iPlayer Radio Beth sy'n newydd?

Owain Griffith - Violas / Carw

Dydd Llun 21 Ionawr 2013, 17:57

Lisa Gwilym Lisa Gwilym

Haia
Un o fy hoff CDs o 2012 oedd un nes i ei phrynu yng Ngwyl Gwydir y llynedd - EP 'Nos Somnia' gan Violas. Mi oedd y Violas yn gwneud set fach acwstic ar lwyfan Nyth, ac yn perfformio fersiyne acwstic o dracie fel Penseiri ac Ama Dablam.

Ers clywed 'Nos Somnia' am y tro cyntaf, mae harmonia hyfryd, curiadau hudolus a synau hiraethus Violas wedi dod yn dipyn o ffefryne gen i, felly difyr iawn oedd clywed fod Owain o'r grwp wedi dechra prosiect unigol o'r enw "Carw". Mae o wedi creu cyfri Twitter i hyrwyddo'r prosiect, ac wedi rhoi un trac - Elevate - ar wefan soundcloud. O'r nodyn cyntaf, mae'r trac yn dwyn i gof swn gitar y Violas, ond mae'r curiadau electroneg yn dod a naws eitha gwahanol i "Carw".

Gobeithio cawn ni lot mwy gan Owain, achos mae Elevate yn wych... ond gobeithio hefyd y bydd y Violas yn parhau fel grwp!
Hwyl
Lis
x

ON Newydd glywed gan Owain - mae o'n gweithio ar fwy o ganeuon ar hyn o bryd, hefo'r gobaith o ryddhau EP pan fydd digon o ddeunydd. Mae'n recordio hefo'r cynhychydd Llion Robertson, ac yn gobeithio gigio - ond ar hyn o bryd yn trio gweithio allan sut fyddai popeth yn gweithio'n fyw!! Diolch Owain!

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
SFA - yr unigolion...

Dydd Gwener 18 Ionawr 2013, 11:21

Nesaf
Ifan Evans a Pheena

Dydd Iau 21 Mawrth 2013, 12:06

Ynglŷn â’r blog

Y newyddion diweddaraf am gerddoriaeth, gigs, artistiaid a mwy gan griw C2.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Dilynwch C2

Dilynwch C2 ar Facebook, Twitter, neu YouTube ac ymunwch yn yr hwyl!

C2 ar Facebook
C2 ar Twitter
C2 ar YouTube

Pod C2

Podlediad C2 Darnau gorau C2 pob wythnos gyda Huw Stephens, Ifan Evans, Lisa Gwilym, Georgia Ruth Williams a chriw C2!

Podlediad C2

Archif Blog C2

Archif Blog C2