Darllen y cofnodion diweddaraf

 1. BBC Cymru Fyw - gwasanaeth sy'n diweddaru'n amlach

  Dydd Mawrth 22 Ebrill 2014, 10:34

  Ruth Thomas Ruth Thomas Arweinydd Tîm Newyddion BBC Cymru Fyw

  Gweld pob cofnod ar gyfer:

  Dros yr wythnosau nesaf, fe welwch chi nifer o newidiadau i wefannau Cymraeg y BBC wrth i ni ffarwelio â Newyddion Ar-lein a chroesawu'r gwasanaeth newydd BBC Cymru Fyw.

  Fel mae Huw Meredydd Roberts wedi blogio, ac fel yr addawyd llynedd, bydd y gwasanaeth newydd yn cyfuno newyddion a nifer o elfennau eraill.

  Bydd yr elfennau newydd yn ymddangos yn raddol dros gyfnod o wythnosau, ac ar y dechrau, dim ond pobl sy'n dewis defnyddio fersiwn beta o wefan BBC Cymru Fyw fydd yn gweld y newidiadau.

  Yn y pen draw bydd y wefan yn un gyfangwbl ymatebol (responsive) - gyda dyluniad sy'n gweithio lawn cystal ta beth yw maint y sgrîn rydych chi'n ei defnyddio – ffôn, tabled, neu sgrin fwy.

  BBC Cymru Fyw BBC Cymru Fyw

   

  Ond er mor lan y dyluniad newydd, mae'n siŵr taw ar gynnwys y wefan y cawn ni ein barnu, a bydd gweddill yr erthygl hon yn canolbwyntio ar un elfen ganolog o'r gwasanaeth newydd:

  Bydd llif byw o ddiweddariadau byrion yn cael ei gyhoeddi ar y wefan o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng wyth y bore a chwech yr hwyr, a thu hwnt i'r oriau hynny ar achlysuron arbennig.

  Ry'n ni wedi arbrofi gyda'r syniad a'r dechnoleg ers tipyn, er enghraifft yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

  Ond bydd cynnwys llif...

  Darllen mwy ynglŷn â BBC Cymru Fyw - gwasanaeth sy'n diweddaru'n amlach

 2. Croeso i BBC Cymru Fyw

  Dydd Mawrth 22 Ebrill 2014, 09:56

  Huw Meredydd Roberts Huw Meredydd Roberts Is Olygydd Digidol

  Gweld pob cofnod ar gyfer:

  Mae’n ddiwrnod pwysig i BBC Cymru. Heddiw, 22 Ebrill 2014, mi rydan ni’n cymryd cam pwysig ymlaen wrth sefydlu gwasanaeth ar-lein Cymraeg newydd.

  Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur i ni – nid yn unig yn cyhoeddi cynnwys ar wefannau’r BBC wrth gwrs – ond yn ymchwilio, yn dadansoddi, yn crafu pen ac, yn fwyaf pwysig, yn gwrando.

  O’r sylwadau a’r adborth rydan ni wedi eu derbyn, fe ddaeth yn glir bod ‘na alw am wasanaeth ar-lein gan BBC Cymru sydd yn unigryw i’r Gymraeg, yn adlewyrchu yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru heddiw ac yn cael ei ddiweddaru’n gyson.

  Rwy’n falch i ddweud ein bod ni erbyn hyn yn barod i wthio’r cwch i’r dŵr... Croeso felly i BBC Cymru Fyw.

  BBC Cymru Fyw BBC Cymru Fyw

  Beth yw BBC Cymru Fyw?

  Bwriad y gwasanaeth yw i adlewyrchu ‘y diweddaraf am Gymru’, a hynny ym myd newyddion, gwleidyddiaeth, chwaraeon, y celfyddydau, cerddoriaeth, radio, teledu a diwylliant poblogaidd. Ond sut byddwn ni’n gwneud hyn?

  Mi fydd newyddion yn ganolog i’r gwasanaeth wrth gwrs, ond hefyd mi fyddwn ni’n cyhoeddi darnau nodwedd a barn er mwyn cynnig onglau a safbwyntiau gwahanol - ffyrdd newydd o edrych ar faterion y dydd.

  Gydag ymchwil yn awgrymu mai ychydig...

  Darllen mwy ynglŷn â Croeso i BBC Cymru Fyw

 3. BBC Cymru - Dathlu 50

  Dydd Gwener 7 Chwefror 2014, 15:23

  Dafydd Owen Dafydd Owen

  BBC Cymru 50 Dathliadau BBC Cymru yn 50 Penblwydd Hapus BBC Cymru! Oes, mae 'na hanner canrif ers darllediad cynta’r gwasanaeth cenedlaethol newydd ar Chwefror 9fed 1964.

  Mae carreg filltir fel hon yn gyfle i edrych ar rai o’r newidiadau gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol sydd wedi digwydd yma yng Nghymru dros yr hanner canrif ddiwethaf.

  Roedd sefydlu gwasanaeth darlledu cenedlaethol i Gymru yn ddatblygiad pwysig iawn hanner can mlynedd yn ôl, ond pwy feddyliai bryd hynny y byddai yna gyfrwng newydd i gadw cwmni i’r gwasanaethau teledu a radio?

  Rydyn ni wedi gwahodd tri blogiwr i bori trwy’r archif a rhannu sylwadau am rai o ddatblygiadau’r cyfnod.

  Darllenwch a chliciwch wrth i ni gamu nôl i’r gorffennol ...

  O Gaernarfon i Ddatganoli

  Hanner Canrif o Frethyn

  Cayo a Chofio Cwm Celyn

 4. O Gaernarfon i Ddatganoli

  Dydd Gwener 7 Chwefror 2014, 12:09

  Dyfan Powel Dyfan Powel Myfyriwr Ymchwil

  Mae'r hanner canrif ddiwethaf ers sefydlu BBC Cymru wedi bod yn gyfnod o newid mawr yn wleidyddol a chymdeithasol.  Dyfan Powel, myfyriwr ymchwil yn adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth sydd wedi bod yn bwrw golwg ar rai o'r datblygiadau mwyaf.      

  Arwisgo Siarl yn Dywysog Cymru


  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Hanes arwisgiad Charles yn Dywysog Cymru ym 1969.

   


  Yn 1958 rhoddodd y Frenhines Elizabeth yr Ail y teitl Tywysog Cymru i’w mab Siarl, ond roedd yn rhaid iddo aros tan fis Gorffennaf, 1969, cyn cael ei arwisgo’n ffurfiol.

  Rhai diwrnodau cyn i Neil Armstrong lanio ar y lleuad, cynhaliwyd seremoni...

  Darllen mwy ynglŷn â O Gaernarfon i Ddatganoli

 5. Hanner canrif o frethyn?

  Dydd Gwener 7 Chwefror 2014, 09:27

  Elin Mai Elin Mai Sylfaenydd Cwmni Styledoctors

  Elin Mai o gwmni Styledoctors yn Llundain sydd yn bwrw golwg ysgafn, bachog, dros wisgoedd rhai o'r pobl sydd wedi ymddangos ar rai o raglenni BBC Cymru/Wales dros y 50 mlynedd ddiwethaf.

  Oedd Magi Post bron efelychu Twiggy? Ai aelodau Cymdeithas yr Iaith oedd y protestwyr smarta yn y byd?

  Mae'r atebion i gyd yma! Darllenwch ymlaen.

  Pobol y Cwm 1975 

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Detholiad o bennod gynnar yn opera sebon BBC Cymru 'Pobol y Cwm'.

  Diwrnod priodas a phawb yn smart yn Nghwm Deri. Siwtiau tri darn efo lapels anferth (yn ffodus nid yw'r siâp yma yn debygol o gael ei ail-gylchu!).

  Trowsusau bell bottom gan y dynion...

  Darllen mwy ynglŷn â Hanner canrif o frethyn?

 6. Cayo a Chofio Cwm Celyn

  Dydd Iau 6 Chwefror 2014, 17:03

  Lyn Ebenezer Lyn Ebenezer Newyddiadurwr

  Ers sefydlu BBC Cymru yn 1964 mae'r gwasanaeth newyddion wedi hen ennill ei blwy.  Y newyddiadurwr Lyn Ebenezer sy'n rhannu ei brofiad personol am un o straeon mawr yr hanner can mlynedd diwethaf.

   

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Cafodd pentref Capel Celyn ei foddi yn 1965 er mwyn creu cronfa ddŵr newydd Tryweryn.
       

   

  Ychydig ddyddiau cyn agoriad swyddogol argae Tryweryn gwahoddwyd Cayo Evans a finne i sgwrsio ar raglen Heddiw, BBC Cymru. Cayo, wrth gwrs, oedd arweinydd Byddin Rhyddid Cymru a finne’n cael fy ystyried yn benboethyn. Caniatawyd i Cayo siarad yn Saesneg, er bod ei Gymraeg yn gwbl dderbyniol. 

   

  Y...

  Darllen mwy ynglŷn â Cayo a Chofio Cwm Celyn

 7. Stormydd Hydref

  Dydd Gwener 25 Hydref 2013, 13:34

  Elin Meredith Elin Meredith

  Gweld pob cofnod ar gyfer:

  Gyda’r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio am stormydd mawr ddiwedd mis Hydref ai cyd-ddigwyddiad yw hi bod un o gorwyntoedd gwaethaf Prydain wedi digwydd yng Nghymru union 100 mlynedd yn ôl?

  Ar Hydref 27 1913, fe ‘sgubodd corwynt drwy ardal Cwm Taf yn ne Cymru gan achosi difrod enfawr a lladd tri o bobl.

  Mae’r lluniau yma yn dangos maint y difrod yn ardal Trefforest, Cilfynydd, Abercynon ac Edwardsville. Diolch i Archifau Morgannwg a gwefan Old Merthyr Tydfil am ganiatâd i’w dangos.

  Digwyddodd cwta bythefnos ar ôl y ffrwydriad enfawr yng nglofa Senghennydd ac felly roedd nifer o ffotograffwyr...

  Darllen mwy ynglŷn â Stormydd Hydref

 8. LLAWN01 - Gŵyl gelfyddydol newydd Llandudno

  Dydd Iau 19 Medi 2013, 16:20

  Sioned Clwyd Sioned Clwyd

  Os ewch chi i Landudno y penwythnos yma (Medi 20-22) a gweld y lle yn edrych yn fwy Fictorianiadd na’r arfer, peidiwch a phoeni, dydych chi heb gamu nôl mewn amser, ond yn hytrach wedi dod o hyd i un o amryw ddigwyddiadau LLAWN01. Cerbyd ymdrochi (llun drwy garedigrwydd Marc Rees/LLAWN01) Cerbyd ymdrochi

  Gŵyl gelfyddydol newydd rhad ac am ddim yw LLAWN01 (Llandudno Arts Weekend No.1) sydd wedi cael ei threfnu a’i llunio gan Marc Rees, capten y prosiect Adain Avion yn 2012. Mae’r ŵyl yn dathlu’r hanes Fictorianaidd fu’n hanfodol yn llunio’r dref glan-y-môr hon.

  Canolbwynt y penwythnos fydd chwe cerbyd ymdrochi Fictorianaidd. Bydd...

  Darllen mwy ynglŷn â LLAWN01 - Gŵyl gelfyddydol newydd Llandudno

 9. Gwasanaeth newydd Cymru Fyw

  Dydd Llun 29 Gorffenaf 2013, 15:46

  Sioned Clwyd Sioned Clwyd

  Mae BBC Cymru Wales heddiw wedi cyhoeddi buddsoddiad newydd sylweddol yn eu gwasanaethau digidol ar-lein yn Gymraeg gyda chynlluniau i ddatblygu gwasanaeth newydd o'r enw Cymru Fyw.

  Bydd y gwasanaeth, fydd yn dechrau fel cynllun peilot am ddwy flynedd, ar gael ar bob llwyfan - cyfrifiaduron desg, ffônau symudol a thabledi - a bydd yn cyfuno newyddion byw a nifer o elfennau eraill. Prif nodweddion Cymru Fyw fydd:

  • y straeon newyddion diweddaraf ar draws Cymru
  • ffrwd blog byw gyda’r manylion diweddaraf am newyddion o Gymru, chwaraeon, y celfyddydau, diwylliant poblogaidd, gwleidyddiaeth a thywydd...

  Darllen mwy ynglŷn â Gwasanaeth newydd Cymru Fyw

 10. Lluniau Patagonia Tom Griffiths

  Dydd Mawrth 14 Mai 2013, 15:42

  Elin Meredith Elin Meredith

  Gweld pob cofnod ar gyfer:

  "Unwaith mae gen i berthynas efo'r person, dwi'n tynnu lluniau gwell," meddai’r ffotograffydd Tom Griffiths sydd yn arddangos ei luniau o Batagonia ar hyn o bryd ar ôl byw yno am bron i chwe blynedd.

  Rydyn ni’n gyfarwydd â gweld delweddau o olygfeydd a phobl Patagonia erbyn hyn. O Dai Jones Llanilar i Gruff a Matthew Rhys, ac o 4Wal i ffilm Marc Evans, rydyn ni wedi gweld dipyn o gymuned Gymraeg y Wladfa ar y teledu.

  Don Perez Williams Don Perez Williams gan Tom Griffiths Ond mae 'na rywbeth agos-atoch sy'n wahanol yn lluniau Tom Griffiths. Efallai mai'r ffaith ei fod wedi bod yn byw neu aros gyda’r bobl...

  Darllen mwy ynglŷn â Lluniau Patagonia Tom Griffiths

Ynglŷn â’r blog

Barn, sylwadau a gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru ym maes y celfyddydau, hanes, crefydd, gwyddoniaeth a mwy.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Mwy gan BBC Cymru

BBC Darganfod