Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2014

Un o'r pethe dwi'n fwynhau fwyaf am gyflwyno ar C2 ydy medru rhoi sylw a chyfleon i fandiau ifanc hollol newydd - drwy chwarae 'demos', recordio sesiyne a chyfweliadau - ac, wrth gwrs drwy gyflwyno Brwydr y Bandiau!

Bob blwyddyn 'da ni - ar y cyd hefo'r Mentrau Iaith - yn cynnal Brwydr y Bandiau, ac yn rhoi'r cyfle i 6 o fandiau ifanc gael sylw a phrofiad! Mae'r wobr i'r band buddugol yn wych - y cyfle i recordio Sesiwn C2, gigio yn Maes-B, erthygl yng Nghylgrawn Y Selar, a llawer mwy.

Nos Fawrth a nos Fercher nesa mae'r rowndiau cyn-derfynnol yn cael eu cynnal - nos Fawrth hefo Ifan Evans a nos Fercher hefo fi! Mae 3 beirniad profiadol iawn am fod yn rhoi eu barn ar y bandiau; Griff Lynch o'r Ods, Ifan Davies o Swnami, a Branwen o Cowbois Rhos Btownnog a Siddi, felly mi fydd hi'n ddifyr iawn clywed eu barn... OND dim ond eich pleidlais chi fydd yn cyfri felly cofiwch wrando nos Fawrth a nos Fercher am 7pm i glywed y bandiau ac i fwrw eich pleidlais.

Pob lwc i'r 6 a chofiwch wrando ar sesiwn gan enillwyr y gystadleuaeth yn 2013 Y Ffug!

Lis!

 

Sesiwn C2 i Huw Stephens

Sylwadau

Gwnewch y sylw cyntaf

Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud sylw ac ymateb i sylwadau

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Nesaf