Help / Cymorth
« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

Arian yn rheoli popeth

Glyn Griffiths | 11:23, Dydd Mercher, 31 Awst 2011

Wythnos olaf y ffenestr drosglwyddo, gydag arian yn llifo fel pe na bai yfory yn bod.

Ond dyna arwydd o'r amser - gydag arian yn rheoli popeth yn y byd peldroed.

Mae gwaith ymchwil wedi ei gynnal sydd wedi dod i'r canlyniad, yn ôl tystiolaeth gadarn, mai'r timau cyfoethocaf sydd yn ennill bron popeth. Hwyrach fod hynny'n dweud yr amlwg, ond os felly, gellir mwy neu lai darogan enillwyr cystadlaethau cyn i'r tymor hyd yn oed ddechrau!

Ond mae ochor arall i ddatblygiad y gêm yn sgil ei chyfoeth ariannol.

Daeth hyn yn hollol amlwg mewn cyfweliad rhwng y cyfryngau a Michel Platini, llywydd UEFA'r wythnos diwethaf.

Mae Platini o'r farn fod y gêm yn colli ei ffordd (mynd yn 'pear shaped' oedd ei eiriau), a bod rhybuddion golau côch ymhob man yn dangos y peryglon y dylid ymateb iddynt.

Hyn oherwydd, yn ôl barn y Ffrancwr, fod llygredd yn brysur drwyddo'r gêm.

Mae yn poeni am yr honiadau fod canlyniadau gemau yn cael eu trefnu o flaen llaw, gan amlaf yng nghyd-destun hapchwarae (neu fetio ar gemau) gan ddefnyddio'r clwb o Dwrci, Fenerbache, fel esiampl. Tynnodd cymdeithas Beldroed Twrci'r tîm allan o gystadleuaeth Cynghrair Pencampwyr Ewrop yr wythnos diwethaf ar ôl scandal trefnu canlyniadau gemau yn gysylltiedig â chynghrair Twrci, a hefyd fe gyfeiriodd at streiciau chwaraewyr yn yr Eidal a Sbaen oherwydd methiant y clybiau i'w talu.

Aeth ymlaen i gymharu'r perygl rhwng methu a chynllunio yn ariannol, a methu a thalu chwaraewyr, a'r posibilrwydd o rywun gynnig sŵn enfawr am golli gem yn bwrpasol. Mae Platini o'r farn y byddai hyn yn gallu sicrhau arian i'r chwaraewyr hynny sydd ddim yn derbyn cyflog oherwydd trafferthion ariannol eu clybiau. Hwyrach y dylwn nodi yma hefyd, ei bod yn debyg fod y cyflog maent eisoes wedi ei dderbyn yn llawer mwy na welir y rhan fwyaf ohonon ni dros amser maith!

Mae Platini o'r fran fod rhaid gwireddu cynllun ariannol i ddangos fod y clybiau'n gallu bod yn hunan cynhaliol mor fuan ag sydd bosibl, neu bydd dyfodol a thegwch y gêm fwy yn y fantol nag y mai ar hyn o bryd.

Mae hefyd yn poeni am ddylanwad perchnogion o dramor ar y clybiau, ac ymddengys ei fod o'r farn fod y clybiau hynny sydd yn cael eu rhedeg gan aelodau o'r cefnogwyr yn dangos gwell trefn ac yn cario mwy o obaith am gynhaliaeth hir dymor. Cyfeiria at glwb Barcelona fel enghraifft o lwyddiant ond gellir hefyd gyfeirio tuag at glwb Shamrock Rovers o Ddulyn sydd wedi cyrraedd rowndiau grŵp Pencampwyr Ewrop. Caiff y clwb yma ei redeg yn gyfan gwbl gan eu cefnogwyr gan gael ei ddefnyddio o fewn Iwerddon fel esiampl dda o weinyddiaeth.

Hwyrach y gallai clwb Wrecsam ddilyn a dysgu oddi ar Shamrock Rovers, yn enwedig yn sgil y smonach weinyddol a gafodd ei ddatgelu yn ddiweddar yn sgil yr e-bost yn cyfeirio at gynlluniau annisgwyl ynglŷn â'r dyfodol!

Does dim amheuaeth fod peldroed ar groesffordd ariannol, does ond gobeithio y bydd y clybiau, y chwaraewyr a'u asiantwyr ynghyd a chyfarwyddwyr, gweinyddwyr a chefnogwyr yn dewis y llwybr cywir ar gyfer y dyfodol.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.