Wedi cyhoeddi enillwyr Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru ac C2 Radio Cymru daeth yn amlwg fod un o aelodau’r band buddugol dan 16 oed. 

Camgymeriad gweinyddol ar ein rhan ni oedd y rheswm am hyn ac nid oedd bai ar y band, felly penderfynwyd na fyddai’r band yn cael ei ddiarddel o’r gystadeluaeth gan eu bod wedi ennill ar ragoriaeth eu perfformiad. 

Ond er mwyn dangos ewyllys da tuag at y grwpiau a ddaeth yn ail a thrydydd ym Mrwydr y Bandiau y mae Radio Cymru wedi cynnig sesiwn recordio gydag C2 iddynt.

Gwefan brwydr y Bandiau

Sylwadau

Gwnewch y sylw cyntaf

Mae pob neges yn cael ei adolygu cyn ei gyhoeddi ac mae'n rhaid cadw at y Rheolau.

gyda'ch BBC iD, neu Gofrestru i wneud wneud sylw ac ymateb i sylwadau

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Nesaf