Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Hafan > Drama > Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio > Tasg Un: Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio

Drama

Tasg Un: Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio

Golygfa'r ddamwain

Dyma rai syniadau ynghylch llwyfannu'r olygfa ddamwain ganolog bwysig.

Opsiwn 1

Cymeriadau

Cymeriadau

Mae Cymeriad 3 a dau ffrind yn gyrru (llwyfanna hyn trwy gael dau gymeriad yn sefyll mewn sbot olau gyda'r trydydd cymeriad yn gwyro ymlaen i'r bwlch rhwng eu pennau a'u hysgwyddau). Maen nhw'n chwerthin ac yn gweiddi. Mae'r 'car' yn stopio a dau ffrind yn gadael, gan adael cymeriad 3 ar ei ben ei hun. Mae'r digwydd yn fferru a'r golau yn dod ymlaen ar ochr arall y llwyfan.

Cymeriad 1

Cymeriad 1

Mae Cymeriad 1 yn gweiddi oddi ar y llwyfan, yn dadlau gyda'i gŵr. Mae hi'n croesi'r llwyfan, yn gafael yn allweddi'r car wrth iddi fynd.

 

Cymeriad 2

Cymeriad 2

Mae Cymeriad 2 gartref, pan glywir sŵn gwrthdrawiad.

Mae'n mynd at y 'ffenestr' ac yn edrych allan. Mae'n meimio codi'r ffôn, ac yn rhoi manylion yr olygfa mae'n weld tu allan. Mae'n dweud ei fod yn feddyg ac y bydd yn mynd i helpu. Blacowt.

Cymeriadau

Cymeriadau

Pan ddaw'r golau ymlaen eto, clywir sŵn miwsig uchel a dau gorff yn gorwedd yn chwithig - un ar y llawr a'r llall ar y cadeiriau (fel petai mewn car). Mae Cymeriad 2 yn dod at y cyrff ac yn gwyro i mewn i'r car er mwyn diffodd y radio. Tawelwch.

Mae Cymeriad 2 yn edrych ar y ddau gorff, ac yn gwyro ymlaen er mwyn gweld a oes yna arwydd o fywyd. Mae'n cychwyn trwy wneud dioddefwyr y ddamwain yn fwy cyffyrddus. Mae Cymeriad 3 yn dechrau griddfan, mae cymeriad 2 yn dweud wrtho y bydd yr ambiwlans yno'n fuan. Fferru.

Opsiwn 2

Cymeriadau 1 a 3

Cymeriadau 1 a 3

Gan ddefnyddio theatr gorfforol [Theatr gorfforol: Ffurf ar theatr ac arddull perfformio sy’n pwysleisio a gorliwio symudiadau ac ystumiau’r perfformiad. Y mae’n ffurf sy’n agos iawn at y ddawns gyfoes ac mae’n rhaid i’r perfformwyr fod yn ystwyth a heini. Gall hefyd olygu gwaith gyda masgiau a meim gan ddefnyddio elfennau o sgiliau syrcas. Mae cwmnïau fel DV8, Trestle a Complicite yn defnyddio’r math yma o waith yn bennaf., mae cymeriadau 1 a 3 yn yrrwyr ceir a grëwyd gan yr actorion eraill. Mae pob 'cerbyd' yn wynebu'r gynulleidfa, a phob un wedi'i oleuo gan sbot olau, â gweddill y llwyfan mewn tywyllwch. Mae'r actorion sy'n gwneud y cerbydau yn gallu gwneud sŵn y ceir, newid gêr ac ati.

Cymeriad 1

Cymeriad 1

Mae Cymeriad 1 yn flin ac yn gyrru'n flêr. Mae'n siarad am ei gŵr ac am y ddadl gawson nhw'r bore yma. Mae'n gwneud sylwadau blin am yrrwyr eraill ar y ffordd. Mae'n mynd trwy olau coch, gan ddweud 'Fydd 'na neb arall ar y ffordd adeg yma'r bore'.

Cymeriadau 1 a 3

Cymeriadau 1 a 3

Mae Cymeriad 3 yn chwarae cerddoriaeth (efallai arddull rap a berfformir gan aelodau'r cast sy'n ffurfio'i gar). Mae'n gweld Cymeriad 1 yn croesi o'i flaen ac yn gweiddi 'Alla i ddim stopio!' Cymeriad 1 yn gweiddi, 'O na! Car arall - Rwy'n mynd i'w daro fo!' Gellir defnyddio effeithiau sain er mwyn creu sŵn sgidio, sŵn injan a sŵn gwydr yn torri. Mae'r golau'n diffodd. Tawelwch. Mae'r golau cyffredinol yn dod yn ôl ymlaen i ddangos dau gorff yn gorwedd ar y 'llawr'.

Clywir lleisiau yn dweud pethau fel: 'Mi wnaeth hi yrru yn syth drwy'r golau coch!' 'Doedd gan y gyrrwr arall ddim gobaith!' 'Roedd hi'n mynd yn rhy gyflym!' 'Ydyn nhw dal yn fyw?' Mae popeth yn swnio'n ddryslyd ac yn anhrefnus. Yn y diwedd, clywir seiren wrth i'r golau bylu.

Y diwedd

Mae penderfynu ar ddiwedd yn bwysig hefyd. Wyt ti am orffen gan ddefnyddio'r un dilyniant ag ar y dechrau? Gallai hyn ganolbwyntio meddwl y gynulleidfa ar y cymeriadau a sut y daethon nhw at ei gilydd mewn modd trychinebus.

Wyt ti eisiau cael cymeriad 3 mewn cadair olwyn - yn wynebu bywyd heb obaith o gerdded eto? Efallai defnyddio monolog i ddweud wrth y gynulleidfa sut mae'n teimlo?

Wyt ti am i deuluoedd pob un o'r cymeriadau geisio dod i delerau â'r hyn sydd wedi digwydd?

Mae'n rhaid i'r olygfa derfynol wneud argraff ac amlygu'r holl bwynt oedd gen ti ar gyfer y ddrama.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.