Help / Cymorth

Archifau Chwefror 2009

Bywyd yn Barti!

Glyn Wise Glyn Wise | 18:32, Dydd Mercher, 25 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Hi! Dim cysgu, dim ond partio! Dyna oll dwi wedi ei wneud wythnos yma. Mae fy iau yn sgrechian, Na Glyn dim mwy! Hahaha! Dyna yw bywyd coleg, mae o'n brilliant. Er hynny, fe wnes gyflwyniad Sbaeneg 8 munud, ar bwysigrwydd dwyieithrwydd yn y byd gwaith. Fe wnaeth y iaith lifo oddi ar fy nhafod, er weithiau roeddwn yn dweud pethau nad oedd yn gwneud synnwyr. Ond, dywedodd yr athrawes 'Muy Bien' ar y diwedd, felly, popeth yn iawn.
Ond, mae'r holl bartio wedi cael effaith ar fy ngradd yn y Gymraeg.
Rwyf wedi methu y dyddiad cau y gwaith cwrs, a does gen i dal ddim traethawd i'w roi fewn! Ugh!
Gormod o waith. Felly, Glyn Wise - Y Swot. Dyna fydd fy enw wythnos nesaf, cysgu a gwaith cartref dyna yw'r plan ar gyfer wythnos nesaf! Hwyl am y tro,
Glyn xx

Strangetown....

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 17:15, Dydd Mercher, 25 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Helo,

Dwi'n byw mewn ardal o Gaerdydd or enw Grangetown. Mae'n fab. Dwi wrth fy modd byw yna. Ond doeddwn ni ddim yn ymwybodol bo trigolion eraill Grangetwon yn caru fi - ond mae'n debyg bo nhw, achos erbyn hyn ma' pobol yn dechre enwi eu siopau ar fy ôl!

Magi2.jpg


M x


Rhaglen Steffan Cravos heno

Categorïau:

Gareth Iwan | 14:15, Dydd Mercher, 25 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Helo bobol
Os da chi'n licio'ch hip-hop, bydd na wledd ar ein cyfer heno am 10pm - Steffan Cravos yn cyflwyno awr o rap a beat-boxio gwych. Ma na dracia gan artistiaid cyfarwydd iawn i wrandawyr C2 fel Genod Droog a Cofi Bach a Tew Shady, a rhai fydd efallai'n newydd i chi (roedde nhw i mi beth bynnag) fel Saipan Supa Crew a Razhel.

Mae'r rhaglen wedi ei recordio'n barod, achos heno dwi'n mynd draw i Bwllheli ar gyfer gig Gai Toms. Da ni'n recorido'r noson gyfa', a bydd y gig i'w glywed ar C2 yn fuan.
Cofion
Gar

Dan! Dan! Dan!

Categorïau:

Huw Stephens Huw Stephens | 11:09, Dydd Mawrth, 24 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Neithiwr ar C2 roedd e'n hyfryd cael cwmni Dan Griffiths o'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Dan sy'n edrych ar ôl yr archif sgrin a sain yn Aber, lle ma unrhyw ffilm neu ddarn o gerddoriaeth yn cael eu gadw'n saff. Dychmygwch; pob record, bob tap, bob darn o feinyl ( o silyndrs i albyms diweddar), mini disc, dat a flexidisc. Nes i ofyn i Dan ddod mlaen a dewis rhai o'i ffefrynnau a rhai prin. Roedd y dewis yn wych; gwrandewch eto
yma


Heno bydd Dan Amor yn westai. Fyddai'n darlledu sesiwn newydd sbon gan Dan, sy'n feistr ar ganeuon twym-galon, onest a hyfryd. Ar ol rhyddhau 2 albym ac yn gweithio ar yr un nesa, mae sesiwn heno yn un hynod o neis.
Ta ra, ofod-garwyr
X

Perl gan y dyn sain

Categorïau:

Gareth Iwan | 18:10, Dydd Mercher, 18 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Nos Fercher nesa ym Mhwllheli mi yda ni'n recordio noson Jyncadelic Gai Toms yn Neuadd Dwyfor Pwllheli, felly heno mae'r dyn sain Pete Walton, neu "Funky Pete" wedi mynd i wneud reccy yn y gig gyntaf ym Mae Colwyn hy mynd draw i edrych ar yr ochr dechnegol, siarad hefo Gai a'r criw sain ayyb. Ges i alwad gan Pete rwan, ac fel hyn aeth hi:

Gareth: "Pob dim yn iawn? Dim problema'?"
Pete: "Mae'n edrych yn hollol straight-forward heblaw am y canoe."

Dyna un o'r atebion gorai i gwestiwn erioed!!!
Gar

Parti Penblwydd!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 18:00, Dydd Mercher, 18 Chwefror 2009

Sylwadau (1)

Mae y siwrne o Gaerdydd i Ogledd Cymru yn warthus. 4 awr i gyrraedd Cyffordd Llandudno a hynny os ydw i'n lwcus i beidio gorfod newid yn Crewe! Er hynny, roedd mynd adref dros y penwythnos o werth oherwydd es i parti penblwydd fy nai Dylan John yn 3 oed. Doeddwn heb ei weld o ers y Nadolig, a mae ei safon cyfathrebu wedi gwella. Roedd yn dweud wrthaf am 'cwch in the sea' a beth oedd eisiau ei weld yn y sw sef llew 'rarr', olphin a bow-wow! Haha! Defnyddiais fy nai fel esgus i chwarae yn y 'jungle jim' yn Llanberis, sef lle llawn peli a sleids. Mwynheais y diwrnod yn fwy na fy nai rwyn meddwl! Hahaha!
Glyn xx

Huw M

Categorïau:

Gareth Iwan | 10:53, Dydd Mercher, 18 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Helo bawb
Huw M fydd artist yr wythnos ar raglen Lisa Gwilym yr wythnos yma. I fod yn gwbl agored, roeddwn i'n meddwl y byswn i'n son yn fama (a bydd Lisa'n yn son ar yr awyr) fod Huw yn gynhyrchydd C2 yng Nghaerdydd!

Er fod Lisa a fi ym Mangor a Huw yng Ngaherdydd, da ni'n amlwg yn ei nabod yn dda iawn, felly dyma esbonio chydig mwy am y rhesymau dros ei ddewis yn artist yr wythnos. Yn syml, mae Lisa'n licio ei gerddoriaeth yn fawr iawn!! Fe gafodd adolygiadau gwych o'i gig yng Ngwyl Swn, ac mae'r senglau sydd wedi ein cyrraedd ni hyd yn hyn wedi bod yn berffaith i'r rhaglen - cerddoriaeth acwstic hyfryd ond hefo elfen 'chydig mwy arbrofol hefyd. Felly dwi'n gobeithio y bydda ni yn chwarae ei gerddoriaeth tasa fo yn aelod o griw C2 neu beidio. Mae hi hefyd yn adeg tawel iawn o ran CDs newydd Cymraeg, felly da ni'n falch iawn o gael cynyrch newydd i roi sylw iddo fo. Os fysa chi'n licio i ni chwarae eich cerddoriaeth chi, gyrrwch o draw ata i!
Cofion
Gar

Ar daith...

Categorïau:

Huw Stephens Huw Stephens | 18:20, Dydd Mawrth, 17 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Helo.
Fi di bod rownd y lle yn ddiweddar; ym Melffast i djo, i Gaernarfon i fod ar raglen Tudur Owen o'r Doc ar S4C ac i Aberystwyth i Wyl Ffilmie Ffresh sydd wastad yn hwyl ac yn ddifyr. Roedd y Disgo Distaw yn hwyl hefyd, er bach yn dawel. Dim joc odd hwne, roedd e wir bach yn dawel, ond roedd rheiny yno wedi mwynhau. Mae'r Disgo Distaw nesa ar Chwefror 28, gyda dj's yn chware tiwns anferth Susnag a Cymraeg, a chi'n dewis pa un chi'n gwrando ar trwy clustffonau. Mae'n lot o hwyl. A sbri.
Mae Katell Keineg yn gerddor hynod ddiddorol sydd wedi byw yn Nulyn, Efrog Newydd a bellach nôl yng Nghaerdydd. Nath hi ryddhau dwy albym ar label Elektra, recordio gyda Iggy Pop, teithio ag ennill ffans o amgylch y byd a nawr mae hi yn gweithio ar albym newydd.
Roedd Katell yn westai ar y rhaglen nos Lun ar C2, a nath hi ddewis tracs gwych. Nes i chwarae dwy gân ganddi hi hefyd, Gwyneb Iau ei fersiwn o gân SFA a Trouble.
Wrth fy modd gyda remicsusususususus Dileu o Eitha Tal Ffranco a Georgia Ruth Williams, wrth fy modd gyda mynd i stiwdio Dyl Mei - Stiwdio Blaen y Cae wythnos dwytha yng Ngarndolbenmaen, a wrth fy modd fod Dan Griffiths o'r Archif yn Llyfrgell Aberystwyth yn dod ar y rhaglen nos Lun nesa'.
Hwyl
x

Aia....

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 14:45, Dydd Llun, 16 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Elo, (na nid E.L.O just helo llafar)

Nos Iau, nes i gyflwyno rownd ranbarthol Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru, C2 Radio Cymru - rownd y De Orllewin yng Nghaerfyrddin. Nath tri band ifanc arbennig o dda fynd drwyddo i'r rownd nesa'. Y tri oedd Smashing Diamonds o Rydaman, Ji Bincs o Gaerfyrddin a Nevaro o Lanelli.

A chi'n gwbo' be? Mi o'dd y tri band yn briliant - mor carismatic, egniol a chyffrous. Dwi wrth fy modd mynd i weld bandie adnabyddus fel Derwyddon, Sibrydion, Race Horses - ond ma rhywbeth mor arbennig mewn gweld bandie ifanc, amrwd ar lwyfan. Ma'r brwdfrydedd yn heintus. Ma' rhoi llwyfan i fandie ifanc sy'n sgwennu a pherfformio yn y Gymraeg yn flaenoriaeth i ni yn C2 ac mi roedd yn fraint i fod yng Nghaerfyrddin nos Iau.

Nos Wener yma - dwi ym Merthyr. Rownd Ranbarthol y De-Ddwyrain. Fy mhatch i. Mae'n debyg fydd 9 band yn cystadlu. Allai'm aros!

M xx

Can I Gymru 2009!

Categorïau:

Gareth Iwan | 12:52, Dydd Llun, 16 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Da ni bellach yng nghanol mis Chwefror, sy'n golygu fod Can i Gymru 2009 ar y gorwel. Tydw i heb glywed y caneuon sydd ar y rhestr fer eleni, felly o'n i'n meddwl byswn i'n taflu golwg yn ol ar rai o'r cyn-enillwyr i weld pa un ydy'r gan ora erioed! (Bydd cyfle i glywed caneuon eleni ar raglenni Jonsi, Eleri a Daf a slot hwyr C2 o fory ymlaen)

Margaret Williams enillodd y gyntaf nol yn 1969 hefo Y Cwilt Cymreig (enw'r gystadleuaeth ar y pryd oedd "Can Disg a Dawn") ond ma rhaid disgwyl tan 1972 am y glasur gyntaf - Pan Ddaw'r Dydd gan Heather Jones. Ma llais Heather yn hollol wych, ac mae'r geiria a'r alaw gan Geraint Jarman yn hyfryd, ond eto'n ddigon 'catchy' i fod yn bop gwych.

Os fuoch chi'n gwrando ar Hen Bethe Crwn ar Radio Cymru, mi fyddwch chi'n gyfarwydd hefo Caledfwlch gan Bran o 1975 - cymysgedd o prog roc a gwerin sy'n gweithio'n syndod o dda.

Er fod yn well gen i fersiwn Geraint Lovgreen ei hun, mae Nid Llwynog Oedd yr Haul gan Bando o 1982 yn un o'r goreuon hefyd, gyda geiriau Myrddin ap Dafydd yn rai ma pawb yn eu cofio.

1984 - Y Cwm. Amhosib cael rhestr goreuon Can i Gymru heb hon, ac er mai fersiwn Chis ma pawb yn ei gofio erbyn hyn - Geraint Griffiths nath ganu'r gan i Can i Gymru. A 1990 wedyn - Gwlad y Rasta Gwyn gan Sobin - cheesy ond ma pawb yn ei chofio hi.

Dwi ddim mor hoff o'r caneuon ar ol 1990, felly dyma'r "top 5":

1. Heather Jones - Pan Ddaw'r Dydd
2. Geraint Griffiths - Y Cwm
3. Bran - Caledfwlch
4. Bando - Nid Llwynog Oedd yr Haul
5. Sobin a'r Smaeliaid - Gwlad Y Rasta Gwyn

A dyma restr o'r enillwyr i gyd i chi gael gwneud eich rhestr eich hunain!!

Sengl Tan Lan ac album Bob

Categorïau:

Gareth Iwan | 11:52, Dydd Gwener, 13 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Neithiwr fe wnaeth Lisa chwara sengl Alun Tan Lan, a rhoi cipolwg exclusive ar album BOB!

Mae swn sengl Alun yn wahanol iawn i'r 3 album da ni wedi glywed hyd yn hyn. Mae Griff Eitha Tal Ffranco yn chwarae'r organ ar y gan, sy'n syth yn rhoi swn "pop" i'r gan. Mae'r gan arall ar y sengl hefyd yn ddifyr iawn - "Mae Pobol Yn Greulon" gyda Euron Jones yn serenu yn offerynnol ar hono, a bydd Lis yn ei chwarae heno.

Hefyd neithiwr, 2 drac o album newydd Bob. Dylid pwysleisio mae mixes cynnar ydy'r rhain, ond mae'n nhw'n gret, yn roc pync-aidd pwerus. Bydd yr album allan yn yr haf.

Ac os wnaethoch chi fwynhau sgwrs Ritzy o'r Joy Formidable neithiwr, fe allwch chi lawrlwytho'r album am ddim o safle'r NME heddiw (am ddiwrnod yn unig) neu o myspace y band o ddydd Llun ymlaen.
Ac i wrando nol ar raglen neithiwr, cliciwch yn fama!

Steffan Cravos sy'n rheoli'r donfedd

Categorïau:

Gareth Iwan | 16:46, Dydd Iau, 12 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

I ddechrau, ymddiheuriadau am y 'pun' ofnadwy ar gan y Tystion yn nheitl y blog yma OND newyddion cyffrous iawn i chi. Ma Steffan Cravos am fod yn cyflwyno cyfres fer o raglenni hip-hop cyfoes ar C2 yn dechrau nos Fercher Chwefror 25 am 10pm. Bydd yn chwarae'r gorau o'r byd hip-hop cyfoes yng Nghymru, felly os da chi'n artist hip-hop, mae croeso i chi yrru unrhyw draciau newydd i Cravos drwydda i, fel petai. Dwi wir yn edrych ymlaen at glywed ei ddewis o gerddoriaeth, felly iddi!

SGWP SWCI A MERCHED C'FYRDDIN YN ROCIO!

Nia Medi Nia Medi | 10:46, Dydd Iau, 12 Chwefror 2009

Sylwadau (0)


Heno, am y tro cyntaf ar y tonfeddi radio, mi fyddai'n darlledu trac newydd Mared Lenny (Swci Boscawen gynt) a'r band cyffrous ma' hi wedi bod y gweithio gyda yn Efrog Newydd, Electric Tickle Machine! Enw'r trac yw 'Women are the new men', ac mae'n STOPMYR o drac!

Rheolwraig y band Electric Tickle Machine yw Eden Cale, sef merch John Cale gynt o Velvet Underground. Mae Mared wedi bod allan yn Efrog newydd yn gweithio gyda nhw ar brosiect newydd, a heno am y tro cyntaf, gawn ni glywed ychydig o'r canlyniad! Flwyddyn diwethaf fe wnaeth Mared ddatgan fod Swci yn dod i ben, a byddai'n rhaid i ni aros i glywed beth fyddai'n digwydd nesaf ganddi.

Fan na o'n i yn cael g&t bach cyn mynd i gwely, a ma' neges yn dod trwy o Facebook (Diolch i Dduw am FB!) oddi wrth y seren 'i hun, Mared Lenny, yn gofyn os hoffen i chware y trac cyntaf o'r prosiect newydd am y tro cyntaf...AS IF bydden i'n dweud 'Na!'.

Fe wnaeth hi ddechrau drwy hybu fy ego a dweud ei bod hi'n rili mwynhau y rhaglen, yna dweud ei bod hi am rhoi y 'sgwp' i fi a bod y gân heb hyd yn oed wedi cael ei chyhoeddi i'r wasg eto...

Felly dyma wrando ar y gân, caru'r gân, deall yn llwyr pam wnaeth hi fuddsoddi mewn tripiau i Efrog Newydd a gweithio gyda'r Electric Tickle Machine, ac yna slotio'r gân mewn i raglen heno! Fi wedi bod yn ffan o Swci Boscawen ers y dechrau, ac yn parhau i chware tracs Swci, dyma ferch sy'n gallu sgwennu tiwns ffresh, diddorol a swn newydd iddynt bob tro..


Felly am 11pm heno, am y tro cyntaf, mi fyddai'n chware cân newydd Mared a'r Electric Tickle Machine , 'Women are the new men' - Byddwch yn siwr i diwnio mewn i wrando ar y trac newydd gwych yma ynghyd â fy hysteria i dros gael fy 'ecsglwsif' cyntaf! IEI!


Hefyd ar y rhaglen mi fydd yr Awdures Catrin Dafydd yn sôn am y newyddion gwych fod ei nofel gyntaf saesneg, Random Deaths and Custard' wedi cyrraedd rhestr hir 'Spread the word: Books to talk about in 2009' ym Mhrydain. Bydd y llyfr buddugol yn cael ei gyhoeddi ar 'World book day',Dydd Iau Mawrth 5ed. I bleidleisio am lyfr Catrin yna ewch i www.spread-the-word.org. Methu aros i sgwrsio da catrin am y nofel, fi'n dwli ar gwstard ac ar lyfre sdim byd fel darllen llyfr da tra'n bwyta tin o gwstard.

Ma Mared a Catrin o Gaerfyrddin (a finne o Sir Gaerfyrddin) felly llongyfarchiadau i'r ardal hefyd am fagu merched mor dalentog ;-)!!


TAN 11 HENO, HWYL XXX


Glyn yn Galw!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 18:51, Dydd Mercher, 11 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Hwre, mae 'Glyn yn Galw' yn ôl, gallai ddim aros tan heno! Mae gen i atgofion melys o fyfyrwyr yn gwneud pethau gwyllt a gwyrion i lawr y ffôn. Hahaha!
Un o fy hoff 'Glyn yn Galw' oedd bachgen o Aberystwyth yn mynd i siop i ofyn am sachau dyrnu yn fyw ar y radio. Roedd o mor ddoniol, roedd yn anodd cyflwyno'r sioe.
Un arall da oedd merch yn ffonio ei ffrind, a cyfaddef ei bod yn hoyw a'i bod â theimladau tuag ati. Ond, fy ffefryn, oedd grwp o ferched yn rhedeg i dy lle oedd bechgyn yn eistedd llawn cyffro yn gwylio gem bwysig pel droed.
Yna, fe wnaeth y merched droi y sianel a mynnu eu bod am wylio '4 Wal' oedd ar S4C. Roedd o mor dda clywed y bechgyn yn gwylltio! Gobeithio bydd heno cystal!

Glyn x


Gwyl arall hefo'r SFA wedi ei chyhoeddi...

Categorïau:

Gareth Iwan | 08:56, Dydd Mawrth, 10 Chwefror 2009

Sylwadau (1)

... y tro yma yn Cheltenham, sydd ryw 2 awr o Gaerdydd, 4 awr o Fangor os dwi'n iawn? Digon agos i demptio, yn enwedig gan fod Supergrass yno hefyd.

Sengl Newydd Yr Ods

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 10:38, Dydd Gwener, 6 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Nos Lun ar C2, ges i'r fraint o chware sengl newydd Yr Ods. Sy'n blwmin' brilliant. Fi di bod yn ffan o'r band yma ers i ni roi sylw iddyn nhw yn ein slot Gwyliwch y Gofod ar C2, ond pan nes i weld nhw'n chware'n fyw yn y Ddawns Rhyng-Gol yn Aber ddwy flynedd yn ôl, o ni'n gwbod bo fi'n gwylio ac yn gwrando ar fand arbennig iawn. Felly ro'ni mor chuffed i ware'r sengl am y tro cynta' ar C2 ddechre'r wythnos.

Cyn chware'r caneuon ges i air gyda Griff Lynch a Gruff Pritchard o'r band, (ma'r ddau ohonyn nhw yn blwmin' lyfli hefyd). Nath y Gruffs son gymaint nethon nhw fwynhau recordio'r sengl yn Stiwdio Aeriel ym Mrechfa dan gynhyrchiad Tim Lewis a'r gobaith yw, gewn ni albym gan y band cyn diwedd y flwyddyn. Fi fydd gynta yn y ciw i'w phrynu.

Mae'r sengl newydd, yn cynnwys dwy gân - Fel Hyn am Byth a Ffordd Ti'n Troi Dy Lygaid ac mi fydd ar gael yn ddigidol o Itunes o'r 16eg o Chwefror. Lawrlwythwch y ddwy - newch chi ddim difaru.

Magi x

Ar y ffordd..

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 18:53, Dydd Mercher, 4 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Fedrai dal ddim credu fod gen i drwydded gyrru! Daeth drwy'r post y bore ma', cardyn pinc gyda llun digon 'minging' ohonaf ar y blaen.
Dwi yn yrrwr! Mae'n swnio fel joc yn tydi! Rwy'n edrych ymlaen i yrru car, 2 sedd, du, sgleiniog, heb dô i lawr strydoedd Caerdydd gyda fy sbectol haul amdanaf. Ia, dyna yw'r freuddwyd. Ond, y gwir amdani, mi fydd gen i gar rhydlyd wedi croncio allan efo rhes o geir tu ôl i mi yn hootian ym Mlaenau Ffestiniog! Dwi dal heb brynu car eto oherwydd does dim angen un tra dwi yn y coleg, mae popeth yn agos i'w gilydd yn y ddinas sy'n gwneud hi'n hawdd i fynd o un lle i'r llall.
Ond, mae'r pwysau wedi cael ei dynnu oddi ar fy ysgwyddau o orfod yrru o amgylch y ddinas gyda 'L' mawr coch ar flaen fy nghar. Felly, gwyliwch allan Gaerdydd, fydda i ar y ffordd!
Glyn xx

Eira Eira ym mhobman...

Categorïau:

Huw Stephens Huw Stephens | 09:49, Dydd Mawrth, 3 Chwefror 2009

Sylwadau (1)

Helo. Gan obeithio eich bod wedi cael cysgod o'r eira. Mae Caerdydd yn llawer pertach pan mae eira drosto i gyd. Nath yr eira neud fi feddwl am;


Yr Eira Mawr - albym hyfryd Gai Toms gyda'r clawr gwych yne o Gai gyda'i wyneb wedi ei orchuddio mewn eira.
Gwaed ar yr Eira Gwyn - Can Tecwyn Ifan, y gwr gyda mwstash gwych nes i weld ar nid yn unig Nodyn ond hefyd Dechrau Canu Dechrau Canoml yn ddiweddar. Mae Alun Tan Lan yn neud fersiwn hyfryd o hon hefyd.
Cacan Wy Experience - "Pan ti'n ****o'n yr eira, neud o'n wyrdd'. Un o'r llinellau yne sy'n sticio yn eich meddwl.
Swci Boscawen - Eira Gwyn.


Nes i feddwl am rhein i gyd, ac am Snow Patrol. Ac am bobl o'r enw Eira. Enw da.

SFA yn Brighton

Categorïau:

Gareth Iwan | 14:55, Dydd Llun, 2 Chwefror 2009

Sylwadau (0)

Bydd y Furries yn chwara yng ngwyl "Beachdown" yn Brighton mis Awst!

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.