iPlayer Radio Beth sy'n newydd?

Darllen y cofnodion diweddaraf

 1. Uchafbwyntiau Cerddorol Chwe Mis Cyntaf 2014

  Dydd Mercher 2 Gorffenaf 2014, 08:29

  Lisa Gwilym Lisa Gwilym

  Heno dwi am chwarae rhai o uchafbwyntiau cerddorol chwe Mis cyntaf 2014 ar y rhaglen.

  Dyma fy 10 uchafbwynt hyd yma. 

  Ed Holden - Mr Phormula Ed Holden - Mr Phormula

  1 Mr Phormula - Hip-Hop Cymraeg

  Un o draciau gorau’r flwyddyn! Ar ôl cyfnod gweddol dawel i hip-hop Cymraeg, mi oedd hi mor braf gweld cymaint o leisiau gorau’r sin yng Nghymru yn dod at ei gilydd hefo Mr Phormula i greu trac llawn hyder a balchder!

   

  Gruff Rhys Gruff Rhys

  2 Gruff Rhys - Iolo

  Mae American Interior Gruff Rhys yn cynnwys albwm, llyfr, ap a ffilm - ond dyma fy hoff beth i am y prosiect! Mae’r llinynnau, sydd wedi eu trefnu gan yr athrylith Gruff Ab Arwel, yn codi’r gân i uchafbwynt anhygoel ar ddiwedd y gân. Perffaith!

   

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Ywain Gwynedd yn sgwrsio am ei albym newydd

  3 Ywain Gwynedd - Codi Cysgu

  Mae Yws yn ôl hefo’i ganeuon newydd cyntaf ers i Frizbee chwalu yn 2008. Mae’r albwm yn llawn dop o ganeuon bachog a riffs gwych. Ar ôl iddo wneud sesiwn i’r rhaglen llynedd, dwi mor falch ei weld o yn ôl - mae Yws yn sicr yn gwybod sut i sgwennu tiwn!

   

  4 9 Bach - Tincian

  Ail albwm 9 Bach - a chasgliad o ganeuon gwreiddiol cyntaf Lisa Jên. Erbyn hyn, mae 9 Bach wedi arwyddo i Real World Records (label Peter Gabriel) ac mae Lliwiau...

  Darllen mwy ynglŷn â Uchafbwyntiau Cerddorol Chwe Mis Cyntaf 2014

 2. Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2014

  Dydd Gwener 4 Ebrill 2014, 14:07

  Lisa Gwilym Lisa Gwilym

  Un o'r pethe dwi'n fwynhau fwyaf am gyflwyno ar C2 ydy medru rhoi sylw a chyfleon i fandiau ifanc hollol newydd - drwy chwarae 'demos', recordio sesiyne a chyfweliadau - ac, wrth gwrs drwy gyflwyno Brwydr y Bandiau!

  Bob blwyddyn 'da ni - ar y cyd hefo'r Mentrau Iaith - yn cynnal Brwydr y Bandiau, ac yn rhoi'r cyfle i 6 o fandiau ifanc gael sylw a phrofiad! Mae'r wobr i'r band buddugol yn wych - y cyfle i recordio Sesiwn C2, gigio yn Maes-B, erthygl yng Nghylgrawn Y Selar, a llawer mwy.

  Nos Fawrth a nos Fercher nesa mae'r rowndiau cyn-derfynnol yn cael eu cynnal - nos Fawrth hefo Ifan Evans a nos Fercher hefo fi! Mae 3 beirniad profiadol iawn am fod yn rhoi eu barn ar y bandiau; Griff Lynch o'r Ods, Ifan Davies o Swnami, a Branwen o Cowbois Rhos Btownnog a Siddi, felly mi fydd hi'n ddifyr iawn clywed eu barn... OND dim ond eich pleidlais chi fydd yn cyfri felly cofiwch wrando nos Fawrth a nos Fercher am 7pm i glywed y bandiau ac i fwrw eich pleidlais.

  Pob lwc i'r 6 a chofiwch wrando ar sesiwn gan enillwyr y gystadleuaeth yn 2013 Y Ffug!

  Lis!

   

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Sesiwn C2 i Huw Stephens
 3. Taith C2: Ysgol Bro Dinefwr, Campws Tregib

  Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2013, 08:57

   Taith C2 Taith C2

  Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 Ysgol Bro Dinefwr - Campws Tregib.

  Cliciwch i weld Oriel Luniau Ysgol Bro Dinefwr - Campws Tregib.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Band yr ysgol

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Be sy ore? Rygbi neu bêl-droed?

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Be ma'r criw moyn yn eu hosan 'Dolig?

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Grwp Roc Ysgol Bro Dinefwr - Campws Tregib.
   

   

   

 4. Taith C2: Ysgol Bro Dinefwr - Campws Pantycelyn

  Dydd Mercher 11 Rhagfyr 2013, 08:47

   Taith C2 Taith C2

  Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 Ysgol Bro Dinefwr - Campws Pantycelyn.

  Cliciwch i weld Oriel Luniau Ysgol Bro Dinefwr - Campws Pantycelyn.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Taith C2: Ysgol Bro Dinefwr - Campws Pantycelyn

   

   

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Band yr ysgol - Recliws gyda'r gan Ysgol
   

   

   

 5. Ywain Gwynedd: 'Da Ni 'Nol

  Dydd Mercher 16 Hydref 2013, 12:50

  Lisa Gwilym Lisa Gwilym

  'Chydig dros 10 mlynedd yn ol, fe recordiodd band newydd sbon sesiwn C2. Dora Gusan, Ar Ol 9 a Ti (Si Hei Lw) oedd y caneuon ar y sesiwn, a'r band oedd Frizbee. Dros y blynyddoedd nesa, fe ddaeth Frizbee yn un o grwpiau mwyaf poblogaidd Cymru, gan fod yn brif fand Maes-B yn 2007 a chloi'r Sesiwn Fawr yn 2006.

  Dros y blynyddoedd hefyd, fe ddaeth Ywain, Ows Goch a Jase yn dipyn o ffrindiau i ni ar raglen Lisa Gwilym, gan recordio 2 sesiwn acwstic go arbennig i Lisa oedd yn cynnwys "Heyla Lisa"! Yn anffodus, fe chwalodd y band ar ol rhyddhau'r trydydd album 'Creaduriaid Nosol'. Fe aeth Ows Goch ymlaen i fod yn aelod o Masters In France, ond doedd dim son am Ywian Gwynedd... tan rwan!

  Mae'n bleser cyhoeddi fod Ywain Gwynedd wedi recordio 3 cân yn arbennig ar gyfer rhaglen Lisa Gwilym. Bydd y tracie yn cael eu chwarae am y tro cyntaf nos fory rhwng 7pm a 10pm, a bydd Yws yn dod draw i'r stiwdio am sgwrs. Dyma ryw ragflas o’r sesiwn. MAE’N WYCH!

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Rhagflas o sesiwn C2 Ywain Gwynedd ar gyfer sioe C2 Lisa Gwilym.

  Darllen mwy ynglŷn â Ywain Gwynedd: 'Da Ni 'Nol

 6. Taith C2: Ysgol Llangynwyd

  Dydd Iau 10 Hydref 2013, 15:49

   Criw C2 Criw C2

  Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 Ysgol Llangynwyd.

  Cliciwch i weld Oriel Luniau Ysgol Llangynwyd.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Ysgol Llangynnwyd: Rhydian a Rowan yn trafod rygbi

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Ysgol Llangynnwyd: Xbox neu Playstation?

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Band Ysgol Llangynnwyd: Carpion - Ffrind i mi

   

 7. Taith C2: Ysgol Llanhari

  Dydd Iau 10 Hydref 2013, 15:39

   Criw C2 Criw C2

  Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 Ysgol Llanhari.

  Cliciwch i weld Oriel Luniau Ysgol Llanhari.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Cyfweliad Ifan Jenkins Only Boys Aloud

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Cyfweliad Shauna am ei campau nofio.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Sgyrsio gyda aeolodau band Llanhari 14.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Llygaid Cath gan Llanhari 14
 8. Taith Ysgolion C2: Ysgol Gartholwg

  Dydd Llun 7 Hydref 2013, 16:45

   Criw C2 Criw C2

  Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 Ysgol Gartholwg.

  Cliciwch i weld Oriel Luniau Ysgol Gartholwg.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Cyfweliad Trystan gan grwp Rachel

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Jocs gan griw Ysgol Gartholwg

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Atalnodi gan griw Ysgol Gartholwg.
   
 9. Taith Ysgolion C2: Ysgol y Creuddyn

  Dydd Mercher 25 Medi 2013, 16:26

   Criw C2 Criw C2

  Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 / Ciwdod i Ysgol Y Creuddyn.

  Cliciwch i weld Oriel Luniau Ysgol Creuddyn

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Trac wedi ei recordio gan grwp Ysgol y Creuddyn.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Cwis y chweched, Ysgol y Creuddyn.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Disgyblion Ysgol y Creuddyn yn ateb y cwestiwn.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Cyfweliad gyda Miss Gwenno Williams o'r adran Ffraneg yn Ysgol y Creuddyn.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Cyfweliad gyda John o Ysgol y Creuddyn oedd yn arfer fod yn rhan o gwrs trochi.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Cyfweliad gyda Mr Eifion Williams o adran Chwaraeon Ysgol y Creuddyn.
 10. Taith Ysgolion C2 - Ysgol Dyffryn Conwy

  Dydd Mawrth 24 Medi 2013, 15:29

   Criw C2 Criw C2

  Lluniau clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 / Ciwdod i Ysgol Dyffryn Conwy.

  Cliciwch i weld oriel luniau Ysgol Dyffryn Conwy.

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Pwy yw hoff artist Prifathro Ysgol Dyffryn Conwy?

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Hoff Jocs disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Ysgol Dyffryn Conwy - disgrifio Tomos Lloyd

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Ysgol Dyffryn Conwy - Can Kilimanjaro

   

  Er mwyn gweld y cynnwys hwn bydd angen i chi gael Javascript y Flash weithredol. Ewch BBC Webwise BBC Webwise am ganllawiau llawn. Os ydych yn darllen hwn trwy RSS, bydd angen i chi ymweld â’r blog i weld y cynnwys.

  Trac gan grwp Ysgol Dyffryn Conwy.

Ynglŷn â’r blog

Y newyddion diweddaraf am gerddoriaeth, gigs, artistiaid a mwy gan griw C2.

Diweddariadau Blog

Darllenwch y diweddaraf gyda chofnodion cyfredol o'r blog hwn.

Tanysgrifiwch trwy ddefnyddio:

Beth yw'r porthwyr?

Dilynwch C2

Dilynwch C2 ar Facebook, Twitter, neu YouTube ac ymunwch yn yr hwyl!

C2 ar Facebook
C2 ar Twitter
C2 ar YouTube

Pod C2

Podlediad C2 Darnau gorau C2 pob wythnos gyda Huw Stephens, Ifan Evans, Lisa Gwilym, Georgia Ruth Williams a chriw C2!

Podlediad C2

Archif Blog C2

Archif Blog C2