Help / Cymorth

Archifau Mehefin 2008

Os da chi'n mynd i Ŵyl Pentre Coll...

Criw C2 | 11:41, Dydd Gwener, 27 Mehefin 2008

Sylwadau (0)

... dyma neges gan Dilwyn Llwyd sy'n trefnu i helpu chi gyrraedd (wrth reswm - dyw Pentref Coll ddim yn mynd i fod yn hawdd i'w ffeindio...)

Wrth drafeilio o Nefyn a chyraedd Rhoshirwaun, mae anghen troi i'r chwith lle bydd arwydd Felin Uchaf (wrth y capel) ac un Gŵyl Pentre Coll erbyn hynny.

Wrth drafeilio o ochr Abersoch fydd na drofa i'r dde ac arwydd ychydig ar ôl Rhiw.

Mae modd cael bws i Rhoshirwaun a cherdded o fanne - tua dwy filltir.

A ma angen i bobl ddod â llaeth mwnci efo nhw achos fydd ne ddim bar alcohol - croeso i bobl ddod â chwrw a gwin a be bynnag.

Os ych chi'n mynd i'r ŵyl, ac yn ffeindio'ch ffordd nôl yn saff, postiwch isod i ddweud sut aeth hi.

Mwy am wyliau haf 2008 draw ar safle C2.

Y Peth ydi

Categorïau:

Gareth Iwan | 15:09, Dydd Iau, 26 Mehefin 2008

Sylwadau (0)

Beth sydd gan Rhys Ifans, Daf Ieuan a Guto Pryce, Osh a Mei Sibrydion, Kris Jenkins Zabrinski a Dic Ben Elfyn Presley, yn gyffredin? Wel, yr wythnos nesa mi fydd y criw yma i gyd yn neidio ar fỳs enfawr ac yn teithio o gwmpas Cymru yn gigio yn y llefydd mwyaf annisgwyl. Neuadd Bentref Llanddewi Brefi? Nhw fydd yr unig fand yn y pentref. Clwb Golff Bala? Fore! Gewch chi glywed cynlluniau The Peth ar gyfer eu taith, barn Noel Gallagher am y band, a hanes eu album newydd ar raglen Lisa heno am 10pm. Os fedrwch chi ddim disgwyl, dyma ragflas

Lisa yn siarad efo The Peth


Mae adroddiadau o UFOs yn cael eu gweld dros Gaerdydd. Wyt ti'n credu mewn UFOs?

Categorïau:

Criw C2 | 17:27, Dydd Llun, 23 Mehefin 2008

Sylwadau (1)

Wyt ti wedi gweld UFO erioed? Neu yn credu mai nonsens yw'r holl beth? Dyna'r Pwnc Poeth wythnos yma - rho dy farn yn y blwch isod, ni eisiau gwybod!

Huw yn mynd o ŵyl i ŵyl

Categorïau:

Huw Stephens Huw Stephens | 15:18, Dydd Llun, 23 Mehefin 2008

Sylwadau (0)

Helo

Heno ar C2 fyddai'n chware rhai o fy uchafbwyntiau o ŵyl Sonar yn Barcelona lle ro'n i ar y penwthnos. Roedd Neon Neon yn chware yn yr ŵyl gerddoriaeth electroneg. Os chi'n hoffi cerddoriaeth dawns o bob math a bach o haul, mae Sonar yn ŵyl berffaith gyda rhestr o artistiaid hynod o hir a gwahanol. Dj Scotch Egg? Justice? Diplo? Yazzo? Madness? Radioactive Man? Soulwax? Duolks? El Guincho? Bass Clef? Yo Majesty? Ricardo Vilallobos? Roedden nhw i gyd yna, a gewch chi glywed yr hanes tu nôl i'r ŵyl ar C2 heno.

Wthnos i heno bydd fy rhaglen wedi ei recordio yn Glastonbury sy'n digwydd ar y penwthnos. Ydech chi'n mynd? Ebostiwch fi os chi ishe cwrdd lan i gael sgwrs ar y rhaglen am eich uchafwbyntiau chi yn ystod eich penwthnos. Fyddai ar lwyfan y BBC, Introducing, rhan fwyaf o'r penwthnos lle ma Threatmantics a Georgia Ruth Williams yn chware.

Reit, lle ma'r welis yne...

Y diweddara gan Huw

Categorïau:

Huw Stephens Huw Stephens | 17:38, Dydd Mawrth, 17 Mehefin 2008

Sylwadau (0)

Helo eto.

Gaethon ni seshwn hyfryd iawn ar y rhaglen nos Lun gan Nia Morgan. Mae hi o Fachynlleth yn wreiddiol ac yn byw ym Manceinion ers degawd. Sesiwn hyfryd iawn wedi eu chynhyrchu gan Mr John Lawrence.

Mae llwyth o electronica diddorol yn neud fi'n hapus dyddie yma. Mae remixes o dracs Messner gan Orcop a Plyci yn dda iawn, a tracs newydd nath Y Lembo anfon ata i. Mae Derwyddon, Radio Lux, Cofi Bach a Dybl L i gyd yn cal eu trin yn fentrus gan y cynhyrchydd ac yn swnio'n wych.

Mae lawrlwythiad am ddim o www.highqualityrecordings.co.uk o 'Re-renaissance of the Celtic Harp' ar label Safon Uchel. Albym ddaeth allan yn 1971 gan Alan Stivell, wedi ei remicsio a'i samplo ydi hwn, ac yn sdwff difyr iawn. Roedd e'n hyfryd cael cwmni Mr Recordiau Safon Uchel (Geraint Ffrancon) ym Mryste, lle mae'n byw, yn ddiweddar. Ro'n i yna ar gyfer gŵyl Venn - lot o bandie rhyfeddol o dda gyda enwau gwych fel Hauschka, Munch Munch, Flying Lotus, a MC Mabon yn neud gig gwerth chweil!

Gyda Glastonbury ar y gweill, fyddai yng ngŵyl Sonar yn Barcelona penwthnos yma i glywed y gerddoriaeth o bedwar ban byd. Mae Neon Neon, Daedelus a Madness ymysg rheiny'n sy'n chware. Gewch chi'r hanes ar y rhaglenni wthnos nesa.

Albym newydd Gai Toms

Categorïau:

Criw C2 | 15:14, Dydd Mawrth, 17 Mehefin 2008

Sylwadau (0)

Hawddamor

Nos Iau yma mae Gai Toms yn dod i fewn at Lisa i son am ei album newydd "ecogysyniadol" (gobeithio mod i wedi sillafu hynny'n iawn...). Da ni wedi bod ddigon lwcus i dderbyn y copi cyntaf o'r album, ac mae o'n hollol wych. Does na ddim 'Sunshine Dan' na "wbanCrw' arni - mae'r caneuon i gyd yn gymharol ddwys. Dyna sy'n taro rhywun yn syth; mae geiriau Gai yn hynod bwerus, a dyna lle mae'ch sylw chi'n mynd, at y geiriau. Mae'n album protest, yn album wleidyddol ac mi fydd hi'n ddifyr iawn clywed Gai yn son am ei recordio hefo Lis.

Clawr albym Gai Toms

Gyda'r llaw, fe ofynodd Gai am ddyfyniad Cymraeg a Saesneg i gan Lis i fynd ar stwff cyhoeddusrwydd yr album, a dyma oedd gan Lis i'w ddeud:

Mae Gai Toms wedi bod yn un o gyfansoddwyr mwya didwyll a diddorol Cymru ers blynyddoedd, ond mae'r prosiect newydd 'gwyrdd' yma wedi rhoi egni a phwer newydd i eiriau Gai. Dyma album llawn llinellau crafog a chraff - album wleidyddol wreiddiol. Gwrandewch yn ofalus, a mwynhewch!


One of Wales' most interesting and profound lyricists has found a powerful new voice. Gai Toms' "environmental" album has brought a renewed focus and fierceness to his music - buy it.

Dyma hefyd glawr yr album. Yng ngeiriau Gai - "Mae rhaid plygu fo iddo neud sens".

Hwyl, Gar

Steddfod a Siopa!

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 15:02, Dydd Gwener, 6 Mehefin 2008

Sylwadau (0)

Helo peeps.

Wedi blino heno achos mae di bod yn bythefnos prysur iawn i griw c2.

Wythnos dwetha nes i, Robin a Sian Alaw bacio ein cesys a symud i fyw i'r gogledd am wythnos, er mwyn mwynhau wythnos yng nghwmni Mr Urdd! Roedd Steddfod yr Urdd yn Sir Conwy eleni wrth gwrs a nes i a Glyn Wise a'r criw dreulio cwpwl o ddiwrnode ar y maes yn gofyn i enwogion i gefnogi naill ai ymgyrch Glyn i wahodd y Steddfod i Flaene, neu i gefnogi fy ymgyrch i wahodd y steddfod i Ponty!! Fydde cal steddfod yn Pont yn ace! Fydde mam fi wrth ei bodd - a falle sa fi'n cael fy ngwahodd i fod yn feirniad, neu - hyd yn oed gwell - yn llywydd y dydd! Pa mor dda fydde hwna! Sa fi'n gallu cael outfit posh newydd a sgidie neis hefyd. Fel Eleri Sion a Heledd Cynwal. Ar hyn o bryd, pan fi'n crwydro'r maes fi'n edrych yn rili doji mewn sgidie flat...

Y newyddion da? Nath pawb gefnogi ymgyrch fi - doedd neb ise cefnogi Glyn. Ha ha ha *

Fi, Sali Mali a Glyn
Chi'n cwrdd â lot o bobl od ar faes y Steddfod

Ar ôl cyrraedd nôl i Gaerdydd ar ôl wythnos lawn lan yn y gogs - beth oedd yn disgwyl amdanai? Wythnos o wylie yn ymlacio? Gwylie i'r Maldvies? No wê nefar byth Tecwyn, chwedl Mr Picton off C'mon Midffild.. Yr hyn oedd yn disgwyl amdanai oedd 3 rownd cyn-derfynol Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru ac C2 Radio Cymru - 3 noson - 3 band bob noson a 3 beriniad yn y stiwdio - Owen Powell, Rhodri Llwyd Morgan a Bethan Elfyn - a 3 lle yn y rownd derfynnol... (lot o 3's fyna - a ma 3 yn rhif lwcus - cool!).

Nos Fawrth y band ath drwyddo i'r ffeinal oedd Tempo o Grymych.

Nos Fercher, Stone Free ath a hi.

A nos Iau, band arall o grymych - Yr Offbeats gafodd ei dewis I fynd drwyddo...

Llongyfarchiade mawr ir 3 band - fydden nhw'n mynd ben ben a'i gilydd ar nos Fercher 2ail o Orfennaf.

A diolch i'r naw band am drio - daliwch ati!

Pob lwc i'r tri - allai'm aros tan y ffeinal...

Sgwn i os ma rownd gynderfynol ByB yn ddigon o reswm i fi brynu ffrog newydd?Hmmmm... a sgidie??? Swnio'n dda i mi!

Traaaa lyflis

xxx

* ddim yn wir o gwbwl

Diwedd Rhys Mwyn

Criw C2 | 17:37, Dydd Iau, 5 Mehefin 2008

Sylwadau (1)

... wel diwedd y gyfres o raglenni C2 gan Rhys Mwyn beth bynnag.

Rhys Mwyn

Dwi wedi cael amser gwych yn recordio'r rhaglen yma - wedi cael bod yn nhŷ Gai Toms, draw yn Bethesda yn tŷ Hefin Huws a Sion Maffia, wedi cael mynd i gyfarfod Dave R Edwards yn Aberteifi, ac wedi cael gwrando ar Geraint Jarman yn sôn am hanes cerddoriaeth Caerdydd. Heb fod yn rhy ddramatic, mae wir yn anrhydedd cael gnweud y job yma weithia.

Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau rywfaint o'r rhaglenni - gadewch i mi wybod be oedda chi'n feddwl o'r gyfres. Dwi hefyd yn chwilio am syniada ar gyfer "Rhys Mwyn3"! Un syniad fuasai cyfres ar gerddoriaeth byd, hefo arbennigwr yn westai ar bob rhaglen - ee un ar Afro-Funk hefo Gwilym Morus, un am Zydeco / cajun hefo Owen Cob ayyb. Be da chi'n feddwl? Unrhyw syniadau - gyrrwch nhw draw plis!

A chofiwch - nos Fercher nesa ma Geraint Jarman yn dechra cyfres newydd, a ma hi am fod yn wych...

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.