror 9fed 1964.

  Mae carreg filltir fel hon yn gyfle i edrych ar rai o’r newidiadau gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol sydd wedi digwydd yma yng Nghymru dros yr hanner canrif ddiwethaf.

  Roedd sefydlu gwasanaeth darlledu cenedlaethol i Gymru yn ddatblygiad pwysig iawn hanner can mlynedd yn ôl, ond pwy feddyliai bryd hynny y byddai yna gyfrwng newydd i gadw cwmni i’r gwasanaethau teledu a radio?

  Rydyn ni wedi gwahodd tri blogiwr i bori trwy’r archif a rhannu sylwadau am rai o ddatblygiadau’r cyfnod.

  Darllenwch a chliciwch wrth i ni gamu nôl i’r gorffennol ...

  O Gaernarfon i Ddatganoli

  Hanner Canrif o Frethyn

  Cayo a Chofio Cwm Celyn

 2. O Gaernarfon i Ddatganoli

  Dydd Gwener 7 Chwefror 2014, 12:09

  Dyfan Powel Dyfan Powel Myfyriwr Ymchwil

  Mae'r hanner canrif ddiwethaf ers sefydlu BBC Cymru wedi bod yn gyfnod o newid mawr yn wleidyddol a chymdeithasol.  Dyfan Powel, myfyriwr ymchwil yn adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth sydd wedi bod yn bwrw golwg ar rai o'r datblygiadau mwyaf.      

  Arwisgo Siarl yn Dywysog Cymru


  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Hanes arwisgiad Charles yn Dywysog Cymru ym 1969.

   


  Yn 1958 rhoddodd y Frenhines Elizabeth yr Ail y teitl Tywysog Cymru i’w mab Siarl, ond roedd yn rhaid iddo aros tan fis Gorffennaf, 1969, cyn cael ei arwisgo’n ffurfiol.

  Rhai diwrnodau cyn i Neil Armstrong lanio ar y lleuad, cynhaliwyd seremoni rwysgfawr yng Nghastell Caernarfon lle datganodd Siarl ei gariad a’i ymrwymiad at bobl, diwylliant ac iaith Cymru. Yna bu Cymry nodedig yn datgan eu teyrngarwch i’r Goron. Ond i rai, bu’r dewis o leoliad yn adleisio arwisgiad mab Concwerwr Cymru, Edward I, yn 1301.

  Cynheuodd y dathlu dân gweriniaethol a chenedlaetholgar ymhlith rhai Cymry a fynegwyd yn lliwgar drwy brotest a chelfyddyd.

  Plaid Cymru yn ennill yn 1974

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Gwynfor Evans yn cyrraedd Llundain ar ôl ennill is-etholiad Caerfyrddin ym 1966.

   

  Gyda buddugoliaeth Gwynfor Evans yn is-etholiad Caerfyrddin yn 1966, cychwynnodd...

  Darllen mwy ynglŷn â O Gaernarfon i Ddatganoli

 3. Hanner canrif o frethyn?

  Dydd Gwener 7 Chwefror 2014, 09:27

  Elin Mai Elin Mai Sylfaenydd Cwmni Styledoctors

  Elin Mai o gwmni Styledoctors yn Llundain sydd yn bwrw golwg ysgafn, bachog, dros wisgoedd rhai o'r pobl sydd wedi ymddangos ar rai o raglenni BBC Cymru/Wales dros y 50 mlynedd ddiwethaf.

  Oedd Magi Post bron efelychu Twiggy? Ai aelodau Cymdeithas yr Iaith oedd y protestwyr smarta yn y byd?

  Mae'r atebion i gyd yma! Darllenwch ymlaen.

  Pobol y Cwm 1975 

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Detholiad o bennod gynnar yn opera sebon BBC Cymru 'Pobol y Cwm'.

  Diwrnod priodas a phawb yn smart yn Nghwm Deri. Siwtiau tri darn efo lapels anferth (yn ffodus nid yw'r siâp yma yn debygol o gael ei ail-gylchu!).

  Trowsusau bell bottom gan y dynion a dal dipyn o ddelwedd yr hipi wnaeth gario mlaen o'r 60'au yn amlwg. Ddim cweit mor stylish â John Travolta yn Saturday Night Fever ond ddim yn bell.

  Roedd yr edrychiad disco o siwtiau tri darn yn boblogaidd iawn yn y cyfnod yma a mae'n amlwg fod yn dynion yn eu dillad gorau.

  Roedd y ffrog jyrsi gyntaf gan Diane von Fürstenberg (sydd dal o gwmpas heddiw) wedi ffeindio ei ffordd o Lundain i'r cymoedd hefyd. Roedd hwn yn gyfnod o drio pethau newydd a bod yn wahanol.

   Swyn

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Y grŵp Swyn o Ysgol Glan Clwyd yn ennill y gân fodern yn Eisteddfod Dyffryn Clwyd 1973

  Waw, dyma ni ffasiwn Cymraeg...

  Darllen mwy ynglŷn â Hanner canrif o frethyn?

 4. Cayo a Chofio Cwm Celyn

  Dydd Iau 6 Chwefror 2014, 17:03

  Lyn Ebenezer Lyn Ebenezer Newyddiadurwr

  Ers sefydlu BBC Cymru yn 1964 mae'r gwasanaeth newyddion wedi hen ennill ei blwy.  Y newyddiadurwr Lyn Ebenezer sy'n rhannu ei brofiad personol am un o straeon mawr yr hanner can mlynedd diwethaf.

   

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Cafodd pentref Capel Celyn ei foddi yn 1965 er mwyn creu cronfa ddŵr newydd Tryweryn.
       

   

  Ychydig ddyddiau cyn agoriad swyddogol argae Tryweryn gwahoddwyd Cayo Evans a finne i sgwrsio ar raglen Heddiw, BBC Cymru. Cayo, wrth gwrs, oedd arweinydd Byddin Rhyddid Cymru a finne’n cael fy ystyried yn benboethyn. Caniatawyd i Cayo siarad yn Saesneg, er bod ei Gymraeg yn gwbl dderbyniol. 

   

  Y...

  Darllen mwy ynglŷn â Cayo a Chofio Cwm Celyn

 5. Stormydd Hydref

  Dydd Gwener 25 Hydref 2013, 13:34

  Elin Meredith Elin Meredith

  Gweld pob cofnod ar gyfer:

  Gyda’r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio am stormydd mawr ddiwedd mis Hydref ai cyd-ddigwyddiad yw hi bod un o gorwyntoedd gwaethaf Prydain wedi digwydd yng Nghymru union 100 mlynedd yn ôl?

  Ar Hydref 27 1913, fe ‘sgubodd corwynt drwy ardal Cwm Taf yn ne Cymru gan achosi difrod enfawr a lladd tri o bobl.

  Mae’r lluniau yma yn dangos maint y difrod yn ardal Trefforest, Cilfynydd, Abercynon ac Edwardsville. Diolch i Archifau Morgannwg a gwefan Old Merthyr Tydfil am ganiatâd i’w dangos.

  Digwyddodd cwta bythefnos ar ôl y ffrwydriad enfawr yng nglofa Senghennydd ac felly roedd nifer o ffotograffwyr yn dal yn ne Cymru wrth law i gofnodi’r llanast.

  Ewch i wefan Wales Online i weld mwy o luniau, a darllen hanes prosiect ym Merthyr i greu archif ar-lein o luniau a straeon pobl leol o’r digwyddiad.

  Ond nid dyma’r unig storm enwog ym mis Hydref: roedd llongddrylliad yr Hindlea mewn storm arswydus oddi ar arfordir Môn ar yr un dyddiad, Hydref 27, yn 1959 a suddodd y Royal Charter mewn storm debyg union 100 mlynedd cyn hynny, ac yn yr un lle, ar Hydref 26 1859.

  Darllen mwy ynglŷn â Stormydd Hydref

 6. LLAWN01 - Gŵyl gelfyddydol newydd Llandudno

  Dydd Iau 19 Medi 2013, 16:20

  Sioned Clwyd Sioned Clwyd

  Os ewch chi i Landudno y penwythnos yma (Medi 20-22) a gweld y lle yn edrych yn fwy Fictorianiadd na’r arfer, peidiwch a phoeni, dydych chi heb gamu nôl mewn amser, ond yn hytrach wedi dod o hyd i un o amryw ddigwyddiadau LLAWN01. Cerbyd ymdrochi (llun drwy garedigrwydd Marc Rees/LLAWN01) Cerbyd ymdrochi

  Gŵyl gelfyddydol newydd rhad ac am ddim yw LLAWN01 (Llandudno Arts Weekend No.1) sydd wedi cael ei threfnu a’i llunio gan Marc Rees, capten y prosiect Adain Avion yn 2012. Mae’r ŵyl yn dathlu’r hanes Fictorianaidd fu’n hanfodol yn llunio’r dref glan-y-môr hon.

  Canolbwynt y penwythnos fydd chwe cerbyd ymdrochi Fictorianaidd. Bydd...

  Darllen mwy ynglŷn â LLAWN01 - Gŵyl gelfyddydol newydd Llandudno

 7. Gwasanaeth newydd Cymru Fyw

  Dydd Llun 29 Gorffenaf 2013, 15:46

  Sioned Clwyd Sioned Clwyd

  Mae BBC Cymru Wales heddiw wedi cyhoeddi buddsoddiad newydd sylweddol yn eu gwasanaethau digidol ar-lein yn Gymraeg gyda chynlluniau i ddatblygu gwasanaeth newydd o'r enw Cymru Fyw.

  Bydd y gwasanaeth, fydd yn dechrau fel cynllun peilot am ddwy flynedd, ar gael ar bob llwyfan - cyfrifiaduron desg, ffônau symudol a thabledi - a bydd yn cyfuno newyddion byw a nifer o elfennau eraill. Prif nodweddion Cymru Fyw fydd:

  • y straeon newyddion diweddaraf ar draws Cymru
  • ffrwd blog byw gyda’r manylion diweddaraf am newyddion o Gymru, chwaraeon, y celfyddydau, diwylliant poblogaidd, gwleidyddiaeth a thywydd...

  Darllen mwy ynglŷn â Gwasanaeth newydd Cymru Fyw

 8. Lluniau Patagonia Tom Griffiths

  Dydd Mawrth 14 Mai 2013, 15:42

  Elin Meredith Elin Meredith

  Gweld pob cofnod ar gyfer:

  "Unwaith mae gen i berthynas efo'r person, dwi'n tynnu lluniau gwell," meddai’r ffotograffydd Tom Griffiths sydd yn arddangos ei luniau o Batagonia ar hyn o bryd ar ôl byw yno am bron i chwe blynedd.

  Rydyn ni’n gyfarwydd â gweld delweddau o olygfeydd a phobl Patagonia erbyn hyn. O Dai Jones Llanilar i Gruff a Matthew Rhys, ac o 4Wal i ffilm Marc Evans, rydyn ni wedi gweld dipyn o gymuned Gymraeg y Wladfa ar y teledu.

  Don Perez Williams Don Perez Williams gan Tom Griffiths Ond mae 'na rywbeth agos-atoch sy'n wahanol yn lluniau Tom Griffiths. Efallai mai'r ffaith ei fod wedi bod yn byw neu aros gyda’r bobl...

  Darllen mwy ynglŷn â Lluniau Patagonia Tom Griffiths

 9. Dewch i ddarganfod!

  Dydd Iau 25 Ebrill 2013, 15:03

  Sioned Clwyd Sioned Clwyd

  Ydych chi wedi ymweld â’n gwefan Darganfod eto?

  Darganfod yw cartref newydd cynnwys gwybodaeth a dysgu BBC Cymru, sy’n cynnwys hanes, gwyddoniaeth, celfyddydau, yr iaith Gymraeg a llawer mwy.

  Mae’n ran o gynllun ar draws y BBC sy’n clymu cynnwys ffeithiol a dysgu at ei gilydd i greu siwrne ddysgu llyfn, syml a hwyliog.

  Fel rhan o’r prosiect yma, mae yna hafan newydd ar gyfer cynnwys dysgu’r BBC. Mae hwn yn cynnwys adnoddau fel ‘Class Clips’, sy’n chwilio am glipiau archif a diweddar o raglenni cyffredinol y BBC, a chynnwys dysgu fel ‘Bitesize’.

  Mi fydd y system yma yn cael ei datblygu yn fuan i alluogi chwilio yn ieithoedd cynhenid y DU yn cynnwys Cymraeg ond, yn y cyfamser, gallwch chi ddal i ddefnyddio Clipiau i Athrawon.

  Gallwch ddarllen mwy am y prosiect yma ar ddarn blog Chris Sizemore sef golygydd gweithredol Knowledge & Learning (Saesneg).

  Darllen mwy ynglŷn â Dewch i ddarganfod!

 10. PyC - drama newydd aml-blatfform arloesol

  Dydd Llun 8 Ebrill 2013, 12:35

   Hannah Thomas Hannah Thomas Cynhyrchydd PyC

  Gweld pob cofnod ar gyfer:

  Rydw i’n siwr bod nifer ohonoch chi’n gwybod am y Queen Vic a’r Rovers Return. Maen nhw wedi bod yn rhan gyfarwydd o’n bywydau ers degawdau.

  Yng Nghymru, mae ganddon ni Y Deri, y dafarn lle mae trigolion pentref dychmygol Cwmderi wedi bod yn dathlu genedigaethau, marwolaethau a phriodasau ers bron i 40 mlynedd.

  Pobol y Cwm yw opera sebon fwyaf hirhoedlog y BBC ar deledu ac mae’n cael ei chynhyrchu yn stiwdios drama Porth y Rhath yng Nghaerdydd a’i darlledu ar S4C.

  Mae gan y gyfres ei dilynwyr ffyddlon ond fel nifer o raglenni sefydledig eraill, un her sy’n wynebu Pobol y Cwm ydy sut...

  Darllen mwy ynglŷn â PyC - drama newydd aml-blatfform arloesol

Ynglŷn â’r blog

Barn, sylwadau a gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru ym maes y celfyddydau, hanes, crefydd, gwyddoniaeth a mwy.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Mwy gan BBC Cymru

BBC Darganfod