Help / Cymorth
« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

@ebion heno

Categorïau:

Nia Medi Nia Medi | 19:50, Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2011


Cymysgu alcohol a diodydd egni:

Ma' cymysgu alcohol a diodydd egni wedi dod yn rwbeth arferol iawn ar noson allan. Y peryg gyda hyn yw bod y person sy'n yfed y diod ddim yn sylweddoli faint ma' nhw'n meddwi oherwydd yr egni ma'r diodydd yma yn rhoi iddynt. Dyma fwy o wybodaeth .

http://www.alcoholconcern.org.uk/alcohol-concern-in-action/projects/alcohol-concern-cymru/news/Drinkers-urged-to-wise-up-about-alcohol-and-energy-drinks?lang=cy


Pobl ifanc yn defnyddio'r we i drafod alcohol:

Ma' pobl ifanc yn aml yn defnyddio'r we I drafod pethau nad ydynt yn teimlo'n gyfforddus I drafod mewn bywyd go iawn neu gyda person 'go iawn'. Dyma mwya o wybodaeth I chi felly am ble allwch chi drafod materion fel alcohol a chyffuriau yn ddi-enw ac yn gwbwl anhysbys

http://www.alcoholconcern.org.uk/alcohol-concern-in-action/projects/alcohol-concern-cymru/news/new-media-new-problem-using-the-internet-to-promote-alcohol?lang=cy

Nawdd gan gwmnÏau alcohol i chwaraeon a gwyliau cerddoriaeth:

Dros y blynyddoedd mae cynnydd enfawr wedi bod yn y cwmniau alcohol sy'n noddi chwaraeon a gwyliau cerddoriaeth.
Mae adroddiad newydd gan Alcohol Concern Cymru yn tynnu sylw at y nawdd y mae'r diwydiant alcohol yn ei roi i ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon yng Nghymru.

http://www.alcoholconcern.org.uk/alcohol-concern-in-action/projects/alcohol-concern-cymru/news/drinks-industry-sponsorships-under-the-spotlight?lang=cy


Stafell Fyw yn cynnig bywyd newydd

Yn ddiweddar agorwyd canolfan driniaeth sydd yn cynnig gofal dydd, ddwyieithog i rai sy'n cael anhawster gydag alcohol, cyffuriau (ar bresgripsiwn neu'n anghyfreithlon), neu unrhyw ddibyniaeth arall. Yn aml mae cael y driniaeth a'r cymorth yn yr iaith Gymraeg yn help mawr I bobl.
Dyma'r linc I'r ganolfan newydd yng Nghaerdydd

http://www.livingroom-cardiff.com/

Gwynedd - Ni!
Gwefan yn cynnig cyngor cyfeillgar I bobl ifanc 16-25 mlwydd oed sydd yn poeni am broblemau alcohol a chyffuriau a phob math o faterion eraill all effeithio arna chi yn eich arddegau...
http://www.gwynedd-ni.org.uk/GwyneddNi/16-25/gn_16_25_dogfen.asp?cat=7101&doc=26287&Language=2


CAIS
"Nod CAIS yw gwneud newidiadau cadarnhaol ym mywydau pobl y mae cyffuriau ac alcohol yn effeithio arnyt, drwy amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth a ddarperir gan staff medrus a phrofiadol, yn y gred y gall pobl newid a bod pobl yn newid"

http://www.cais.co.uk/

Siarad A Frank

Os ydych chi'n poeni am gamddefnyddio cyffuriau a chaethiwed i gyffuriau, gall y llinell gymorth Talk to Frank helpu.

Mae FRANK yn rhedeg llinell gymorth am ddim a gwefan sy'n esbonio sut y gall gwahanol fathau o gyffuriau effeithio arnoch. Gallwch gael cyngor cyfrinachol drwy ffonio 0800 77 66 00, saith niwrnod yr wythnos. Bydd y galwadau am ddim ac ni fyddant yn ymddangos ar eich bil ffôn, ond efallai y bydd yn rhaid talu os defnyddiwch ffôn symudol.

http://www.talktofrank.com/


Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.