Help / Cymorth

Archifau Ionawr 2011

Bangars Gok Wan

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 14:46, Dydd Llun, 31 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Chanell-o!

Os ych chi di gweld Sex And The City, cyfres 6 - An American in Paris (part une) newch chi ddeall y cyfarchiad yna. Os dych chi ddim - gwyliwch hi, ma'n wych. Ond ddim cystal â My Motherboard, My Self - cyfres 4. Neith hona neud ichi grio. Lot fawr iawn. Ond mewn ffordd dda)

Ta waeth, dwi'n eich cyfarch chi fel Antony Marantino yn cerdded mewn i siop Chanel ar Fifth Avenue, Efrog Newydd, achos mi oedd arbenigwraig ffasiwn c2, Lowri Price mewn yn siarad da fi nos Wener. Ma Lowri yn gweithio gyda Gok Wan ar hyn o bryd. Ma'n debyg bo' Gok yn hyfryd, ac wrth ei fodd yn gweld merched yn ymfalchio yn eu siap (yn enwedig eu bangers!)

Ond mi nath Lowri weud wrtho ni be fydd trends allweddol gwanwyn/haf 2011. Dyma nhw i chi;


  • Neon

  • Priodasol

  • 70au

  • Ballet

sgidiau ballet

Wrth gwrs, peidiwch â mynd o gwmpas Bangor neu Aber wedi gwisgo mewn twtw a sgidiau ballet, ond gwisgwch elfennau or steils uchod e.e 70au - gwisgwch drowsus llydan. Priodasol - gwisgwch ffrog lês.

Mi fydda i a Daniel Glyn yn gneud sylwebaeth amgen o'r gêm rygbi rhwng Cymru a Lloegr ar nos Wener (mwy am hynny yn fy mlog fory), ond ryn ni wedi penderfynu ar ein gwisgoedd yn barod. Fydda i yn fy leg-warmers oren llachar (neon), Dan yn ei blatfforms (70au) a'r ddau ohono ni yn ein cryse Cymru!

Cofiwch wrando ar raglen Dodd com heno ar wefan C2 am 7pm.

Magi x

Artist clawr EP unnos

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 10:21, Dydd Mercher, 26 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Artist gwadd yr wythnos yma ydi Monso "monsito" Monson - Cymro o ardal Aberystwyth sy'n byw yn Barcelona. Mae e'n gweithio yn y byd ffasiwn i gwmniau fel Zara, Next a Converse ac ma ganddo'i linell ffasiwn ei hun, bego4monso. Un o'i hoff ddisgrifiadau o'i hun ydi hwn, gan y cylchgrawn 'abuse' - "monsomonson is not just an artist...he's a mental state!"

clawr yr EP


Roedd Monso'n gweithio'n galed ar waith celf y clawr tra'n cael blas o waith y band drwy wylio camerau gwelif byw o'r stiwdio ar wefan Unnos.

Dyma sylwadau Monso ar gydweithio ar Sesiwn Unnos -

"fi 'di mwynhau mâs draw...mae'r project wedi agor fy llygaid ar y byd miwsig. Mae'n fraint cael gweld pobl fel Gwilym a Steffan yn y stiwdio yn recordio'n fyw...ac yn fraint cael siawns i arlunio'r EP! O ni 'di clywed gwaith Gwilym ar youtube, rwy'n edrych am miwsic Cymraeg yn amal oherwydd chi ddim yn clywed lot fan hyn yn Sbaen!! Ac rwyn siwr fy mod i wedi gweld gwyneb Steffan rownd Caerfyrddyn pan on i'n coleg yna!! Mae project Unnos Radio Cymru yn project arbennig iawn, prosiect sydd yn gwthio byd miwsic i pethau newydd!

Ac mae'n rhoid pwyslais ar yr athroniaeth bod wastad amser i neud y pethau chi wastad eisiau neud!! Fel arluniwr mae hi'n bleser rhannu prosiect gyda'r cerddorion ac wrth gwrs gyda Radio Cymru! Diolch yn fawr am feddwl ohona i!! "

Yr Artist Monso

Caneuon i gyd-fynd hefo Unnos3

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 03:42, Dydd Mercher, 26 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Dyma ambell drac mae Dyl Mei a fi yn meddwl sy'n gweddu cerddoriaeth heno hyd yma

Public Enemy - He Got Game
James Brown - The Big Payback
Orchester Walter Kubiczeck - Tentakel
Black Rock - Yeah Yeah
Ike Turner - Getting Nasty
Pastor T.L. Barrett and the Youth for Christ Choir - Like A Ship... (Without A Sail)

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefannau a restrir yma.

Unnos3 - y stori hyd yma

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 03:19, Dydd Mercher, 26 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Ma hi'n 3.19am, felly maddeuwch i mi os nad ydw i'n gwneud synnwyr, ond mi o'n i'n meddwl byswn i'n trio crynhoi digwyddiadau heno. Dim ond Gwilym Morus a'r criw cynhyrchu sydd ar ol yn yr adeilad -mae'r cerddorion eraill i gyd wedi mynd adre... a dyma pam a sut, ac ym mha drefn.

Fe wnaeth Gwilym ddechrau drwy "jamio" ac yna recordio 6 track sylfaenol - yn cynnwys gitar drydanol, dryms, a bass. Fe aeth Zoot y drymiwr adra.

Ar ol hynny, fe wnaeth Henry recordio ei ddarn piano ar y 6 track yn eu tro - ac fe aeth o adra.

Tra'r oedd hyn yn digwydd, mi oedd Steffan Cravos yn sgwennu rap i fynd ar y tracia. Ar ol hynny, fe recordiodd Gwilym percussion ysgafn ar y 6 track. Mewn stiwdio arall, fe recordio Crav ei rap. Fe aeth o adre.

Mae'r criw sain wedi cyfuno'r 6 track offerynnol hefo raps Cravos, ac ar hyn o bryd mae Gwilym yn sgwennu geiriau i'w canu ar ben y traciau offerynnol + raps Crav i orffen y caneuon. Yna fe eith o adra....

... ac yna fe a i adra.
Cofion
Gar
(un o'r 2) Cynhyrchydd, Unnos

Unnos - Gangsta Pasta Rap

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 01:54, Dydd Mercher, 26 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Dwi newydd sgwennu blog ar ffurf rap.
Darllen e nol.
Atgoffa'n hun bo fi ddim yn ddeunaw bellach a ma'r fath na
o rwdlan ddim yn mynd i stickio.
Fel pasta sydd ddim yn barod, yn taro wal ac yn llithro lawr yn ddisymwth fel
mwydyn sydd newydd colli swydd a gorfod mynd adre ag egluro i'w wraig
ar plant pam di nhw ddim yn cal mynd ar wylie i'r vegetable patch drws nesa haf 'ma
.

DELETE DELETE DELETE.

Yn dilyn chydig o wrthdaro yn y stiwdio (nath un o'r aelodau defnyddio'r gair "tywallt" er
i Gwilym Unben Morus egluro fod defnydd o'r gair yma, a clymu carau sgidiau mewn
double knot, wedi'w wahardd) ma Gwilym wedi sackio pawb ond Steffan Cravos
a Ben y Basydd (sy'n eistedd yn y stiwdio yn crynu ac yn chwys doman tra bod Gwilym yn
martsio o gwmpas mewn par o long johns yn taro rhyw ffon anferth tra'n gweiddi
rhwbeth am atgyfodiad Anti Marian) a bellach yn rhoi offerynau taro lawr ar y 5
tsiam natho nhw recordio'n gynharach heno.

Pethau'n mynd yn dda felly.

Ma Crav yn stiwdio 8 yn rapio am y sefyllfa economaidd trychinebus sydd ar hyn o
bryd yn gorthrymu ysbryd ein cenedl ag yn......na....sori....mae'n rapio
am faint mae'n colli ei gariad.

Pethau'n mynd yn rili da felly.

Dwi'n mynd i daflu'n hun yn erbyn wal fel darn o basta.

hmmm.....falle sa'r rap na di bod yn well wedi'r cwbwl.

HE

O.N Joc yw (rhai) o'r pethau uchod, does na neb di cal y sack a dyw Gwilym ddim
lawr yw drons (eto). Pethau'n swnio'n wych er ei bod nhw braidd yn ara deg yn dod
at ei gilydd.

O.N.N Ma Cravos yn rapio am gymaint mae'n colli eu gariad, ciwt de.

Unnos3 - take-away

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 01:14, Dydd Mercher, 26 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Ro'n i wedi gobeithio archebu Chinese, ond roedd o wedi cau. Sob.

Pizza 12 modfedd sbeislyd
Pizza 12 modfedd llysieuol
Bara garlleg x 2
Sglodion x 2

Chinese wythnos nesa plis

Fideo: Unnos 9 - Huw Evans a Steffan Cravos

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 23:30, Dydd Mawrth, 25 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Huw Evans yn sgwrsio efo Steffan Cravos, a'i holi am y geiriau ymysg petha eraill!

Unnos - argraffiada Lisa G

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 22:45, Dydd Mawrth, 25 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

A dyne fi 'di gorffen rhaglen hwyliog arall - diolch am eich cwmni!

Mae nos Fawrth yn dipyn o uchafbwynt yn fy wythnos i erbyn hyn, a hynny oherwydd bod Sesiwn Unnos yn digwydd o fy nghwmpas i. Dwi wrth fy modd bod yr adeilad yn fwrlwm o gerddorion a chynnwrf. Nid yn unig mae'n gyfle gwych i mi roi'r byd yn ei le efo bandie ac artistiaid (a Huw Evans!), ond dwi hefyd yn cael bod yn bry ar y wal, a chael busensa go iawn ar sut mae nhw'n gweithio fel grwp. Pawb yn mynd ati mewn ffordd unigryw, ac yn ymdopi efo'r straen a'r pwyse mewn ffyrdd gwahanol. A dwi'n ffeindio'r cyfan yn hynod o ddiddorol!

Yn amlwg, tydw i ddim yma dros nos, ac felly does gen i'm dealltwriaeth o'r boen na'r gwaith caled sy'n gorfod cael ei wneud pan mae'r corff jyst isio cysgu, ond mae gen i gymaint o barch at y cerddorion sy'n dod yma, yn gwneud eu gorau, ac yn creu tracie newydd gwych. Dwi'n deffro bore Mercher (ie, sori criw unnos, dwi'n cael cysgu!), ac yn mynd at ein gwefan i weld be oedd canlyniad y sesiwn, ac yn edrych mlaen at y rhaglen efo Huw nos fercher am ddeg. Mae o wir werth dilyn y cyfan ar bbc.co.uk/c2.

Gwilym Morus a Steffan Cravos sydd wrthi rwan, cyfuniad diddorol iawn, ac mae'r cerddorion ifanc sydd wrthi yn anhygoel. Pob lwc i bawb!

Gwychder! Mwynhau! Hir oes i'r Sesiyne Unnos! Lis x

Unnos Steffan Cravos a Gwilym Morus

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 21:16, Dydd Mawrth, 25 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Foneddigion a Boneddigesau, how do?

Wythnos arall, sesiwn Unnos arall.
Noson gyfa yn y BBC ym Mangor yn gwylio cerddorion yn syrthio'n ddarnau o flaen yn llygaid.

"CHWARA'R G MAJOR NA ETO! GO ON! DWI'N DARIO CHDI! DWI'N DYBL DARIO CHDI Y M!$%!*"£$^(&(^"(*£&$^(*R!!!!! "

I fod yn deg, yr unig berson sy'n bihafio felna yma 'di fi, pan ma'r cynhyrchwyr
yn llusgo fi ffwrdd o ngwaith pwysig yn edrych ar ebay am bethau dwi'm angen
a methu fforddio i fynd i gyfweld a cerddorion blinedig.

Wrth liw y cwch creadigol yr wythnos hon ma'r artist sydd yr un mor gyfforddus mewn
swimper wlanog o flaen tan efo gitar acwstic a par o finociwlars wrth law rhagofn
iddo weld aderyn prin trwy'r ffenest a mae o mewn clwb nos chwyslyd yn Nigeria
yn dawnsio'n wyllt efo'i 73 o wragedd, dwin son (wrth gwrs) am Mr Gwilym Morus.
Yn defnyddio rhwyfau awen i neud yn siwr bo nhw "wastad yn symyd 'mlaen" bydd y dyn
sy'n cael ei wylio gan Scotland Yard yn ystod unrhyw seremoniau brenhinol yng Nghymru,
y dyn nath neud MC'o yn iaith y nefoedd yn gredadwy, y dyn nath ddod a synau favela's
Brazil i donfeddu radio Cymru dan eu lysenw, Lembo, Mr Steffan Cravos.

2 beth dwi di ddysgu hyd yn hyn heno...

1. Ma Crav bellach efo gwallt melyn.
2. Ma Gwilym Morus bron yn gymaint o feglomaniac ag oedd James Brown.
Swn i'm yn synnu se hanner y BBC di cal y sack erbyn bore fory.

Wedi gweud hyn, da yw gweld cerddor yn dod yma yn gwbod yn union be ma nhw isho ac yn
gwbod yn union sut i gal y swn hwnnw. Rhyfedd bo' na neb di bod yma o'r blaen efo'r un
feddylfryd....

Ac un peth arall....

Ma'r synau sy'n dod o'r stiwdio yn swnio'n TIPTOP.

Tra bo Gwil yn mynnu bod nhw mond yn defnyddio cables gwyn yn y stwidio a ma
Crav yn lawrlwytho blueprints Westminster Abbey, well i fi fynd i guddio wrth y cynhyrchwyr....

www.ebay.com.... Posteri ffilm pwyleg prin ..... PRYNNU RWAN PRYNNU RWAN PRYNNU RWAN

Fideo: Huw yn cwrdd a cherddorion Unnos 9

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 20:30, Dydd Mawrth, 25 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Gwilym Morus a Steffan Cravos sydd yn stiwdio Sesiwn Unnos heno - dyma Huw Evans yn cwrdd a nhw a'r cerddorion eraill sydd efo nhw.Santes Dwynwen Hapus!

Ifan Evans Ifan Evans | 17:46, Dydd Mawrth, 25 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Reit de yn gynta ga'i ddymuno Santes Dwynwen hapus i chi gyd, a gobitho bo chi wedi cal y'ch sbwylo yn rhacs heddi. Sai di cal dim un carden na siocled na dim byd arall cofiwch - bww hww!

Ta beth, dwi yma yn barod i'ch diddanu (gobitho) rhwng 10 a 12 heno. Fy ngwestai arbennig i yw'r actor Rhys ap William, a ma siwr bod rhai ohonoch chi yn i gofio fe yn chware rhan Cai ar Pobol Y Cwm.

Wel mi fydd Rhys yma i weud wrtho ni be sy mlan da fe ar hyn o bryd ag wrth gwrs i fynd am dro ar Ifan yr Injan!

A ma Owain Llyr wedi ei eilyddio heno a'r super sub Rhydian Bowen Phillips fydd yma i drafod chwaraeon y penythnos. Felly edrych mlan yn fawr i gal cwmni Rhydian a Rhys.

Cofiwch wrando felly am 10 a sws fawr i chi gyd ;-) X

Pencampwyr Pop - Y Preseli!

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 13:40, Dydd Gwener, 21 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Llongyfrachiade i Ysgol y Preseli am ennill y rownd gynta o Gwis Pop Dodd-Com neithiwr. Nethon nhw wynebi criw Ysgol Dyffryn Nantlle a oedd yn wrthwynebwyr cryf iawn, ond mi nath Sion - gyda help Gwilym, Andrew, Rhodri, Delyn, Bleddyn, Eurfyl a Ffion ar ei thrwmped, lwyddo curo Tomos, Caron, Dion, Connor a Gai Toms (ond ddim yn siwr os mai Y Gai Toms oedd e). Mi fydd Ysgol y Preseli yn wynebu Ysgol Maes Garmon, Wyddgrug mewn pythefnos - digon o amser i Ffion berffeithio ei ffanffer felly!

Magi x

O.N - er i griw Dyffryn Nantlle golli neithiwr, mi nethon nhw berfformio cân ar yr awyr ini, ac mi oedden nhw'n briliant! Enw'r band yw Dan Draed. Cofiwch yr enw - fydden nhw ar frig siart C2 cyn bo hir!

O.N.A - Steffan Dafydd o Breichiau Hir fydd 'da fi ar Dodd Com heno yn adolygu'r ffilm Kings Speech, gweini'r Tatws Poeth ac yn sgwrsio gyda Aled Haydn Jones. Gyda'n gilydd felly.. "Dwi'n nabod boi, dwi'n nabod boi or enw Iesu..."

Sesiwn Unnos - Y Polyroids

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 08:14, Dydd Mercher, 19 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Bore da bawb!
Wel, noson hynod lwyddianus arall... Neithiwr / bore 'ma rhwng 7pm a 7am, fe lwyddodd Osian a Griff o'r Ods, Gerallt Ruggiero/Plyci, Carwyn Jones/Kim De Bills, a Gwion Llewellyn o'r Race Horses - Y Polyroids - i gynhyrchu 6 track newydd sbon. Ma na rai gwych ar yr EP gwbl newydd yma - ond plis gwrandewch ar "Drysau", sy'n drac anhygoel o brydferth.

Mae'r sesiwn yn fama, ynghyd a fideo o un gan, cwpl o gyfwelaida fideo, llyniau, a gwaith celf i gyd-fynd hefo'r EP.

Nos da/bore da
Gareth a Dwynwen
Cynhyrchwyr, Sesiwn Unnos
x

Unnos - troi'r gwe-gamera i ffwrdd

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 04:09, Dydd Mercher, 19 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Mae hi'n 4.07am, a dwi wedi troi'r gwe-lifiad i ffwrdd oherwydd ma pawb wedi blino, mae'r hogia'n anghofio bod pob gair yn cael ei ddarlledu... felly cyn i rywun ddeud unrhywbeth rhyfeddol o wirion... fade to black Mi yda ni dal ar Facebook, Twitter ac ar y blog!
Diolch
Gar

Fideo: Can newydd gan Y Polyroids!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 02:13, Dydd Mercher, 19 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

A hithau newydd toc wedi 2 o'r gloch y bore bellach, mae pethau'n mynd yn dda - dwy gan wedi eu recordio gan Y Polyroids heno (Griff ac Osh o Yr Ods, Gwion Llewelyn, Gerallt Ruggiero, a Carwyn Kim De Bills) yn barod.

Un gan hynod, hynod o fachod (sydd yn ddi-enw ar hyn o bryd), can acwstig dywyll am golli pres ar y Roulette (sydd hefyd yn ddi-enw ar hyn o bryd) ac mae nhw wrthi yn ymarfer y drydedd can, sydd yn swnio'n llawer iawn trymach na'r ddwy arall... ddweud y lleiaf! Ar ben hyn i gyd, mae Carwyn a Gerallt yn cychwyn gweithio ar ail-gymysgiadau o ddwy o'r caneuon yn fuan.

Dyma ragflas o'r hyn sydd i'w ddisgwyl o heno - fersiwn fyw o'r gan acwstig newydd.

Tiamalina2 - Unnos

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 02:08, Dydd Mercher, 19 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Nodyn bach i'ch rhybuddio y gwnewch chi glywed "Siapia Yr Haf" GANNOEDD o weithia ar Radio Cymru yn y misoedd nesa. Dyna enw'r gan ma'r criw newydd orffen ei recordio, a dyma o bosib y gan mwyaf bachog/pop i ddod allan o sesiyna Unnos eto. Mi fydd hi yr un mor gyfarwydd a phoblogaidd a Tiamalina gan Race Horses, mi fetia i.
Hywl
Gareth/C2

Take-away Unnos heno

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 01:19, Dydd Mercher, 19 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Pizza 12 modfedd sbeislyd
Pizza 12 modfedd ham a pinafal
Pizza 12 modfedd llysieuol
Pizza 12 modfedd "gwledd o gig"
Kebab cyw iar i Dwynwen y cynhyrchydd - salad, dim tomato.

Unnos - awgrymiadau gwrando

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 00:16, Dydd Mercher, 19 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Da ni wrthi'n recordio sesiwn Unnos Polyroid (Ods/KimDebills/Plyci/RaceHorses) a dyma ambell awgrym am ganeuon fysa'n cyd-fynd yn dda hefo'r gerddoriaeth sy'n cael ei greu:

The Plastics - Robot
Bruce Haak - Funky little Song

Super Furry Animals - A Touch Sensative

Beck - Pay No Mind

White Noise - Love Without Sound

The Beatles - All Too Much

Unnos - enwi'r gan!

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 21:40, Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2011

Sylwadau (1)

Helo bawb
Mae Y Polyroids (Griff ac Osh o'r Ods, Kim De Bills a Plyci) wedi 'sgwennu geiriau i un gan - ac ma nhw isho chi helpu. O be welwch chi o'r geiria yn fama - fedrwch chi feddwl am enw i'r gan plis?!
Diolch
Huw

Gwylio siap y cysgod dros y Taf
Gwylio siap y mwg yn yr haf
Wrth i'r cyrff ymgasglu, mae'r
haul yn codi uwch dy ben

ps does dim gwobr, ond falla nawn nhw ddefnyddio'ch awgrym chi - ac mi fysa hynny'n wych, bysa?

Fideo: Diweddariad wedi 3awr!

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 21:24, Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Tair awr mewn i'r broses gyfansoddi ar raglen Unnos 8, aeth Huw Evans i gael gair efo'r artistiaid i holi sut mae pethau'n dod ymlaen.

Gweithio ar glawr Y Polyroids - Unnos 8

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 20:38, Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Yr artist ifanc Osian Efnisien sydd yn gweithio ar glawr EP prosiect Sesiwn Unnos yr wythnos yma, Y Polyroids (Yr Ods, Gerallt Ruggiero, Carwyn Kim De Bills a Gwion Llewelyn).


Cliciwch yma i weld peth o waith celf Osian a chael rhagflas o'r hynallwn ni ei ddisgwyl o glawr yr EP.

Fideo - dechrau Unnos 8

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 20:04, Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Huw Evans yn cyflwyno'r artistiaid ar ddechrau'r noson.

Unnos: Yr Ods/Plyci/KimDeBills/RaceHorses

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 19:40, Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Noswaith dda gyfeillion annwyl,

Gan ein bod ni wedi dechre wythnos ddiwethaf trwy son am y ffaith bo' fi 'di blino cyn cychwyn yn dilyn siwrne tren anghyfforddus, o'n i'n meddwl 'swn i'n neud yr un peth eto wythnos yma.

Cwestiwn sydd gynai, a'r cwestiwn yw: pwy sy'n taflu bag plastig yng ngwyneb
rhwyn sy'n cysgu?

Dyna ddigwyddodd i mi ar y ffordd yma ar y tren, cysgu'n sownd un munud, munud nesaf trafferthion anadlu a logo archfarchnad sy'n odli efo grotesque-o yn fy wyneb.
Y diawled.

Y peth mwyaf rhyfedd am hyn yw; wrth ddeffro, doedd 'na neb arall yn cerbyd heblaw hen ddyn oedd hefyd yn cysgu.

Felly'r cwestiwn nesaf yw...pa fath o hen ddyn sick sy'n taflu bag plastic yng
ngwyneb rhwyn sy'n cysgu a wedyn rhedeg 'nol i'w sedd ag esgys cysgu?

Credwch chi ddim - HARRI PARRI...yr hen ddyn digwylydd.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y Cowbois wythnos ddiwethaf, mae'r bar safon
dychmygol wedi cael ei godi yn llythrenol oddeutu 4 modfedd wythnos yma.
Oes gan aelodau Yr Ods, Race Horses, Plyci (Gerallt Ruggiero) a Carwyn
Kim De bills (Genod Droog, Haky Tokinawa) 4 modfedd o safon rhyngthyn nhw?

Dwi'n eitha ffyddiog fod ganddyn nhw, ma nhw'n barod yn honni bod nhw am
neud 6 can wythnos yma, gewn ni weld.

Reit, dwi off i weld os ellai ffeindio Harri Parri ar Facebook.

Tan tocs.

HE

Nodyn cyfreithiol gan y cynhyrchwyr - NID yr Harri PArri go iawn oedd o, oce?

Nôl mewn un darn!

Ifan Evans Ifan Evans | 16:55, Dydd Mawrth, 18 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Wel helo bawb, a gobitho bo chi gyd yn iawn? Braf iawn yw bod nôl gyda chi, ond brafiach byth yw'r ffaith fy mod i mewn un darn, achos wthnos dwetha fues i yn yr Eidal gyda grwp o ffrindiau yn sgio am y tro cyntaf erioed.

Mae'n rhaid i fi gyfadde mae dyna oedd y gwylie gore dwi erioed wedi gal - a do erbyn y trydydd diwrnod nes i lwyddo mynd lawr llethr du! Y syndod mwya yw'r ffaith fy mod i dal mewn un pishyn.

Ond dwi yma unwaith eto yn barod i'ch diddanu rhwng 10pm a 12am heno. Mi fyddai'n cael lot o ddwlu a chwerthin yng nghwmni Owain Llyr fel arfer a fy ngwestai arbennig i heno yw'r gohebydd gwleidyddol Carl Roberts, felly gobitho fydd ganddo fe 'chydig o storis difyr am wleidyddion Cymru ar ein cyfer ni heno.

Felly cofiwch wrando am 10. Ciao

Y Niwl

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:35, Dydd Llun, 17 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Bore da bawb!
Braf iawn gweld fod Y Niwl yn cael clod ymhobman ar hyn o bryd - gan Lauren Laverne, y Sunday Times, Mark Riley a llawer mwy, o'n i'n meddwl ella bysa chi'n licio gweld y fideo HOLLOL WYCH yma - o sesiwn Y Niwl nol yn Medi 2009. Mwynhewch!
Hwyl
Lis

Penychain

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 03:58, Dydd Mercher, 12 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Penychain, cân acwstig gan Karen Owen a Cowbois Rhos Botwnnog


3.20am - bron a gorffen recordio caneuon Cowbois a Karen

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 03:20, Dydd Mercher, 12 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Mae hi'n ganol nos/gynnar yn y bore, ac mae Cowbois Rhos Botwnnog a'r bardd Karen Owen wedi llwyddo yn anhygoel! Oce - mae angen gwneud cwpl o betha eto - 'overdub' llais ar un gan, ac ella trwmped ar un arall, ond mae'n nhw wedi llwyddo i gyfansoddi a recordio PUMP can! Mae'r cyfan wedi bod yn hynod ddi-drafferth - yn drefnus, llyfn a chymharol ddi-gynwrf. Mae'r caneuon yn hyfryd iawn - mae dwy yn siwr o fod yn 'hits' radio. Reit, yn ol i'r stiwdio i orffen un neu ddau o fanion, ac yna i gymysgu. Hefo ychydig o lwc, bydd y recordio wedi ei orffen erbyn 3.45am, a'r cymysgu wedi ei wneud erbyn tua 6.00am, felly mi ga i wely cynnar/hwyr!
Hwre
Gar

Hanner nos

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 02:24, Dydd Mercher, 12 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Cowbois Rhos Botwnnog a Karen Owen wrthi'n ymarfer y caneuon.

Awgrymiadau Gwrando Unnos!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 01:50, Dydd Mercher, 12 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Wrth wrando ar Y Cowbois yn recordio heno, ma Dyl Mei (un o griw Unnos) wedi bod yn meddwl am ambell gan fysa'n rhoi cyd-destyn i'r sesiwn - neu o leia'n wrando difyr ochr-yn-ochr hefo caneuon y Cowbois

Mark Lanegan - Little Sadie

Fairport Convention - Matty Groves

Calexico - The Crystal Frontier

Neil Young - Lotta Love

Gram Parsons - Hickory Wind

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am unrhyw wefannau a restrir yma, oce?

1.24am - Sesiwn Unnos!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 01:24, Dydd Mercher, 12 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Helo bawb
Mae hi bron yn 1.30am ac mae Cowbois bron wedi gorffen recordio dwy gan. Mae'r gyntaf yn eitha tebyg i be' fysa chi'n ei ddisgwyl gan y Cowbois - swn 'canu gwlad' hefo melodia braf a gitars o bob math. Mae'r ail yn atgoffa rhywun o ambell i gan Bob Dylan - ond ma nhw'n cael lot fawr iawn iawn o hwyl tua'r diwedd, yn mynd yn hollol wallgof ar y gitars. Ma llais Iwan yn addfwyn ac yn feddal yn y gyntaf, ond yn gras a llawn gwallgofrwydd yn yr ail. Gwych. Dwi'n gobeithio bydd ganddom ni o leia 4 can erbyn 8am
Hwyl
Gar

Cynllunio clawr yr EP

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 23:33, Dydd Mawrth, 11 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Huw yn cychwyn cynllunio'r clawr


Take-away cyntaf Unnos 2011

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 23:32, Dydd Mawrth, 11 Ionawr 2011

Sylwadau (1)

Pizza 12 modfedd llysieuol
Pizza 12 modfedd ham a pinafal
Pizza 12 modfedd sbeislyd
Kebab Cyw Iar

Fe ddiflanodd y pizzas yn llythrennol mewn eiliadau. Roedd y kebab yn dda iawn, yn ol y son.

Huw a'r criw ar raglen Lisa Gwilym

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 21:41, Dydd Mawrth, 11 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Sesiwn Unnos - help!!

Categorïau:

Gareth Iwan | 20:50, Dydd Mawrth, 11 Ionawr 2011

Sylwadau (1)

Da ni wedi cael y broblem gyntaf!! Does gan y chwaraewr trwmped ddim trwmped. Oes ganddoch chi drwmped gawn ni fenthyg plis? Ebostiwch ni - c2@bbc.co.uk

Huw Evans yn cyflwyno'r artistiaid

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 20:25, Dydd Mawrth, 11 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Edrych mlaen i Sesiwn Unnos heno

Categorïau:

Huw Evans Huw Evans | 19:20, Dydd Mawrth, 11 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Helo helo helo.

Helo.

Helo.

Dyma ni, nol ar drothwy cyfres newydd sbon o Sesiwn Unnos.
Dwi di blino'n barod a da ni heb hyd yn oed cychwyn eto.
Dwi'n beio seddi anghyfforddus Arriva trains Wales, a'r holl diet pills na dwi di bod yn llowcio ers byta gormod o gig a caws dros y dolig.

Dwi am ddefnyddio symbolau gwahanol y cyfrifiadur nawr i drio cyfleu y cyffro dwi'n teimlo yr eiliad yma....

@~:@!"£$%%%^&*()_()()___+++??????@@:@+}~}}}}}}}}}

Dwi'n licio'r cromfach bach sy' di pinsho ar y diwedd mwya.

DA!

Dwi newydd glywed swn tri ceffyl anferthol yn gweryru'n fwystfilaidd tu allan i'r BBC ym Mangor, sy'n golygu unai ma' Cowbois Rhos Botwnnog di cyrraedd neu ma hi'n ddiwedd y byd a ma un o farchnogion y datguddiad wedi mynd ar goll ym Mangor Uchaf (di cymryd detour bach i falu chydig o stiwds siwr o fod).

Y tri brawd o Benllyn a'i cyffeillion sydd efo ni heno, dwi heb gwrdd a'r 'cyfeillion' eto ond am y tro newn ni alw nhw'n Miss Piano a Mr Trwmped. Fydd y Cowbois yn cael eu gorfodi i weithio gyda'r unig fenyw yng Nghymru sydd wedi byw ar y stryd, gweithio i gylchgrawn Golwg, sgwennu cyfrolau o farddoniaeth ag ennill cadeiriau mewn eisteddfodau (arwahan i Mami sydd yn dal i farddoni, ar thop ei llais, ar Heol y Frenhines yng Nghaerdydd tra'n taro biniau sbwriel efo esgyrn ceffyl).

Mae hi hefyd yn cyfrannu i Golwg yn achlysurol, (ond heb gal un o'i traethodau am daioni byta gwallt wedi cyhoeddi...eto) dwi'n son wrth gwrs am Karen Owen.

'Swn i'n feddwl fydd heno yn weddol syml o rhan cydweithio.
Cowbois yn sgwennu caneuon canu gwlad perffaith, gyda geiriau blodeuog Karen Owen yn lliwio'r melodiau fel paent amryliw llenyddol.
Ond does dim byd yn syml am 4 o'r gloch y bore, arwahan i cysgu.
Ond sneb yn cal cysgu.

Reit, diet pills i bawb a coffi poeth lawr 'i cyrnau.

Dwin meddwl bod Karen Owen newydd gyrraedd y BBC, yn cario
be sy'n edrych fel Bassoon....hmmmmm.....falle fydd heno
ddim mor syml a hyne...

Huw

Rhwbeth I bawb heno

Categorïau:

Ifan Evans Ifan Evans | 15:47, Dydd Mawrth, 4 Ionawr 2011

Sylwadau (0)

Reit de, yn gynta - blwyddyn newydd dda i chi gyd, a gobitho bod pawb wedi cal Nadolig neis!

Ges i amser bendigedig yng nghanol yr eira ma rhaid gweud, yn stwffo yng ngheg fawr bob dydd - ac yn dyw y gwyliau'n mynd yn gloi bois! Ond stim ots achos mae'n bleser bod nôl a ma genai raglen arbennig ar eich cyfer chi heno.

Fy ngwestai arbennig yw un o actoresau mwya poblogaidd Cymru, sef Mali Harries. Mae 'di ymddangos mewn llwythi o raglenni fel Casualty, Holby city, Dr Who, Pen Talar, Caerdydd, Ar y Tracs a lot, lot mwy. Ac wrth gwrs ma Owain Llyr yn ôl gyda digon o hwyl o fyd chwaraeon.

Rhwbeth I bawb heno, felly cofiwch wrando am 10!Mali Harries ac Ifan Evans

Mali Harries ac Ifan Evans

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.