Archifau Mai 2011

Nia yn Abertawe - dydd Llun

Categorïau:

Blogiwr Gwadd | 06:56, Dydd Mawrth, 31 Mai 2011

Sylwadau (0)

Nia lloyd Jones

Bydd Nia Lloyd Jones Radio blogio bob dydd o gefn y llwyfan yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Abertawe. Dyma ei chyfraniad cyntaf.

Wel dyma ni unwaith eto!! Wir i chi - mae gweithio yn Eisteddfod yr Urdd fel mynd i aduniad teulu - a phawb yn dod ynghyd i ddathlu.

Ac mi ddechreuodd pethau'n dda y bore ma. Y seren gyntaf yn yr Eisteddod eleni oedd Tomi Llywelyn o Ysgol Gynradd Llanrug. Mae Tomi yn eisteddfodwr profiadol iawn - a dim ond chwech oed ydi o!

Darllen gweddill y cofnod

Gwasgu ar y Wasg

Categorïau:

Glyn Evans | 07:16, Dydd Llun, 30 Mai 2011

Sylwadau (0)

Hyd yn oed cyn i'r Steddfod ddechrau'n iawn mae aelodau'r Wasg yn wynebu her gan un o gadeiryddion yr ŵyl.

Estynnodd Tudur Dylan Jones, cadeirydd Bwrdd Eisteddfod yr Urdd a'r Celfyddydau, her i aelodau'r Wasg ymweld â phentref Mr Urdd ar y Maes a chymryd rhan yn rhai o'r gweithgareddau yno.

Darllen gweddill y cofnod

Cadeirydd prysur

Categorïau:

Glyn Evans | 06:59, Dydd Llun, 30 Mai 2011

Sylwadau (0)

Un a chanddo wythnos brysur o'i flaen yn yr Eisteddfod yr wythnos hon ydi Dyfrig Ellis, Cadeirydd y pwyllgor gwaith.

Y mae o yn barod wedi arwain tîm sydd wedi codi dros £120,000 yn yr ardal dros y tair blynedd diwethaf yn ogystal a threfnu cystadlaethau a gweithgareddau ar gyfer yr wythnos.

Darllen gweddill y cofnod

Wrth ddychwel tuag adref

Categorïau:

Glyn Evans | 06:35, Dydd Llun, 30 Mai 2011

Sylwadau (0)

Cawsom ein hatgoffa ddoe o hen, hen, gysylltiad Eisteddfod yr Urdd ag ardal Abertawe gan gyfarwyddwr yr eisteddfod bresennol, Aled Sion.

Yma yn 1931 y cynhaliwyd eisteddfod genedlaethol gyntaf yr Urdd yn y de.

Darllen gweddill y cofnod

Dau yn Wembli

Categorïau:

Glyn Evans | 11:40, Dydd Sul, 29 Mai 2011

Sylwadau (0)

A minnau wedi bod yn paldaruo gymaint am Abertawe yn Wemblicefais fy atgoffa heddiw nad yr Elyrch fydd yr unig dîm o'r ardal i fod yn ymgiprys yno.

Yng Nhwpan N Power bydd tîm Ysgol Gynradd Pontybrenin, Gorseinon, yn wynebu Leeds United ac yn gallu manteisio - gobeithio - ar floeddiadau dros ddeugain mil o gefnogwyr yr Elyrch.

Darllen gweddill y cofnod

Mwy am beli

Categorïau:

Glyn Evans | 09:21, Dydd Sul, 29 Mai 2011

Sylwadau (0)

Mae'r sgwrsio yn dal i droi o gwmpas pêl-droed fel y soniais i ddoe.

Ac wrth gwrs y mae diddordeb arbennig yn y ffaith mai Joe Allen fydd Llywydd yr Eisteddfod ddydd Mercher - nid dydd Iau fel mae'n dweud yn Rhaglen y Dydd, mae yna newid diwrnod wedi bod.

Gallwch chi ddychmygu'r croeso gaiff yr unig siaradwr Cymraeg yn nhîm yr Elyrch os bu ei glwb yn fuddugol ddydd Llun a sicrhau ei le yn yr Uwch Gynghrair.

Darllen gweddill y cofnod

Rhwng dwy ŵyl

Categorïau:

Glyn Evans | 13:33, Dydd Sadwrn, 28 Mai 2011

Sylwadau (2)

A dyma gyrraedd Abertawe - neu o leiaf faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2011ar safle hen weithfeydd Felindre ar gyrion y ddinas.

Wrth wibio ar yr M4 fyddech chi ddim callach bod unrhyw beth yn digwydd. Dim golwg o faneri coch gwyn a gwyrdd yn unman ar y ffordd - yn wahanol iawn i'r daith i Lannerchaeron y llynedd lle'r oedd pentrefi cyfain a'u baneri'n chwifio.

Efallai y gwellith pethau at y Llun.

Darllen gweddill y cofnod

Pobl fu'n dweud

Categorïau:

Glyn Evans | 08:50, Dydd Gwener, 27 Mai 2011

Sylwadau (0)

Casgliad yr wythnos o sylwadau a welwyd yn y wasg ac a glywyd ar y cyfryngau Cymreig yn ystod yr wythnos.

Darllen gweddill y cofnod

Hel geiriau

Categorïau:

Glyn Evans | 11:56, Dydd Sadwrn, 21 Mai 2011

Sylwadau (0)

Ein casgliad diweddaraf o sylwadau a welwyd yn y wasg ac a glywyd ar y cyfryngau Cymreig yn ystod yr wythnos.


Darllen gweddill y cofnod

Dwy a dau yn erbyn un

Categorïau:

Glyn Evans | 17:04, Dydd Iau, 19 Mai 2011

Sylwadau (0)

A dyna hi gryn dipyn yn haws gwybod ar beth i roi ei bres yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn yn dilyn cyhoeddi'r Rhestr Fer heno.

Dwy nofel ac un hunangofiant sy'n awr yn y ras am y wobr fawr. A dau ddyn ac un ferch yn cystadlu am y £10,000.

Darllen gweddill y cofnod

Lawr i dri

Categorïau:

Glyn Evans | 07:12, Dydd Iau, 19 Mai 2011

Sylwadau (0)

Heno, bydd dipyn yn haws penderfynu ar pa lyfr i fetio yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn.

Rhwng chwech a saith yn Galeri, Caernarfon ac ym mar Espresso John Lewis, Caerdydd datgelir y rhestr fer o dri.

Darllen gweddill y cofnod

Dau am un

Categorïau:

Glyn Evans | 06:38, Dydd Sul, 15 Mai 2011

Sylwadau (0)

Bydd cyfle i ymwelwyr ag Eisteddfod yr Urdd, Abertawe a'r Fro, eleni fanteisio ar gynnig i brynu dau docyn oedolyn am bris un - a bydd plant yn cael mynd i'r Maes am ddim ar ddydd Sadwrn olaf yr ŵyl, Mehefin 4.

Bu cynllun tebyg yn llwyddiannus yng Eisteddfod yr Urdd, Bae Caerdydd 2009.

Darllen gweddill y cofnod

Jyglio llyfrau

Categorïau:

Glyn Evans | 12:12, Dydd Sadwrn, 7 Mai 2011

Sylwadau (0)

Fydd hi'n bosibl iddyn nhw gael cystadleuaeth Lyfr y Flwyddyn Cymru yn iawn - unrhyw dro, byth?

Bu cwyno yn y gorffennol pa mor anodd yw hi i feirniaid bwyso a mesur gwahanol fathau o lyfrau yn erbyn ei gilydd - barddoniaeth yn erbyn nofel ac yn y blaen.

Ac wele Llenyddiaeth Cymru - enw newydd Yr Academi sy'n rhedeg y gystadleuaeth - yn addo beirniadu fesul categori y flwyddyn nesaf.

Darllen gweddill y cofnod

Mewn gair

Categorïau:

Glyn Evans | 09:54, Dydd Gwener, 6 Mai 2011

Sylwadau (0)

Ein casgliad diweddaraf o sylwadau a welwyd yn y wasg ac a glywyd ar y cyfryngau Cymreig yn ystod yr wythnos.


Darllen gweddill y cofnod

Cychwyn y peiriant

Categorïau:

Glyn Evans | 08:52, Dydd Mawrth, 3 Mai 2011

Sylwadau (0)

Mae'r peiriant mewn gêr ac yn codi spîd ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol.

Nid y steddfod nesaf yn Wrecsam na'r un ar ôl honno ym Mro Morgannwg ond honno fydd yn Ninbych yn 2013 credwch neu beidio!

Darllen gweddill y cofnod

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.