Help / Cymorth

Archifau Ebrill 2009

Nevarro yn Fuddugol!

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 15:14, Dydd Iau, 30 Ebrill 2009

Sylwadau (0)

I arall-eirio'r gerdd r'on ni'n adrodd yn Ysgol Gynradd Pont Sion Norton,' Tri yn unig oedd yn y ras,' ond nid Tomi Ros Banc a Ned Ty Glas oedd yn rhedeg, ond Smashing Diamonds, Nevarro a Crwydro.

Dwi'n son wrth gwrs am rownd derfynol Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru, C2 Radio Cymru - a neithiwr ar C2, gafodd y band buddugol ei goroni.

Ac mi benderfynoch chi, wrandawyr C2, ma Nevarro oedd y band gore' yn y gystadleuaeth. Tom, Steff, Dodo ac Alec yw aelodau'r band ac ma nhw'n dod o Lanelli a Rhydaman. Angen Ti yw enw'r gân glywsoch chi yn y gystadleuaeth, ac ers neithiwr ma cymaint o bobol 'di canmol nid yn unig agwedd wych y band, ond hefyd safon uchel eu cerddoriaeth a'u sgil cerddorol.

Nes i gyflwyno Nevarro ar y llwyfan yn ei rownd ranbarthol yng Nghaerfyrddin ddechre'r flwyddyn ac mi roedd eu talent a'u hegni naturiol i'w weld ac i'w glywed. Mi nath y band hedfan drwyddo i'r rowndie cyn-derfynol ac mi gafon nhw nifer anferth o bleidleisiau yn y rownd honno. Rhwng y rownd gyn-derfynnol a'r rownd derfynol mi a'th Nevarro - a'r ddau fand arall i stiwdio broffesiynol i ail recordio eu cân. Aeth Nevarro i stwidio Sonic 1 yn Llangennech dan ofal Tim Hamil i recordio Angen Ti, a'r canylniad? Wel - y canlyniad yw mai dyna'r gân fuddugol gan y band buddugol ym Mrwydr y Bandiau, Mentrau Iaith Cymru, C2 Radio Cymru 2009.

Fel nodyn personol, licen i longyfach Nevarro o waelod calon. Ma safon eu chware, eu cerddoriaeth a hefyd eu hagwedd cwrtais a bonheddig (mi nethon nhw estyn eu dymuniadau gore i Smashing Diamonds a Crwydro ar ôl clywed ma nhw oedd yn fuddugol), yn rhywbeth arbennig iawn.

Dydw i ddim yn berson cystadleuol - dydw i ddim yn lico cystadleuaethau achos ma gas da fi feddwl am unrhywun yn colli. Sa fi'n cal fy ffordd, fydde pawb yn ennill. Ac i ryw raddau, dwi'n meddwl fod y tri band nath gyrraedd y rownd derfynol wedi ennill. Ma Smashing Diamonds a Crwydro - er ddim yn fuddugol, wedi dangos eu hunain yn fandie ifanc, cyffrous, addawol a dwi'n gwbod ewn nhw'n bell.

Ond Nevarro oedd yn fuddugol. Nhw yw ein pencampwyr eleni. Llongyfarchiadau gwresog i'r band i gyd - a phob dymuniad gore iddyn nhw. Fy nghyngor i? Ymlaciwch dros y dyddie nesa' achos o hyn ymlaen - ma pethe'n mynd i ddechre poethi! O Uned 5, i stwdio recordio, o daith ysgolion c2 i nos Sadwrn ola Maes B - mae'n mynd i fod yn wyllt! Nevarro... mwynhewch!

Magi
x

o.n - sori fod y neges yma'n hir!!

Nos Sadwrn Bach ar Nos Lun!

Categorïau:

Huw Stephens Huw Stephens | 12:52, Dydd Mercher, 29 Ebrill 2009

Sylwadau (0)

Helo. Gwych o beth oedd seshwn newydd Nos Sadwrn Bach ar y rhaglen nos Lun - gwrandewch arni eto fan hyn . Nes i fwynhau cael Ianto a Llyr o'r band ar y rhaglen; mae nhw yng nghanol arholiadau a pethe felly ar hyn o bryd, ond roedden nhw wedi mwynhau recordio'r sesiwn gyda Curig Huws yn ei stiwdio fe yn ddiweddar. Roedden nhw'n hoffi'r ffaith fod e'n onest a ddim jyst yn deud 'ie, oedd hwnne'n iawn' - roedd e'n annog nhw i neud y darnau eto ac yn well! Edrych mlaen i weld Nos Sadwrn Bach yn Maes B ar y nos Sadwrn ola. Wedi bod i lwyth o gigs yn ddiweddar. Mae'r band The XX yn un o fy hoff rai ar hyn o bryd, unwaith gai eu cd nai ddechre chware nhw. Roedd gig lawnsio albym Eitha Tal Ffranco yn dda yn Nghaerdydd yn ddiweddar, er doedd yr albyms eu hunen ddim yne!
O'n i ar y ffordd i weld un o fy hoff fandiau i, Phoenix, yn ddiweddar pan ddath galwad ffôn; mae'r prif leisydd wedi colli ei lais. Piti ynde. Nath yr un peth ddigwydd i Golden Silvers a'i prif leisydd Gwilym Gold yn ddiweddar, ond nath e gario mlaen a chware gig gwych. Mae eu halbym cyntaf nhw, True Romance, yn dda iawn, a ma teulu Gwilym o orllewin Cymru.
Wrth deipio hwn, fi dal yn stiff ar ol seiclo gormod ar ddechre'r wthnos. Aw.
Huw
x

Neges bach gan Sibrydion:

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 17:14, Dydd Gwener, 24 Ebrill 2009

Sylwadau (0)

"helo - ni sydd yma eto!

Mae ein ail sengl ni, Praying For Rain, oddi ar Campfire Classics, yn un o bedwar can sydd wedi cael ei ddewis i fod yn sengl yr wythnos, ar raglen Radcliffe and Maconie, Radio 2.
Diolch i bawb wnaeth ein cefnogi ni i gael sengl yr wythnos hefo Femme Mental ychydig fisoedd yn ol, ag os fedrwch chi helpu ni i drio cael y "dybyl" fysa ni'n hynod ddiolchgar!dyma'r linc

fe fedrwch bledleisio tan 10am bore dydd llun.
Mwynhewch eich penwythnos, a gobeithio am haul!
Cariad mawr
Sibrydionx"

DIWEDDARIAD: Sibrydion sydd wedi ennill! Dyma'r eilwaith iddyn nhw gael "sengl yr wythnos" gan y rhaglen

Traciau newydd exclusive gan James Dean Bradfield a Patrick Jones

Criw C2 Criw C2 | 09:18, Dydd Gwener, 24 Ebrill 2009

Sylwadau (0)

Heno ar raglen Lisa Gwilym mi fydd 'na gyfle ecsgliwsif i glywed traciau newydd sbon gan y bardd Patrick Jones (brawd Nicky Wire) ar y cyd hefo James Dean Bradfield o'r Manics.

Mae Patrick yn gymeriad diddorol iawn, ac ar gyfer y CD newydd mae o wedi bod yn cyd-weithio hefo pobol fel Billy Bragg, Henry Priestman, a Nicky a James Dean Bradfield o'r Manics. Mae'n gaddo eich "cyffroi a'ch symud" gyda'r casgliad newydd 'ma, ac fe fydd Lisa'n chwarae dwy gan ar y rhaglen heno. Mae'r traciau dwi wedi glywed hyd yn hyn yn wych - geiriau grymus Patrick, a gitar bigog, finiog, staccato James yn gefndir perffaith.

Os fysa chi'n licio gweld Patrick yn perfformio rhai o'r darnau, mi fydd yn cefnogi Billy Bragg ar ei daith o Gymru, ac fe fydd yr albym yn cael ei lansio yng Ngwyl y Gelli ar Fai 25ain.

Fe allwch glywed y trac gyda Billy Bragg ar raglen Adam Walton ar BBC Radio Wales

Hefyd ar raglen Lisa heno, mwy o draciau newydd gan Eitha Tal Ffranco, ac artistiaid yr wythnos ydy The Me Me Me's

Big Brother 10

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 11:11, Dydd Iau, 23 Ebrill 2009

Sylwadau (0)

'Hiya,
Wedi cael diwrnod gwych heddiw, deffrais am 5 y bore er mwyn mynd i Lundain, ar gyfer sioe Big Brother 10 fydd yn dechrau yn yr haf. roedd rhaid gwneud lluniau od a lliwgar ar ei gyfer. Od a lliwgar, o ie!
Cwis fydd y sioe lawnsio , un o'r rowndiau fydd 'a ydych chi'n cofio y pobl hyn?,' lle fydd lluniau rhai ohonom yn dod ar y sgrin. Ond, roedd rhaid i ni fodelu ac ail greu lluniau enwog, felly David Beckam a rhyw foi o Holloaks oeddwn i.
Eisteddais gyda crys a trons amdanai ar gyfer y llun cyntaf. Roeddwn yn digon hapus, ond yna roedd rhaid tynnu fy nhrons a gafael mewn pel i guddio fy 'hmm-hmm'. Am y tro cyntaf, doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w ddweud. Roedd sefyll yn hollol noeth o flaen 12 person mewn stiwdio yn brofiad od a bythgofiadwy. Roeddwn yn teimlo fel y boy 'mr muscle, loves the dirt you hate' gan fy mod i'n dennau. Mi wnaeth les i fy hyder, a buaswn yn argymell i pawb wneud yr un peth. Dwi'n poeni am y llun terfynol. Beth mae Mam yn mynd i ddweud...?


Can newydd Meic Stephens, sgwrs Eitha Tal Ffranco, a Fi, Fi, Fi

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 15:23, Dydd Mercher, 22 Ebrill 2009

Sylwadau (0)

Helo na
Meddwl byswn i'n postio dewis caneuon rhaglen Lisa at nos Iau fel ryw fath o hysbys , gan fod hi'n argoeli i fod yn raglen fach dda...

1 Plant Duw - Potin
2 Evils - The End Of The World
3 Stilletoes - Dewis Y Daith (trac newydd sbon)
4 Acid Casuals - Gwydr Budr (trac newydd sbon)
5 The Me Me Me's - Skin Between Us ARTISTIAID YR WYTHNOS
6 Eitha Tal Ffranco + sgwrs hefo'r grwp am yr albym newydd!
7 Georgia Ruth Williams - Through Your Hands (trac newydd sbon)
8 Al Lewis a Meic Stevens - Gwenwyn (deuawd newydd sbon)
9 Y Mur - Bwrw Glaw (trac newydd sbon)
10 The Me Me Me's - Always ARTISTIAID YR WYTHNOS
11 Lembo - Mon Maan, Cymru

Os da chi ffansi clywed y cyfan, nos Iau am 10pm!!

Nofio

Glyn Wise Glyn Wise | 10:32, Dydd Iau, 16 Ebrill 2009

Sylwadau (0)

Helo!

Cefais amser gwych yn Nulyn dros y penwythnos, ac o ie, gwylio 'Dumbo' yn y sinema oedd yr uchafbwynt. Haha! Na, cefais amser gwych yno gyda fy nheulu. Ond, cefais syniad tra yn eistedd ar y gwch, fy mod i eisiau nofio'r sianel!

Mae sianel yn 21 milltir o hyd gyda'r tymheredd yn ddychrynllyd o oer, ond eto, mi wnes gyflawni y marathon heb lawer o ymarfer, felly rwyn siwr y byddai'n gallu nofio o Dover i Calais mewn gwisg-lyb tyn rhywiol! Hahaha! Rwyf am ofyn wrth y doctor Owen Weeks o Ashokan am gyngor a gobeithio fydd hyn yn ddechreuad ar ymgyrch newydd!

Siopau Recordiau, a John Cale

Categorïau:

Gareth Iwan | 10:16, Dydd Iau, 16 Ebrill 2009

Sylwadau (0)

Dydd Sadwrn yma mae hi'n ddiwrnod Siopau Recordiau Annibynnol, ac mewn siopau ar draws Cymru fe fydd na gigs a gwahanol weithgareddau yn cael eu cynnal i ddathlu cyfraniad siopau bychain i'r sin gerddorol yng Nghymru.

Mi fydd Andy's yn Aberystwyth, Cob ym Mangor, Diverse Music yng Nghasnewydd a Spillers yng Nghaerdydd yn dathlu'r diwrnod, a gadewch i ni wybod os da chi'n ymwybodol o fwy o ddigwyddiadau.

Ma fy nyled i'n bersonol yn fawr i griw recordiau Cob. Mae Owen a'r hogia wedi fy nghyflwyno i fathau o gerddoriaeth na fyswn i fyth wedi dod ar eu traws o'r blaen, a dyna werth siop fechan; medru mynd i fewn am sgwrs, a dod allan hefo CD neu LP gan grwp nad yde chi erioed wedi clywed amdanyn nhw o'r blaen. Dyma dwi am ei wneud dydd Sadwrn - pam na wnewch chi yr un peth? Mynd i'r siop leol a gofynwch am CD nad yde chi erioed wedi clywed amdano. Gewch chi sgwrs ddifyr ac agoriad llygaid, gobeithio.

Dwi hefyd isho rhoi 'plug' bach i raglen arall Lisa Gwilym y Sioe Gelf. Os oeddech chi yn gwylio The Apprentice neu Hell's Kitchen neithiwr, mae'n debyg i chi golli cyfweliad Lisa hefo John Cale ar y Sioe Gelf. Roedd hi'n eitem ddifyr iawn, ac yn dipyn o "scoop" iddyn nhw. Mi fedrwch chi wylio'r rhaglen yn fama.

Heno ar raglen C2 Lisa - caneuon newydd sbon gan y Stilletoes, a sgwrs hefo trefnwyr Gwyl Gopr Amlwch.

"Gig of two halves"

Categorïau:

Gareth Iwan | 14:57, Dydd Mawrth, 14 Ebrill 2009

Sylwadau (1)

Mae na hen ystrydeb pel-droed fod pob gem yn "game of two halves". Wel, dyna ges i nos Iau yn y Greeks - gig mewn dwy ran. Nes i gyrraedd am 7.30pm mewn amser y weld y Creision Hud. Ddaru nhw ddechrau hefo 30 eiliad o effeithiau sain Furry-aidd nes i rywbeth chwyth yn amp i gitarydd, a bu rhaid disgwyl am ryw 10 munud cyn ail-ddechrau. Roedd hi werth disgwyl - ma nhw'n fand byw da iawn. Caneuon rock 'catchy', hefo mwy o'r cyffyrddiadau SFA-aidd.

Yr Ods ddaeth wedyn, a doeddwn i erioed wedi eu gweld nhw'n fyw o'r blaen. Ma ganddyn nhw swn hollol unigryw - ac mi oeddwn i wedi synnu faint o'r set ro'n i'n ei adnabod. Mae hynny'n dangos faint ma nhw wedi recordio i feddwl eu bod nhw'n fand eitha ifanc, ond hefyd yn dangos faint ma nhw wedi cael eu chwara yma ar C2.

Roedd hi wedyn yn "hanner amser" - yn fy achos i, amser i fynd nol i stiwdios Radio Cymru yn Bryn Meirion, Bangor i gynhyrchu rhaglen Lisa Gwilym. Felly, yn anffodus, nes i fethu set Eitha Tal Ffranco a Cowbois Rhos Botwnnog. OND mi oedd Gruff o Eitha Tal Ffranco wedi gyrru caneuon newydd sbon yn exclusive i Lisa o'r albym newydd "Medina" felly ges i wrando ar rheini! Gewch chi wrando eto yn fama. Mae'n debyg hefyd fod Cowbois wrthi'n recordio ail albym...

Nes i gyrraedd yn ol i'r Greeks mewn pryd i glywed set Sibrydion. Ro'n i wedi gweld Sibrydion yn y Ring, Llanfrothen 'chydig wythnosa yn ol, ac mi oedde nhw'n gret. Dwi'n siwr eu bod nhw'n wych nos Iau hefyd, ond mi oedd na gymaint o griw o'u cwmpas nhw, a sain y Greeks yn eitha od yn y cefn, felly fedra i ddim wir rhoi fy marn yn gwbl sicr. Ond dwi erioed wedi eu gweld nhw'n chwarae'n wael...

Son am gigs - ewch i fama i wrando ar gig wych Jyncadelic Gai Toms gafodd ei recordio yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli

Reit, nol i'r gwaith. Yr wythnos yma bydd gan Lisa dracia newydd Stilletoes nos Iau, a mix Acid Casuals nos Wener

Cofion
Gar

ps diolch i Gwion am drefnu'r gig yn y Greeks

Pasg

Huw Stephens Huw Stephens | 10:53, Dydd Mawrth, 14 Ebrill 2009

Sylwadau (0)

Gobeithio i'r Pasg fod yn un dedwydd a difyr.
Ro'n i yn Nhregaron yn mwynhau'r haul a wyau siocled. Mmmm, blasus.

Fi wedi sgwennu cerdd i'r blog;

Mae'r blog yn un difyr a doniol,
a weithie'n llawn gwybodaeth di-ri,
mae'n un o'r blogs yne chi'n hoffi edrych arno, pan does dim byd da ar tv.

Do'n i erioed yn fardd hynod o dda.

Gwyliau Pasg

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 18:14, Dydd Mercher, 8 Ebrill 2009

Sylwadau (0)

Helo!

Mae o mor braf bod ar wyliau, amser i ddawnsio a partio heb y boen o ysgrifennu unrhyw draethawd! Dwi newydd ddal y tren o Birmingham nol i Gaerdydd yn barod ar gyfer fy sioe radio gyda Magi. Ac oh, mae gen i lot i ddweud!

Nos Sul diwethaf es i a fy ffrind Jamie i weld Michael McIntyre (a gwesteion) yn perfformio'n fyw yn Abertawe. Noson anhygoel, joc's gwych a llawer o selebs yn y gynulleidfa i Mr.McIntyre wneud hwyl arnynt. Gwelais Ruth Jones 'What's Acurring!', 10 aelod o Goldie Looking Chain yn eu shell-suits amryliw (fashiynol) ac aelodau o Casualty (y gyfres deledu nid ysbyty Caerdydd). Gwnaeth joc am y Cymry Cymraeg, yn ein galw yn hiliol drwy ysgrifennu slow-araf ar y llawr, gan ei fod wedi camddeall araf yn arab! Roedd joc ar ol joc am yr iaith Gymraeg ac yna gwaeddodd "Glyn, be ti'n astudio yn y brifysgol?" "Cymraeg!" gwaeddais, a roedd pawb yn chwerthin! Diwrnod gwych llawn chwerthin, oherwydd cyn mynd, es i weld 'the boat that rocked' yn y sinema, ffilm gomedi fuaswn yn argymell i bawb sy'n caru cerddoriaeth y 60au fynd i'w gweld!

Dydd Llun es i i Birmingham i weld fy ffrindiau o'r Brifysgol. Peth cyntaf a welais oedd dyn yn glychu ei hun ddwywaith yn y dafarn, lovely! Haha! Aethom i Drayton Manor, parc antur yn Telford oedd yn gyffroes iawn. Roedd pobl y parc yn gyfeillgar yn gadael i mi a fy ffrindiau basio'r rhesi aros, gyda llawer o bobl yn edrych arnom yn flin, hahaha!

Rwyn edrych ymlaen i fynd adref yfory i weld fy nheulu. Dwi'n dychryn bob tro dwi'n gweld fy nai Dylan sy'n 3 oed, gan ei fod yn dysgu mwy o eiraiu'n ddyddiol.
Pob tro rwy'n mynd adref mae ganddo rhywbeth newydd i ddweud, tro diwethaf gwaeddodd "na, no cheese!" pan o'n in ceisio tynnu ei lun gyda fy nghamera! Doniol iawn, ac yna gorfodi i mi eistedd yn yr ardd a darllen 'hanes 'Tomos y Tanc,' llyfr arbennig o gyffroes! Ugh!

Rwyn caru'r gwylia pasg! Hwyl am y tro,

Glyn xx


Tiwns!

Categorïau:

Huw Stephens Huw Stephens | 18:27, Dydd Mawrth, 7 Ebrill 2009

Sylwadau (0)

Roedd seshwn newydd Hanner Pei ar y rhaglen nos Lun. Cliciwch fan hyn os naethoch chi ddim ei chlywed hi.
Fi'n hynod o hoff o'r trac 'Does Dim Gair Cymraeg am Random' - syniad da oedd cael Ed Holden mewn i rapio; raps random iawn!
Fydd Bandit nol ar y teledu wthnos nesa; S4C nos Iau am 10.45pm; Eitha Tal Ffranco, Cian o SFA, Derwyddon Dr Gonzo, Gwibdaith Hen Fran a lot mwy ar y rhaglen. A'r sgrin mwya fi erioed wedi gweld hefyd.
Di bod yn mynhau tiwns newydd Phoenix o Baris, Passion Pit a The Phantom Band o'r Alban yn ddiweddar. Mae remics Cyrion o Hufen Ia gan Clinigol yn un gwych hefyd, a fi'n hoffi tiwns Cloud Formations o Lanberis, cyn artist ar Gwyliwch y Gofod.
Mwynhewch y Pasg!
Huw

Gwobrau Roc a Phop 2009 - heno, yn fyw, ar y we ac ar eich weiarles

Criw C2 | 16:27, Dydd Gwener, 3 Ebrill 2009

Sylwadau (1)

Mae Magi Dodd, Hefin Thomas, Huw Evans a Dyl Mei wrthi'n paratoi ar gyfer noson fawr Gwobrau RAP heno, pan fyddan nhw'n cyhoeddi'r enillwyr mewn rhaglenni arbennig ar Radio Cymru ac ar wefan C2 rhwng 8 ac 11pm.

Ymuna â Magi a Hefin ar y radio yn y dulliau arferol, neu fe elli di wylio'r cyfan yn fyw ar y we, gyda sylwebaeth ychwanegol gan Huw a Dyl. Bydd y linc i'r ffrwd fideo yn cael ei bostio yma tua 7.45pm.

Yn y cyfamser, cymer olwg ar sgwrs fideo gyda Heather Jones, enillydd y wobr Cyfraniad Arbennig eleni, a fideo 'Un Rhosyn Coch' - un o'r traciau sesiwn fydd yn cael eu chwarae yn y rhaglen. Bydd hefyd traciau newydd sbon gan Derwyddon Dr Gonzo, a sesiwn newydd gan Yr Ods - clicia isod i glywed un ohonyn nhw nawr!

Yr Ods - Cariad

I baratoi am y noson, dyma'r rhestr enwebiadau llawn - beth yw dy farn di, a phwy ti'n meddwl sy'n haeddu ennill beth? Postia dy sylwadau ar y blog, neu ebostia c2@bbc.co.uk

Hanner Cant yn Efrog Newydd

Categorïau:

Huw Stephens Huw Stephens | 13:18, Dydd Mercher, 1 Ebrill 2009

Sylwadau (0)

Helo,

Fi nol o wyl South by South West yn Austin, Texas. Hon oedd y bedwaredd tro i fi fynd yne, i weld llwythi o fandie newydd yn chware.

Nes i gwrdd a Duffy yn Austin llynedd am y tro cyntaf, lle roedd hi'n gigio cyn creu argraff ar America. Eleni roedd Proclaimers, Metallica a Quincy Jones ymysg yr artistiaid mwy oedd yn chware yn yr wyl sy'n dennu miloedd o bobl a bandie bob blwyddyn (mae Austin yn gneud ryw £150 miliwn diolch i SXSW).

Ond do'n i ddim yne i weld enwau cyfarwydd. Holl bwynt yr wyl i fi ydi gweld bandiau fydd yn creu argraff dros y flwyddyn nesa. Yr uchafbwyntiau?

Local Natives
Wax Fang
Low Anthem
Hip Hop; Asher Roth, Janelle Monae

Son am hip hop, nes i gwrdd a 50 Cent, neu Fiddy yn Efrog Newydd. Roedd e'n fawr a cryf a fyswn i ddim yn meiddio mesio gyda fe. Dim hyd yn oed gofyn iddo fe os oedd e am neud Sesiwn C2.

'Nai'ch weld chi yn y clwb, gyda potel llawn o bwd, ma da ti be fi angen ayb ayb.'

X

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.