BBC proposed Welsh Language Scheme / Cynllun Iaith arfaethedig y BBC

Editor, About the BBC Blog

The BBC is publishing a proposed Welsh language scheme for TV Licensing, under the Welsh Language Act 1993, setting out how it will provide services to the public through the medium of Welsh. 

We are consulting the public on the scheme.  You can download a copy of the Welsh Language Scheme or if you would like a paper version sent to you please request this either by emailing us at campaignoffice@tvlicensing.co.uk (marked FAO Senior Policy Advisor) or by calling 0300 7906042.

If you would like a copy of the scheme in large print, audio or braille, please call 0300 7906042.

If you have any comments on the scheme, please email them to campaignoffice@tvlicensing.co.uk (marked FAO Senior Policy Advisor), by 29 July 2013.

Alternatively, you can send your comments by post to:

Senior Policy Advisor
TV Licensing Management Team
The Lighthouse
201 Wood Lane
London
W12 7TQ

  • TV Licensing is a trademark of the the BBC and is used under licence by companies contracted by the BBC to administer the collection of the television licence fees and enforce the television licensing system.  

 

Cynllun Iaith arfaethedig y BBC


Mae’r BBC yn cyhoeddi cynllun iaith Gymraeg arfaethedig ar gyfer Trwyddedu Teledu, o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993, yn esbonio sut y bydd yn darparu gwasanaethau i’r cyhoedd drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Rydym yn ymgynghori’n gyhoeddus ar gynnwys y cynllun. Gallwch lawrlwytho copi o’r Cynllun Iaith Gymraeg neu os hoffech i ni anfon fersiwn papur atoch gallwch wneud cais naill ai drwy e-bost atom yn campaignoffice@tvlicensing.co.uk (at sylw Yr Uwch Gynghorydd Polisi) neu drwy ffonio 0300 7906042.

Os hoffech gael copi o’r cynllun mewn print bras, ar dâp sain neu mewn braille, ffoniwch 0300 7906042.

Os oes gennych unrhyw sylwadau am y cynllun, anfonwch nhw drwy e-bost at campaignoffice@tvlicensing.co.uk (at sylw Yr Uwch Gynghorydd Polisi), erbyn 29 Gorffennaf 2013.

Neu, gallwch anfon eich sylwadau trwy’r post at:

Senior Policy Advisor
TV Licensing Management Team
The Lighthouse
201 Wood Lane
London
W12 7TQ

  • Mae Trwyddedu Teledu yn nod masnach y BBC’ ac fe’i defnyddir dan drwydded gan gwmnïau dan gytundeb i’r BBC i weinyddu casglu ffioedd trwyddedau teledu a gorfodi’r system drwyddedu teledu.

Jon Jacob is Editor, About the BBC website and blog.

Loading...

More Posts

Previous

Next