Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Hafan > Drama > Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio > Tasg Un: Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio

Drama

Tasg Un: Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio

Meddwl am y cymeriadau

Meddylia am oedran a rhyw dy gymeriadau (wyt ti eisiau chwarae cymeriad dy oedran di neu ddim?) Pa oedrannau fyddai'r mwyaf diddorol er mwyn i'r ddrama weithio'n dda gyda'r gynulleidfa?

Dyma rai syniadau gwahanol o ran cymeriadau ar gyfer y tri chymeriad yn ein golygfa agoriadol.

Tabl yn dangos syniadau gwahanol am gymeriadau

CymeriadauOpsiwn 1Opsiwn 2

Cymeriad 1

Cymeriad 1
 • 40 oed
 • Mae ganddi gymar a phlant
 • Mae'n gweithio'n galed ac yn rhedeg clwb ieuenctid ***
 • 35 oed
 • Newydd wahanu oddi wrth ei chymar
 • Eisiau i'r plant dreulio digon o amser gyda'r ddau riant

Cymeriad 2

Cymeriad 2
 • 25 oed
 • Newydd ddyweddio
 • Gobeithio cychwyn swydd newydd mewn ysbyty ***
 • 28 oed
 • Wedi cyrraedd y wlad fel meddyg iau o Ghana
 • Gobeithio gweithio'n barhaol ym Mhrydain

Cymeriad 3

Cymeriad 3
 • 15 oed
 • Wedi dechrau dilyn criw drwg
 • Dod o deulu da ***
 • 15 oed
 • Wedi cael enw drwg erioed
 • Tueddu i arwain rhai eraill i drwbl

Mae'r posibiliadau yn ddiddiwedd, ac felly efallai y byddai'n help dyfeisio cymeriadau a fydd yn cysylltu gyda dy gynulleidfa benodol di.

Bydd y cymeriadau hyn yn cael eu defnyddio gweddill yr ymarfer.

Ar ôl i bob cymeriad ddweud llinell agoriadol, beth wyt ti am i'r gynulleidfa feddwl?

Cymeriad 3

Cymeriad 3

Maen nhw'n debygol o gymryd yn ganiataol mai achos y ddamwain oedd Cymeriad 3. Tro yn y gynffon fyddai bod un o'r cymeriadau eraill wedi achosi'r ddamwain. Ti sydd i benderfynu pwy allai hyn fod, a chreu cymeriad sy'n gweddu i dy fersiwn di o'r hyn ddigwyddodd.

Yn y llinellau agoriadol, mae awgrym fod rhywbeth anghyffredin wedi digwydd. Ti sydd i benderfynu i bwy mae hyn wedi digwydd, a pham.

Os yw'r ddrama am weithio'n dda, mae'n rhaid i'r gynulleidfa deimlo peth cydymdeimlad â'r cymeriadau, er mwyn iddyn nhw boeni beth sy'n digwydd iddyn nhw.

Er mwyn gwneud i hyn ddigwydd, mae angen i ti ganolbwyntio'r ddrama ar y cymeriadau. Gallai rhoi'r cymeriadau mewn cadair boeth i ddatgelu gwybodaeth bwysig amdanyn nhw, a rhoi syniadau am olygfeydd sy'n helpu cynulleidfa i ddod i'w hadnabod.

Cymeriadau yn cwrdd

Cymeriadau yn cwrdd

Wrth ddatblygu golygfeydd ar gyfer dy ddrama, penderfyna a wyt ti eisiau i'r cymeriadau fod wedi cyfarfod cyn i'r ddrama gychwyn. Er enghraifft, allai'r meddyg o Ghana fod wedi trin cymeriad 3 pan gafodd anafiadau wrth ymladd ag yntau wedi meddwi?

Cymeridau yn cwrdd

Cymeriadau yn cwrdd

Allai cymeriad 3 fod wedi cyfarfod â chymeriad 1 pan achosodd ei gang drwbwl yn y clwb yn gynharach?

Mae hon yn ffordd o ddangos fod y ddau gymeriad wedi cyfarfod o'r blaen, heb ddychmygu y byddai eu llwybrau yn croesi eto. Ar yr un pryd, gelli ddangos rhywbeth ynghylch eu cymeriad.

Golygfeydd ar gyfer pob cymeriad

Er mwyn creu golygfeydd sy'n dangos rhywbeth pwysig am bob cymeriad, edrycha arnyn nhw yn eu tro, a meddwl am y digwyddiadau yn eu bywydau sy'n arwyddocaol yn y stori rwyt ti'n ei hadrodd.

Rhai syniadau:

Golygfeydd cymeriadau

Cymeriad 1: Rheolwr Clwb IeuenctidCymeriad 2: Meddyg o GhanaCymeriad 3: Bachgen yn ei arddegau sy'n achosi trwbl
Cymeriad 1
 • Diwrnod priodas cwpl ifanc - gwas priodas yn rhoi araith
 • Ei phlentyn cyntaf yn cael ei geni, ac mae hi'n agor cerdyn yn yr ysbyty
 • Llythyr (darllen yn uchel) gan aelod o glwb ieuenctid, gan ddiolch iddi am ei help ar adeg anodd.
Cymeriad 2
 • Y diwrnod pan mae'r cymeriad yn derbyn cynnig o swydd fel meddyg ifanc dramor.
 • Ffarwelio â'r teulu yn y maes awyr.
 • Ysgrifennu gartref am waith ac agweddau eraill ar fywyd yn y DU. Gallet ddefnyddio ôl-daflunydd yn dangos bywyd ym Mhrydain, efallai pytiau o newyddion.
Cymeriad 3
 • Mewn trwbwl yn yr ysgol am ddwyn arian oddi ar fyfyrwyr iau.
 • Pennawd newyddion am ieuenctid yn fandaleiddio mynwent eglwys.
 • Ei gariad mewn gwewyr wrth ddweud wrtho ei bod hi'n feichiog. Mae'n dweud wrthi ei bod hi ar ei phen ei hun, tydi o ddim eisiau'r plentyn hwn.

Mae trawsdorri yn dechneg dda gan y gellir ei ddefnyddio er mwyn:

 • tynnu sylw at agweddau penodol yn y plot, efallai gyda golygfeydd cyferbyniol.
 • ychwanegu at y tensiwn trwy ohirio'r digwydd.
 • cadw'r plot yn ddeinamig a diddorol.
 • ychwanegu at gyflymder y plot a'r perfformiad.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.