Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Hafan > Drama > Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio > Tasg Un: Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio

Drama

Tasg Un: Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio

Creu tîm llwyddiannus

Fel grŵp, rydych yn mynd i dreulio llawer o amser yn gweithio gyda'ch gilydd a deinameg y grŵp yw'r allwedd i un ai mwynhau'r broses neu ymdrechu i lwyddo.

 • Mae pob aelod o'r grŵp yn gyfrifol am ysgrifennu, cyfarwyddo, y set, y gwisgoedd, goleuo, ac unrhyw elfennau eraill sy'n rhan bwysig o'r perfformiad gorffenedig.
 • Cofia - mae'r gwaith gorau gan amlaf yn dod o grwpiau sydd â deinameg gadarnhaol.
 • Bydd gan bob un aelod o'r grŵp sgiliau gwahanol, ee efallai fod rhywun yn arbennig o dda ym maes TGCh ac yn gallu paratoi cyflwyniad i dynnu sylw at ran allweddol o'r perfformiad. Ceisia ganfod beth yw'r sgiliau hyn a'u defnyddio er mantais y grŵp.
 • Un o allweddi dyfeisio llwyddiannus yw dysgu rhannu syniadau. Paid â gadael i unrhyw un wthio syniadau trwy'r amser a phaid â gadael i unrhyw un adael i bawb arall wneud y gwaith i gyd! Ceisia gael gair gyda'ch athro os bydd hynny'n digwydd.
 • Rhaid derbyn fod pobl wahanol yn mynd i gael syniadau gwahanol. Un o'r pethau anoddaf i'w ddysgu yn ystod y broses ddyfeisio yw weithiau nad dy syniadau di yw'r rhai gorau. Dysga ddweud: "Mae hynna'n syniad da, beth petai...?", "Hoffwn i petawn i wedi meddwl am hynna" ac ati.
 • Gweithia gyda phobl eraill sydd ag agwedd debyg. Mae drama yn unigryw gan y bydd dy radd derfynol yn cael ei dylanwadu gan bobl eraill. Ar ddechrau'r broses, cytunwch fel grŵp ar rai rheolau sylfaenol. A fydd pawb yn fodlon dod i ymarferion ychwanegol, cyfarfod terfynau amser ac ati?
 • Cofia - sgil allweddol i ddysgu yw gweithio gydag eraill. Bydd y broses hon yn bendant yn datblygu hyn.

Ymarferiad ymarferol

Defnyddia'r ymarfer hwn ar ddechrau'r broses ddyfeisio er mwyn gweld pa mor llwyddiannus ydych chi'n gweithio gyda'ch gilydd fel grŵp a pha broblemau y gallech chi eu hwynebu.

 1. Mewn grwpiau o dri i bump, dyfeisia agoriad drama mewn arddull [Arddull: Mae hyn yn disgrifio ansawdd estheteg drama ac yn aml y mae’n gyfystyr â genre a ffurf. Er mwyn rhoi drama mewn genre penodol y mae’n rhaid ei chyflwyno mewn ffordd sy’n nodweddiadol o’r genre honno. Mae arddull yn cyfeirio at y ffordd mae’r actorion yn perfformio, nodweddion gweledol y lleoliad a’r gwisgoedd a’r confensiynau penodol a ddewisir. I wneud pethau’n anodd, gellir cyflwyno drama sy’n perthyn i un genre mewn gwahanol arddulliau (e.e. gall yr actio fod mewn arddull naturoliaeth er bod dyluniad y llwyfan mewn arddull haniaethol). naturiolaidd. Mae angen i ti gynnwys un effaith sain.
 2. Mae'n rhaid i gymeriadau ddweud pwy ydyn nhw, lle maen nhw a'u perthynas â'i gilydd.
 3. Rhanna'r darn gorffenedig gyda chynulleidfa.

Mae'r ymarfer hwn yn archwilio'r broses o greu.

 1. Ystyria dy rôl dy hun a rôl pobl eraill.
 2. Oedd unrhyw un yn rhwystro syniadau?
 3. Oedd pawb yn gwrando?
 4. Oedd yna rywun ddim yn cael ei glywed?
 5. A oedd y canlyniad yn llwyddiannus?
 6. A wnaeth unrhyw un ddatblygu'n arweinydd? Oedd unrhyw un arall eisiau arwain?
 7. Oedd unrhyw un yn teimlo'n gyfrifol am gwblhau'r darn?
 8. Oedd yna unrhyw un yn ymddwyn fel diplomydd?
 9. Wnest ti ddefnyddio'r amser yn ddoeth?

Defnyddia'r dyfyniad hwn fel canllaw:

"Gwrandewch ar eich gilydd yn ofalus ac ystyriol, gan barchu a thrin pob aelod o'r grŵp yr un peth."

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.