iPlayer Radio What's New?

Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2014

Dydd Gwener 4 Ebrill 2014, 14:07

Lisa Gwilym Lisa Gwilym

Un o'r pethe dwi'n fwynhau fwyaf am gyflwyno ar C2 ydy medru rhoi sylw a chyfleon i fandiau ifanc hollol newydd - drwy chwarae 'demos', recordio sesiyne a chyfweliadau - ac, wrth gwrs drwy gyflwyno Brwydr y Bandiau!

Bob blwyddyn 'da ni - ar y cyd hefo'r Mentrau Iaith - yn cynnal Brwydr y Bandiau, ac yn rhoi'r cyfle i 6 o fandiau ifanc gael sylw a phrofiad! Mae'r wobr i'r band buddugol yn wych - y cyfle i recordio Sesiwn C2, gigio yn Maes-B, erthygl yng Nghylgrawn Y Selar, a llawer mwy.

Nos Fawrth a nos Fercher nesa mae'r rowndiau cyn-derfynnol yn cael eu cynnal - nos Fawrth hefo Ifan Evans a nos Fercher hefo fi! Mae 3 beirniad profiadol iawn am fod yn rhoi eu barn ar y bandiau; Griff Lynch o'r Ods, Ifan Davies o Swnami, a Branwen o Cowbois Rhos Btownnog a Siddi, felly mi fydd hi'n ddifyr iawn clywed eu barn... OND dim ond eich pleidlais chi fydd yn cyfri felly cofiwch wrando nos Fawrth a nos Fercher am 7pm i glywed y bandiau ac i fwrw eich pleidlais.

Pob lwc i'r 6 a chofiwch wrando ar sesiwn gan enillwyr y gystadleuaeth yn 2013 Y Ffug!

Lis!

 

Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

Sesiwn C2 i Huw Stephens

Sylwadau

Rhowch y sylw cyntaf

Mwy o gofnodion

Blaenorol
Taith C2: Ysgol Bro Dinefwr, Campws Tregib

Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2013, 08:57

Nesaf
Uchafbwyntiau Cerddorol Chwe Mis Cyntaf 2014

Dydd Mercher 2 Gorffenaf 2014, 07:29

Ynglŷn â’r blog

Y newyddion diweddaraf am gerddoriaeth, gigs, artistiaid a mwy gan griw C2.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Dilynwch C2

Dilynwch C2 ar Facebook, Twitter, neu YouTube ac ymunwch yn yr hwyl!

C2 ar Facebook
C2 ar Twitter
C2 ar YouTube

Pod C2

Podlediad C2 Darnau gorau C2 pob wythnos gyda Huw Stephens, Ifan Evans, Lisa Gwilym, Georgia Ruth Williams a chriw C2!

Podlediad C2

Archif Blog C2

Archif Blog C2