Help / Cymorth

Archifau Hydref 2009

Anweledig - atgofion?

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 12:24, Dydd Iau, 29 Hydref 2009

Sylwadau (0)

Pnawn da bawb!
Dwi'n gweithio ar gyfres o raglenni newydd fydd yn cael eu cyflwyno gan wahanol fandia' - pobl fel Genod Droog, Yr Ods, Topper, Heather Jones, Sibrydion ac Anweledig. Enw'r rhaglenni fydd "/cerddoriaeth", i gyd-fynd hefo gwefan newydd fydd yn rhoi sylw i fandia Cymraeg - tebyg i'r wefan yma.

Ta waeth, Anweledig sy'n cyflwno'r rhaglen gyntaf, ac mi o'n i'n meddwl - oes ganddoch chi atgofion o Anweledig? Gigs? Hoff gan?
Gadewch eich sylwada' yn fama a falla bydd Ceri Cunnington a Gai Toms yn medru ymateb i rai ohonyn n hw ar y rhaglen
Diolch
Gar

C2 Yn Cyflwyno... Yr Ods, Y Niwl ac Endaf Presley

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 09:52, Dydd Iau, 29 Hydref 2009

Sylwadau (0)

Ma hi'n wyl Bang Bangor yr wythnos yma Ym Mangor, a heno mi fydda ni draw yn yr Academi yn Undeb Myfyrwyr Bangor yn recordio gig Endaf Presley, Y Niwl a'r Ods. Da ni wedi dechra cael "setlists" gan y bandia. Dyma un Yr Ods:

1. Ffordd Ti'n Troi Dy Lygaid
2. Cerdded
3. City's Heart is Burning
4. Nid Bai Y Teledu
5. Pethau Brau
6. Spin Around With Me
7. Fel Hyn Am Byth

A dyma o bosib y "setlist" mwy od erioed!! Y Niwl:

1. Un
2. Dau
3. Tri
4. Pedwar
5. Pump
6. Saith
7. Unarddeg
8. Chwech
9. Wyth
10. Deg

Os na fedrwch chi ddod draw heno, mi fydd uchafbwyntia'r gig ymlaen ar raglen Lisa Gwilym nos fory am 10pm!

DIWEDDARIAD: Dyma restr caneuon Endaf:

1. Calon Lan
2. Deud Dim, Meddwl Llai
3. Coffa
4. Rhanu Craith
5. Magic Bus
6. Ishtar
7. Why I Love You
8. Ma' Na Reswm
9. Byw Mewn Bwrlwm
10. I Don't Like You
11. Prudd-der
12. I Got A Woman

Ydi Magi yn enw gwrywaidd?!

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 21:59, Dydd Mercher, 28 Hydref 2009

Sylwadau (0)

Helo bawb!
Dwi wedi bod yn dweud lot fawr o helo a ffarwel yn ddiweddar - wrth bob un o'r criwie gwych wnaethon ni gwrdd a nhw fel rhan o Daith Ysgolion C2 / Ciwdod, yna wrthoch chi gyd wrandawyr hyfryd C2 gan fy mod i bellach yn chychwyn ar wythnos a hanner o wylie!

Mi fydda'i yn fy ôl ar C2 nos Lun, Tachwedd 9fed, ond peidiwch a phoeni - yn y cyfamser byddwch chi mewn dwylo diogel Griff Lynch, Hefin Thomas a Jeni Lyn. Nhw fydd yn cadw fy sedd yn gynnes yn y cyfamser.

Mi fyddai'n meddwl lot tra ar fy ngwylie am fy enw... Magi. Mi ydw'i wastad wedi meddwl amdano fel enw benywaidd, ond mi dderbyniais i e-bost gan un o wrandawyr C2 yr wythnos d'wetha yn dweud ei bod wedi enwi ei chath ar fy ôl, a'i alw'n Magi - ond iddyn nhw ddarganfod wedyn ei fod yn gwrcath (sef cath wrywaidd)!

Chware teg, mae nhw wedi danfon llun o Mr Magi i mewn i ni - mae'n gath hyfryd yr olwg:

magi_cath.JPG

Nid Mr Magi yw'r unig gwrcath dwi'n ymwybodol ohono sydd wedi ei alw'n Magi fodd bynnag - dyna yw enw cath Robin Owain sy'n gyfrifol am Gwyliwch y Gofod ar C2 hefyd!!

magi_rob.jpg

Hwyl am y tro - dwi'n mynd i bacio fy nghes ar gyfer fy ngwylie!
Magi. x

Rhaglen hip-hop nos fory

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 09:46, Dydd Iau, 15 Hydref 2009

Sylwadau (2)

Henffych
Mae hi'n 30 mlynedd ers i'r sengl arloesol Rapper's Delight gan Sugerhill Gang gael ei ryddhau - y sengl fasnachol hip-hop gyntaf erioed. Felly, i ddathlu, mi fydd yna awr o hip-hop Cymraeg ar raglen Lisa Gwilym nos fory rhwng 10pm ac 11pm. Unrhyw geisiadau am hoff ganeuon hip-hop?! Bydd Steffan Cravos yn gwneud mix bach o ryw chwarter awr yn arbennig ar gyfer y rhaglen.

Ac ar raglen Lisa heno - sengl newydd Gymraeg y Racehorses. Da
Hwyl

Mynd am y brig - mewn dwy gamp!

Hefin Thomas Hefin Thomas | 14:07, Dydd Mercher, 14 Hydref 2009

Sylwadau (0)

Ddim yn aml chi'n cwrdd â rhywun sydd wedi torri record byd mewn unrhyw gamp, felly pan y'ch chi'n cwrdd ag athletwr sydd a record byd mewn dwy gamp chi'n gwybod eich bod mewn cwmni rhywun arbennig iawn! Mae Aled Sion Davies yn gobeithio ennill y fedal aur yng ngemau Paralympaidd 2012 yn Llundain ac yn dal record y byd ar gyfer taflu'r pwysau a'r ddisgen o dan 18 (dim ond 5 metr y tu nôl y record byd y ddisgen ar gyfer bob oedran).

Er taw dim ond 18 oed yw Aled, mae e' ar hyn o bryd yn y 4ydd safle yn y byd o fewn ei gamp ac yn gobeithio y gall esgyn i'r brig ymhen tair mlynedd. Ar hyn o bryd mae'n anelu at bencampwriaeth y byd yn Seland Newydd flwyddyn nesa gan hyfforddi am 6 awr y dydd yn ogystal a dilyn cwrs gradd BSc Rheoli Chwaraeon ym Mhrifysgol Athrofa Chwaraeon Caerdydd (UWIC). Mae'n deg i ddweud nad yw Aled di bod fel fyfyriwr nodweddiadol yn ystod wythnos y glas!

Er ei holl lwyddiant, mae gan Aled orwelion ehangach na Llundain 2012 achos mae o'n gobeithio cyrraedd gemau Olympaidd 2016 yn Rio de Janeiro gan gystadlu ymysg y goreuon fel y person cyntaf gydag anabledd i wneud hynny. Ar ôl siarad ag Aled, does gen i ddim amheuaeth fod ganddo'r ymroddiad a'r gallu i wireddu ei freuddwyd. Gobeithio'n fawr y cawn ni'n cyfle i siarad ag ef eto cyn bo hir weld sut mae pethau'n datblygu.

Cyngor Aled i athletwyr ifanc - gweithio'n galed a mwynhau eu camp. Ceir fwy o wybodaeth am gyfleoedd i bobl ifanc ag anableddau ewch i wefan Chwaraeon Anabledd Cymru
a hefyd ar wefan Cyngor Chwaraeon Cymru. Mae na glipiau ohono ar wefan BBC Raise Your Game ac ar Y Ras i Lundain ar wefan S4C

Grandewch ar y cyfweliad eto drwy fynd at gwrando eto ar fy rhaglen i ar nos Fawrth y 13eg o Hydref.

Hwyl Hefxxx

Penblwydd hapus Sain

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 15:54, Dydd Gwener, 9 Hydref 2009

Sylwadau (0)

Deugain mlynedd yn ol i heddiw, fe wnath Sain ryddhau Dŵr, sengl gynta'r label. Huw Jones oedd yr artist, gyda Heather Jones yn canu llais cefndir, a Meic Stephens yn cynhyrchu. I ddathlu penblwydd Sain yn 40 oed, mae gan Lisa Gwilym "mix" arbennig ar raglen heno am toc wedi 10pm - 40 o dracie gan 40 o artistiaid Sain mewn 40 munud. Gobeitiho y gwnewch chi fwynhau - dyma rest o'r caneuon fydd ar y mix!

1 Endaf Emlyn - Evan Edward Lloyd
2 Geraint Jarman - Gwesty Cymru
3 Trwynau Coch - Wastad ar y tu fas
4 Mim Twm Llai - Sunshine Dan
5 Sidan - Di Enw
6 Huw Jones - Mathonwy
7 Tebot Piws - Mawredd Mawr
8 Y Chwyldro - Rhaid Eu Tynnu i Lawr
9 Bando - Space Invaders
10 Anweledig - Dawns Y Glaw
11 Sibrydion - Simsalabiim
12 Bob Delyn - Lisa Lan
13 Eliffant - Nol Ar y Stryd
14 Bran - Tocyn
15 Heather Jones - Nos Du
16 Y Cynllwyn (Melltith Ar Y Nyth
17 Derwyddon Dr Gonzo - KO
18 Gwacamoli - Asbestos Tescos
19 Big Leaves - Yr Un o'r Pla
20 Steve Eaves - Ymlaen mae Canaan
21 Crysbas - Dreunog Marw
22 Clystiau Cwn - Byw ar y Radio
23 Nia Ben Aur
24 Mynediad am Ddim - Ceidwad y Goleudy
25 Bryn Fon - Ceidwad y Goleudy
26 Shwn - Bachgen
27 Meic Stevens - Y Brawd Houdini
28 Trebor Edwards - Un Dydd Ar y Tro
29 Mr Huw - Sgwd dy Bres
30 Maffia Mr Huws - Guitar yn y To
31 Plethyn - Tan yn Llyn
32 Catatonia - Gyda Gwen
33 Huw Chiswell - Y Cwm
34 Gwibdaeth Hen Fran - Trons Dy Dad
35 Elin Fflur - Harbwr Diogel
36 9 Bach - Bwthyn Dy Nain
37 Hogia'r Wyddfa - Safwn yn y Bwlch
38 Edward H - Rosi
39 R.S.Thomas - Welsh Landscape
40 Dafydd Iwan ac Edward - Cwm Rhyd y Rhosyn

Hanner ffordd...

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 14:25, Dydd Gwener, 9 Hydref 2009

Sylwadau (0)

'elo!

Dyma fi a Meic mewn caffi coffi nid anenwog yn 'Recsam. Newydd wario £30 ar sgidiau newydd (Meic yn dweud bo' nhw'n rhy uchel). Wedi prynu coffi iddo gan mai fe sy'n teipio hwn (ac yn gwneud yn dda iawn i deipio yn acen y de!! [meic])

Paratoi ar gyfer gig yn y Tivoli ym Mwcle heno - allai'm aros i weld Masters in France a'r Bandana. Newyddion da hefyd, dau o fandiau ifanc y daith yn ymuno - criw o Ysgol Brynhyfryd a Morgan Llwyd yn perfformio yn ogystal. Piti am DJ Dodgy Dodd.

Y daith hyd yma 'di bod yn briliant - 'di mwynhau pob eiliad arwahan i godi am 6 bob bore.
Fan fawr wen y daith yn anelu tua'r Gorllewin wythnos nesa - byddwch yn barod ysgolion Maes yr Yrfa, Tregib, Strade ac Ystalyfera - ni ar y ffordd!!

Hwyl am y tro - Magi a Meic (M'n'M's)

Chwaraeon a Taith C2 / Ciwdod

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 18:13, Dydd Mercher, 7 Hydref 2009

Sylwadau (0)

Roeddwn wedi penderfynu blwyddyn yma i gymeryd rhan mewn gweithgareddau newydd yn fy ail flwyddyn yn y coleg. Felly, rwyf wedi mynychu clybiau bocsio cic ac athletau Prifysgol Caerdydd.

Ddoe fe safais yn stond, yn methu anadlu ar ol cael fy nghicio yn fy chest - teimlais gewin traed yn crafu fy asennau tra oedd chwys yn diferu o fy nhalcen - lovely! Ond, mae'n deimlad braf cael paffio a dysgu sut mae amddiffyn dy hun. Rwan, rwy'n gwybod os fyddai Magi fel 'damsel mewn distress' mi faswn i'n gallu gwaeddi 'na phoener fenyw! Nai dy amddiffyn' yn lle rhedeg a gadael iddi sortio ei phroblemau ar ei hun! Hahahaha!

Yn ogystal a hynny, rwy'n rhedeg gyda'r clwb athletau 4 gwaith yr wythnos. Pan oeddwn yn 15 oed, roeddwn yn rhedeg clwydi 100m a hefyd 400m ar gyfer Gogledd Cymru. Rwan, mae'n anodd dal fy ngwynt am 50m, dyna faint o un-fit rwyn teimlo!

Rwyf am wneud gweithgareddau ymarfer pob diwrnod o hyn ymlaen, erbyn y flwyddyn newydd rwyn gobeithio gallu cerdded lawr y stryd mewn fest gyda breichiau fel Popeye, a'r pecs a'r 6-pack yn galed ac yn popian allan. Ie, dyna yw'r freuddwyd, yn lle bod mewn corff y bachgen 'mr.muscle - loves the jobs you hate!'

Dydd Llun diwethaf, es fyny i ysgol Glan Clwyd efo Taith C2/Ciwdod. Cefais amser gwych yn cyflwyno'r gweithdy radio. Dechreuais boeni am gadw fy swydd fel cyflwynydd oherwydd roedd safon cyflwyno a talent y disgyblion yn wych. Yn ogystal a hynny, cafodd rhai ohonynt wneud band efo Cofi Bach a Tew Shady, ac i feddwl eu bod ond wedi cael bore i gyfansoddi can, roedd o'n well na'r caneuon sydd allan yn siart y 40 uchaf.

Roedd o wir yn ffantastig - cliciwch yma i'w chlywed, mae'n anhygoel. Rwy'n edrych ymlaen i glywed beth mae'r ysgolion eraill am ei wneud dros y daith.

Hwyl am y tro,
Glyn xx

Can Yr Ods am ddim ar wefan yr NME!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 10:39, Dydd Mercher, 7 Hydref 2009

Sylwadau (0)

Yn fama!

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.