Help / Cymorth

Archifau Ebrill 2008

Gorwel Owen yn y Galeri

Categorïau:

Criw C2 | 12:18, Dydd Mercher, 30 Ebrill 2008

Sylwadau (1)

Un o'r petha gora am weithio i C2 (heblaw am gael fy nhalu am wrando ar gerddoriaeth wych drwy'r dydd) ydy'r cyfle i gyfarfod pobl ddifyr.

Ryw bythefnos yn ôl, fues i draw yn Galeri, Caernarfon ar gyfer agoriad gwaith celf newydd Gorwel Owen. Mae Gorwel yn gyfansoddwr a cherddor, ond os ydy'r enw'n canu cloch, mae'n bosib eich bod wedi clywed amdano oherwydd ei fod o wedi cyd-gynhyrchu albums anhygoel fel Fuzzy Logic gan y Super Furries a Spanish Dance Troupe gan Gorkys.

Ta waeth am hynny, mae ei waith celf yn Galeri yn ddifyr iawn. Be sy na ydy tri cyfrifiadur hefo 'motion sensors'. Wrth i chi symyd o flaen y sensors, mae yna swn banjo yn dod o'r cyfrifiadur, sy'n newid ychydig fel da chi'n symyd. Mae sŵn banjo gwahanol ar bob cyfrifiadur - ac fe allwch chi glwyed Gorwel yn son mwy am y cwestiynau sy'n cael eu gosod gan y gwaith drwy glicio isod.

Gorwel yn sôn am ei waith celf

Hefyd yr wythnos dwetha, ges i'r pleser o fynd i dai Gai Toms a Dewi Prysor hefo Rhys Mwyn. Mae gan Rhys gyfres o chwech o raglenni yn mynd allan ar nos Fercher am 10pm ar C2, yn trio gweithio allan be sy'n gwneud i rai trefi yng Nghymru gynhyrchu grwpiau roc gwych. Da ni am fynd i Aberteifi, Bethesda, Llanfaircaereinion, Llanrwst, Caerdydd, a dechra fydda ni yn Blaenau. Mi oedd Gai a Dewi yn siarad yn hynod o ddifyr am be sy'n gwneud Blaenau yn unigryw - gewch chi glwyed be ddaru ni recordio heno am 10pm!

C2 ar daith

Criw C2 | 17:18, Dydd Mercher, 23 Ebrill 2008

Sylwadau (0)

Hmmm.

Lori C2

Newydd fod ar fy wyliau, a drycha be weles i ym maes awyr Santander, Sbaen. Mae gwasanaeth awyr C2 wedi lansio! Cam arall tuag at yr ymerodraeth byd-eang yna, yn dilyn y ceir, y cwrw, a'r côc (rhai'n fwy llwyddianus na'i gilydd).

Wyt ti di gweld C2 yn ymddangos mewn mannau rhyfedd? Postia sylw yma, neu ebostia lluniau i ni!

Sesiynau Datblygu

Categorïau:

Criw C2 | 14:49, Dydd Mercher, 23 Ebrill 2008

Sylwadau (0)

Helo bobl

Wythnos ddifyr arall yma yn gweithio ar raglen Lisa ym metropolis Bangor. Da ni wedi bod yn recordio cyfweliad estynedig hefo Emyr Glyn Williams - Emyr Ankst - am y CD newydd Datblygu - The Peel Sesions 1987-1993. Roedd hi'n bleser gwrando ar Emyr yn siarad mor frwdfrydig a deallus am fand sydd yn amlwg yn hynod agos at ei galon. Mae'r CD wedi cyrraedd y swyddfa ers ryw bythefnos - ac mae'n wych, yn adlewyrchu egni'r band tra'n perfformio'n fyw. Mae yna eironi hyfryd yn un darn, ble mae Dave R Edwards yn cyflwyno Dim Deddf Dim Eiddo fel hyn: "Helo. Right, here's a free LP saves you buying CDs, just get your pause buttons, costs nothing, get your pause buttons and here's a song which translates No Law, No Property - Dim Deddf Dim Eiddo. Co ni'n mynd".

Mae'r CD allan Mai 5ed ar ankstmusic, hefo 20 trac gwych. Prynwch hi. I glywed cyfweliad Lisa hefo Emyr, gwrandewch ar C2 nos Iau am 10pm.

Hefyd ar raglen Lis nos Iau, trac newydd exclusive (pre-master) gan David Mysterious. Hon fydd y tro cyntaf i unrhywun glywed unrhywbeth oddi ar albym newydd David Mysterious, felly cofiwch wrando am ragflas o'r album Jongleur De Morte.

Dewin Sain

Categorïau:

Criw C2 | 12:45, Dydd Mawrth, 22 Ebrill 2008

Sylwadau (0)

Mae gen i 'chydig bach o hangover bore 'ma oherwydd neithiwr mi fues i yn 'do' gadael Meredydd Morris, prif beirianydd sain Bangor. Mae Mered yn dipyn o arwr yma yn y BBC yn Bangor - am ei waith cymysgu a recordio, ac am ei dalent fel gitarydd.

Mered

Fe ymunodd a'r BBC yn syth ar ol gadael coleg ar ol gwneud gradd mewn cyfrifeg (dyna ydy accountancy yn Gymraeg?!) yn 1976, ar adeg pan oedd gan y BBC enw am fod yn lle "cymdeithasol" iawn i weithio ynddo. Roedd gan Mered straeon di-rif neithiwr am antics rhai o'r hen hacs yn y stafell newyddion oedd, ar ddiwrnod tawel, yn ei throi hi am dafarn y Glan ym Mangor toc wedi hanner dydd. Mae'n debyg fod barman y Glan wedi dod i ateb y ffon "Hello, Newsroom", cymaint oedd y galwadau i staff y BBC yno! Yn ngeiriau un neithiwr, roedd y stafell newyddion, "let's face it, completely out of control".

Fel nes i son, mae Mered hefyd yn dipyn o gitarydd. Fo sy'n chwarae lot o'r gitar ar album Meic Stevens "Gitar Yn Y Twll Dan Staer", ar ganeuon fel "Arglwydd Penrhyn", ac mae hanes recordio'r album yn wych. Roedd cynhyrchydd yr album wedi bwcio stiwdio yn Sain am wythnos, ac am ryw reswm gwallgo, wedi talu ffi i Meic ymlaen llaw. Wel, welwyd mo Meic am ddiwrnodau, a'r band yn chwilio amdano o dafarn i dafarn. Fe ddaeth Mered o hyd iddo yn y diwedd yn yr Anglesey yng Nghaernarfon, ac roedd Meic nid yn unig wedi wedi gwario'r 'advance' erbyn hynny, ond hefyd wedi gwerthu un o gitars Mered i gael mwy o bres!!! Doedd pethau fawr gwell ar ol cyrraedd y stiwdio. Dyma Meic yn dangos i Mered sut oedd o am iddo chwrae un riff, ac yna dechra recordio gan ddweud wrth Mered "play it like that or I'll strangle you..."

Ar achlysur arall, roedd Mered wedi menthyg gitar (wahanol) i Meic. Fe ddaeth y gitar yn ol y tro yma, ond heb y cas. Fe ofynodd Mered lle oedd o, ac ateb Meic oedd "Ma fe da Mad Ken yn Aber". Gan mai'r unig berson arall i Meic ei alw'n wallgof oedd "Mad" Syd Barrett o Pink Floyd, fe benderfynodd Mered adael cas lle oedd o...

Mae Mered yn un o'r bobl mwyaf diymhongar dwi wedi gweithio hefo nhw erioed - yn dawel ond hynod dalentog, a bydd hi'n chwith iawn hebddo. Fo beirianodd sesiynau Georgia Ruth Williams, 9 Bach a Gareth Bonello yn ddiweddar, felly ewch i wrando ar sesiyna recordio ola Meredydd Morris i'r BBC!

C'mon Cwm-Deri

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 17:59, Dydd Mercher, 16 Ebrill 2008

Sylwadau (0)

Helo bobol,
Glyn a Magi yma - chi'n iawn?
Fel rhan o'n hymgyrch ni i helpu tîm pêl-droed Caerdydd i ennill cwpan FA/Lloegr, nethon ni wahodd swper ffan golygus, galluog a thalentog mewn ir stwidio i helpu ni ar ein ffordd. Yn anffodus, dim ond Alun Owens oedd ar gael (boom boom). Ma Alun O yn ffan hiwj o dîm pêl-droed Wrecsam a ma fe hefyd wedi rhyddhau record bêl-droed gyda'r Profiad or enw "Methu Stopio Siarad am Bêl Droed." Felly o ni'n meddwl mai Alun oedd y boi gore i rhoi cyngor i ni am ein RAP Caerdydd.
Ma gan Alun chwaeth wych felly nath e roi 10/10 o'n RAP ni - er nath e weud joc am "C" tawel - ond netho ni ddim deall hwna...
Netho ni hefyd roi ein barn ar lawer o ganeuon pêl-droed erill fel Anfield Rap a C'mon You Reds a chân tîm pêl-droed Cwmderi sef "Ar y Bl'an". Odd cân Cwmderi yn dda iawn - ond clawr y sengl 7 modefedd oedd ore. Edrychwch ar hyncs Pobol y Cwm yn eu siorts! Sarjant Jêms yw ffefryn Glyn, a Dic Deryn yw'r un i Magi - ond ma siorts tin Denz yn neud i'r ddau ohonyn ni fynd yn ecsited iawn hefyd!
Mwynhewch
cwmderi

Gigs gwych Gareth

Categorïau:

Criw C2 | 12:28, Dydd Iau, 10 Ebrill 2008

Sylwadau (0)

Mae'n anhebygol y bydd na lawer sy'n darllen hwn wedi clywed am Kimmie Rhodes (doeddwn i ddim nes i Owen Recordia Cob fy nghyflwyno iddi 'chydig yn ôl) ond mi oedd hi yn y Galeri neithiwr ac mi oedd hi'n wych.

Mae hi'n dod o Austin, Texas, cartref gwyl SXSW, ac mae hi wedi recordio ac ysgrifennu hefo rhai o gewri canu gwlad America - Willie Nelson, Emmylou Harris, Waylon Jennings a Townes Van Zandt. Gig syml oedd hi - Kimmie yn canu ac ar y gitar acwstic, ei gŵr Joe ar y bass a'i mab Gabriel ar y gitar, ac wir yr, fo oedd y gitarydd gora i mi ei weld erioed. Mi oedd o'n anhygoel, yn gynnil yn ei chwarae, ond yn medru gwneud i un gitar acwstic swnio mor amrywiol - sŵn pedal steel bron ar adegau, sŵn mandolin-aidd, a sŵn mwy cras ar adegau. Gwych.

Ryw bythefnos yn ôl fues i'n y Fic ym Mhorthaethwy yn gweld 9 Bach a Gareth Bonello - y noson ar ôl recordio sesiwn acwstic hefo nhw ar gyfer rhaglen Lisa Gwilym. Mi oedd hono hefyd yn noson wych - Gareth Bonello yn gwneud set syml o ganeuon gwerin a stwff oddiar EP The Gentle Good, ond mae ei waith gitar yn wefreiddiol. 9 Bach wedyn yn adeiladu sŵn mewn haenau - y drums a'r gitar yn cael eu defnyddio nid yn unig i gadw rhythm ond i greu awyrgylch bron yn hudolus o gwmpas rhai o'r caneuon. Dwi di gweld lot o artistiaid arbennig iawn yn y Fic dros y blynyddoedd dwetha - Grayson Capps, Sid Griffin, Alun Tan Lan, ac Albert Lee ac mi oedd The Gentle Good a 9 Bach cystel cerddorion, cyfansoddwyr a pherfformwyr ac unrhywun.

Yr unig beth dwi di sylw am artistiad o America - ac artistiaid canu gwlad yn arbennig - ydy bod nhw'n anhygoel o dda ar lenwi rhwng caneuon gyda straeon doniol a diddorol am y profiada' ma nhw'n eu cael wrth recordio, perfformio a teithio. Bysa'n gret gweld pobl fel Gai Toms, Cowbois Rhos Botwnnog, Gwyneth Glyn neu Fflur Dafydd o flaen yr un gynulleidfa yn gwneud yr un math o beth

Y penwythnos yma, dwi'n edrych ymlaen i recordio sesiwn acwstic hefo MC Mabon fydd yn cael ei ddarlledu ar raglen Lisa nos Wener Ebrill 18.

A heno am 10pm bydd Owain Schiavone yn datgelu pwy fydd yn chwarae yn Gig Fawr Bont 2008 ar raglen Lisa.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.