Dydd Gwyl Dewi Hapus!

Digital Content Producer

I nodi Dydd Gwyl Dewi ar Mawrth 1af beth am ddathlu peth o’r gwaith anhygoel sydd yn mynd ymlaen diolch i’r 140 o brosiectau yng Nghymru sydd yn derbyn arian diolch i’ch rhoddion?

Mae BBC Plant mewn Angen wedi dosbarthu grantiau werth mwy na £7 miliwn i elusennau drwy’r wlad, o Sir Benfro i Blas Madoc, sydd yn delio gyda materion sy’n cynnwys profedigaeth, delio ac anabledd, amhariad, anghenion addysg, anhawster ymddygiad, effeithiau cam-drin domestig, bod yn ddigartref, a bwlio.

Yn Ysbyty Cyffredinol Maelor yn Wrecsam mae’r Doctoriaid Sy’n Canu (sef Cressida a David) yn ymweld yn wythnosol â phlant sydd wedi eu dewis yn arbennig. Mae’r ymweliadau yn rhoi cyfle i dynnu sylw’r cleifion a’r rhieni o feddwl am y dulliau meddygol a’r poen neu’r anghysur maen nhw’n teimlo.

Doctoriaid Sy’n Canu

Mae BBC Plant mewn Angen hefyd yn ariannu “Y Tir” – prosiect yn Wrecsam sydd yn helpu pobl ifanc i ddylunio a chreu canolfan chwarae o stwff i’w ailgylchu a sbwriel. Mae’r pobl ifanc yn dysgu sgiliau bywyd hynod werthfawr am rheoli risg, defnyddio’r dychymyg, datrys problemau a rhannu (gan hefyd greu lleoliad diogel a hwyl i chwarae ynddo).

Rydym ond yn gallu cefnogi’r prosiectau yma (a dwsinau tebyg) yng Nghymru drwy haelioni ein codwyr arian a’n cefnogwyr. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. A Dydd Gwyl Dewi hapus i chi gyd o bawb yma ym Mhencadlys Pudsey!

Read this article in English

Loading...

More Posts

Previous

Next