Help / Cymorth

Archifau Chwefror 2007

Swatio dan y Duvet (hawlfraint Lisa Gwilym 2002)

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Sadwrn, 24 Chwefror 2007

Sylwadau (0)

Ymddiheiriadau ond dydw i ddim yn cofio braidd dim am noson RAP felly allai ddim datgleu llawer am y noson lan yn Llandudno. Dwi'n cofio cyflwyno'r wobr i Genod Droog a cherdded draw i'r parti gyda Caryl Parry Jones a'i merched Miriam ac Elan (o nhw'n lyfli iawn.) Wedyn y peth ola dwi'n cofio yw gweld Ian Cottrel, Gareth Delve a Gethin o Ashokan yn dawnsio gyda cowbell. Ewch draw i galeri C2 i weld Ian yn bwrw cloch mawr Gethin. Neis...

Deffrais bore wedyn ar ben y dillad gwely yn fy nillad i gyd. Popeth. 'Sgidiau, tights, clustlysau, colur - ond a dweud y gwir, roedd mwy o golur ar glustogau gwyn y gwesty nag ar fy nghwyneb. Byth eto. Na rili lawr. Byth eto.

Mewn ymgais i droi fy nghefn ar or-yfed, gor-fwyta, gor-bartio penwythnos RAP, treulias y penwythnos hwn yn cuddio yn fy mwthin bach clud yn Grangetown. (Wel, ma fe'n fwy o grotty terrace na bwthin, ond fi dal yn caru fe.) Tra ath Alun mas gyda'r bois i wylio'r rygbi es i adre a chau'r drws ar y billions o gefnogwyr rygbi/pêl-droed oedd wedi heidio i Gaerdydd.
Yn affodus iawn i fi, ma gen i chippy gore Caerdydd ar ddiwedd fy stryd, felly nath ryw hanner biliwn o'r cefnogwyr benderfynu prynu Clarks Pie a chips oddi yno a nid yn unig neud lot o swn, ond hefyd creu lot o annibendod ar fy stryd. Pam o pam o pam nag yw pobol yn gallu rhoi sbwriel yn y bin? Dyw e ddim yn blincin anodd. Nes i agor y drws fore sul i fynd i brynu News of The Screws a nes i roi fy nhroed mewn tray o chips a curry sauce oer. Ddim yn hapus. Roll on Wembley Stadium....

M x

Newydd ddarllen nôl dros f'egofnod... mmm... ife fi yw e - neu ydw i'n mynd yn hen?

A47Vomit...

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Sadwrn, 17 Chwefror 2007

Sylwadau (0)

Oherwydd Gwobre RAP es i a Glyn a Siân lan i'r gogledd i neud ein rhaglen fore dydd Sadwrn o Fangor. Mae un cwestiwn gen i. Pwy nath gynllunio'r A470? Miloedd o flynyddoedd yn ôl nath Y Rhufeiniaid ddod draw i Brydain a dysgu'r Brythoniaid sut i adeiladu ffyrdd syth achos:

a) Ma' nhw'n gynt

b) Dyw e ddim yn neud i chi deimlo'n sâl (roedd hyd yn oed y Rhufeiniaid yn mynd yn chariot-sick)

Pam felly ydy'r brif rhewl o'r de i'r gogledd mor droedig o droellig? O ni'n teimlo'n sâl yr holl ffordd lan. Rydw i'n mynd i ddechre ymgyrch i sythu'r A470... os chi ise ymuno yn yr ymgyrch - anfonwch gyfraniad ariannol - plis anfonwch y siecie ata fi yma yn C2.

Ar y ffordd lan nethon ni stopio yn Merthyr i gael pizza. Ma Merthyr yn lle ace. Ma pobol Merthyr yn hilarious. Nath Glyn gamu mewn i'r lle Pizza a llithro ar y llawr gwlyb - a roedd pobol Merthyr just yn stero arno fe. No shame. Just syllu arno fe. A wedyn dath rhyw ferch draw a mynd... "Is yew Glyn off Big Brother?" a nath Glyn weud ie, a wedyn nath hi fynd "Ie - thôt soooo" a just troi ar ei sowdl a mynd nol at ei gwaith. Mae Merthyr yn ace.

Rhaglen bore Sadwrn yn dda - Glyn wedi weindio ac yn gyffro i gyd am y gwobre heno. Fi dal bach yn stressed though achos ma'r oufit fi wedi dewis yn neud fi edrych yn dew. Hot pants denim..mmmm... falle na... Fi'n meddwl dylen ni gynnal gwobre RAP flwyddyn nesa yn Merthyr. Ma nhw'n hen gyfarwydd â gweld merched tew mewn dillad bach. I weud y gwir mae'r rhaid i chi fod yn dew a gwisgo hot pants i ffito mewn yn Merthyr. Hyd yn oed y bechgyn...

Nai rhannu'r gossip o gwobre RAP da chi gyd wythnos nesa.

M x

O.N - Helo mam Glyn! Diolch am y coffi a'r gacen xxx

Magi ar Wyliau!

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Mawrth, 13 Chwefror 2007

Sylwadau (0)

M x

Magi ar Wyliau!

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Mawrth, 13 Chwefror 2007

Sylwadau (0)

M x

Magi ar Wyliau!

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Mawrth, 13 Chwefror 2007

Sylwadau (0)

M x

Magi ar Wyliau!

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Mawrth, 13 Chwefror 2007

Sylwadau (0)

M x

Rhybudd - mae ystafelloedd newid yn evil...

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Mawrth, 13 Chwefror 2007

Sylwadau (0)

Dyw fy mywyd i ddim hanner mor gyffroes a glamorous â un Glyn. Dydw i ddim wedi mynychu parti posh yn Llundain yr wythnos hon nac ychwaith wedi edrych mewn i fy nyfodol, (ma heddiw'n ddigon o broblem heb son am fory....) ond yr hyn dwi wedi neud yr wythnos hon yw dysgu gwers-fywyd bwysig. Mae ystafelloedd newid siopau dillad yn ddrwg, yn filenig, yn evil thrw and thrw.

Gwobrau RAP nos Sadwrn nesa' wrth gwrs, felly penderfynais droedio i Gaerdydd i brynu outfit newydd. Roedd gen i lun yn fy mhen - llun ohona i yn edrych yn slim a glam mewn rhyw ffrog fach Kylie Minogue-aidd. Yn ffodus iawn, ma llwythi o'r math yma o ffrog ar gael yn y siope ar hyn o bryd - y smoc/shifft/empire line thing. Arbennig. Roedd pethe'n mynd yn dda - y freuddwyd oedd, fy mod i'n mynd i edrych mor wych - fydde llun ohonai yn ymddangos ar safle gwe C2, neu o fewn tudalennau Clywch Clywch - neu os fi'n rili lwcus - yn V, y cylchgrawn am ddim gyda Golwg...

Weles i ffrog fach las lyfli yn H'n'M. Gwych - does dim H'n'M ym Mangor na Llandudno - dim peryg felly bydde Lisa Gwilym/Jeni Lyn/Genod Droog yn gwisgo'r un peth â fi. Mewn â fi i'r stafell newid. Lle'n llawn o fyfyrwyr 19 oed tal, tenau a brown. Teimlo fel minger yn syth. Nag os gwaith 'da nhw neud? Traethodau? Arholiadau? yn hytrach na gwario arian treth dalwyr lawr yn H'n'M?

Mewn a fi i'r gell newid. Tynnu fy nillad a chamu mewn i'r ffrog fach las. Wel - trio - ddoth e ddim pellach na fy mhenegliniau. Teimlo fel marw. Edryches i mewn i'r drych. Roedd fy nghlunie yn edrych fel toes. Fy nghroen i yn edrych fel croen Pete Dogherty. Ble oedd Trinny a Suze pan o fi angen nhw? I goroni'r hunllef, fel o ni'n sefyll yna - yn agos i ddagre, nath ryw fodel o fyfyrwraig agor y lleni, syllu arnai lan a lawr, gyda rhyw gymysgedd o biti a ffeidddra - ymddiheiro a chau y lleni arna i a fy nghywilydd.

Doedd ond un peth i neud ar ol y fath hunllef - es i i'r pyb a phrynu glased anferth o win a buger a chips. Doedd pethe ddim yn edrych cweit mor ddrwg wedyn. Y wers felly yw; Ma ystafelloedd newid siopau dillad yn evil. Ma burgers, ar y llaw arall yn ace. Pwy sy ise bod yn V anyway?....

M x

Una Paloma Blanca...

Categorïau:

Magi Dodd Magi Dodd | 12:00, Dydd Gwener, 2 Chwefror 2007

Sylwadau (0)

Gwyliau. Ma' nhw fel bysus. Ti'n aros ages am un i ddod a wedyn ma 5 yn dod rownd y gornel ar unwaith. Yr wythnos yma, rydw i wedi bod yn trefnu fy nghwylie haf. Ma' 3 'da fi ar y gweill hyd yma.

  • Dathliad pên-blwydd fi, Alex a Marge yn 30. Meddwl mynd i Las Vegas
  • Priodas fy chwaer, Beth. Mae'n priodi yng Nghyprus
  • Priodas Bryn, ffrind Alun. Yn Verona. Lle r'odd Romeo a Juliette yn byw.

Canlyniad yr holl wylie yma wrth gwrs yw fy mod i yn brasic. Hollol sgint. Felly does dim lot o newyddion gen i achos does gen i ddim arian i neud unrhywbeth. Bum deal.

Nes i fynd i weld Dream Girls yn y sinema gyda Emma nos fercher. Fab iawn. Beyonce yn rili denau though. Mae'n debyg bo hi di byw ar bupur du a maple syryp am 6 mis er mwyn colli pwyse. Sy ddim yn fawr nac yn glyfar. Have a pie ife?

Ond uchafbwynt yr wythnos - heb os nag oni bai, oedd ymddangos yn y South Wales Echo. Roedd rhaid i fi ddweud be oedd yn fy ffrij (gwin a llysie wedi pydru...). Yr Echo yw fy hoff babur, ac yn fy marn i, os chi yn yr Echo - chi wedi cyrraedd. Ma mam yn mynd i fframio fe fi'n meddwl. Da iawn fi.

Traaaaaa...

M xxxx

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.