Gwrando
21/10/2017
BBC Radio Cymru

Ywain Gwynedd: 'Da Ni 'Nol

'Chydig dros 10 mlynedd yn ol, fe recordiodd band newydd sbon sesiwn C2. Dora Gusan, Ar Ol 9 a Ti (Si Hei Lw) oedd y caneuon ar y sesiwn, a'r band oedd Frizbee. Dros y blynyddoedd nesa, fe ddaeth Frizbee yn un o grwpiau mwyaf poblogaidd Cymru, gan fod yn brif fand Maes-B yn 2007 a chloi'r Sesiwn Fawr yn 2006.

Dros y blynyddoedd hefyd, fe ddaeth Ywain, Ows Goch a Jase yn dipyn o ffrindiau i ni ar raglen Lisa Gwilym, gan recordio 2 sesiwn acwstic go arbennig i Lisa oedd yn cynnwys "Heyla Lisa"! Yn anffodus, fe chwalodd y band ar ol rhyddhau'r trydydd album 'Creaduriaid Nosol'. Fe aeth Ows Goch ymlaen i fod yn aelod o Masters In France, ond doedd dim son am Ywian Gwynedd... tan rwan!

Mae'n bleser cyhoeddi fod Ywain Gwynedd wedi recordio 3 cân yn arbennig ar gyfer rhaglen Lisa Gwilym. Bydd y tracie yn cael eu chwarae am y tro cyntaf nos fory rhwng 7pm a 10pm, a bydd Yws yn dod draw i'r stiwdio am sgwrs. Dyma ryw ragflas o’r sesiwn. MAE’N WYCH!

Rhagflas o sesiwn C2 Ywain Gwynedd ar gyfer sioe C2 Lisa Gwilym.

Loading...

Mwy o negeseuon

Blaenorol

Nesaf