Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Hafan > Drama > Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio > Tasg Un: Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio

Drama

Tasg Un: Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio

Y cyfrwng drama

Mae'r Darn Adolygu hwn yn ystyried y gwahanol gyfryngau drama y gallet ti eu defnyddio wrth baratoi dy berfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio.

Cofia:

Bydd angen i ti drafod y gwahanol gyfryngau, sut wnest ti eu defnyddio, lle wnest ti eu defnyddio a'r hyn rwyt wedi'i gyflawni trwy eu defnyddio yn dy adroddiad terfynol am y perfformiad wedi'i ddyfeisio.

Mae enghreifftiau fideo o gyfryngau drama a gweithgareddau trwy gydol y Darn Adolygu hwn.

Gwisgoedd, mygydau a cholur

Myfyriwr mewn gwisg a cholur

Myfyriwr mewn gwisg a cholur

Gall gwisgoedd fod yn ddillad modern, gwisgoedd cyfnod neu wisg ffantasi. Efallai eich bod am wisgo gwisg lawn, neu efallai wisgo du yn unig, gydag awgrymiadau o gymeriad fel nodwedd ychwanegol. Er enghraifft, gallai het, clogyn neu siaced ddangos cymeriad.

Weithiau, mewn drama mewn arddull benodol, mae'r eitemau gwisg wedi'u gorwneud - felly gallai siaced fod mewn lliwiau llachar iawn.

Gall mygydau fod mewn un lliw, wedi'u paentio, yn wyneb llawn neu'n hanner wyneb. Fel arfer fe'u defnyddir mewn gwaith o arddull arbennig i gyfleu cymeriadau sydd ddim yn ddynol, er enghraifft, mewn corws Groegaidd, yn Animal Farm, neu mewn drama gyda diafoliaid. Byddai mygydau yn effeithiol pe byddet yn defnyddio Artaud neu theatr gorfforol fel dy arddull ddewisedig.

Mae colur yn gweithio mewn llawer o ffyrdd. Weithiau fe'i defnyddir i wneud i actor edrych yn hŷn, neu fe all ddangos cymeriad ffantasi fel tylwythen deg yn Breuddwyd Noswyl Ifan. Ar adegau eraill, gall newid rhyw cymeriad, neu gyfathrebu arddull wahanol o theatr, ee Kabuki.

Defnyddia'r gweithgaredd ystafell wisgo i gynllunio ac argraffu gwisgoedd ar gyfer dy gymeriadau.

Cofia edrych yn yr oriel wisgoedd ac yn yr oriel hetiau, wigs, mygydau a cholur

Sain a cherddoriaeth

Yn amlwg mae sain a cherddoriaeth yn chwarae rhan allweddol mewn sioeau cerdd ond, pa bynnag arddull neu ymarferydd y byddi di'n ei ddewis, maen nhw'n hanfodol bwysig er mwyn:

  • ychwanegu awyrgylch
  • pwysleisio'r hyn sy'n digwydd ar y llwyfan
  • helpu creu'r olygfa
  • nodi newid mewn amser neu leoliad
  • canolbwyntio ar gymeriad

Goleuo

Yn ogystal â helpu'r actorion i gael eu gweld, gall goleuo hefyd ddangos amser y dydd, neu le, a gall dynnu sylw cynulleidfa at gymeriad.

Effeithiau golau gwahanol

SbotEr mwyn cael effaith ymyl caled, fe'i defnyddir i oleuo cymeriadau neu elfennau ar y llwyfan. Gellir defnyddio hidlyddion lliw gyda'r lamp hon.
FresnelFe'i defnyddir er mwyn creu effaith ymyl meddal, gyda lens gwasgaru ar flaen y lamp. Mae'n ddefnyddiol fel golau da cyffredinol, pan gaiff ei ddefnyddio gydag eraill. Gellir defnyddio hidlyddion lliw gyda'r lamp hon.
LlifMae'n cynhyrchu golau ongl lydan glir, ond nid oes llawer o reolaeth dros y golau. Gellir defnyddio hidlyddion lliw gyda'r lamp hon.
StrôbGolau'n fflachio, defnyddir ar gyfer effeithiau arbennig. Yn aml, fe'i defnyddir i greu effaith hen ffilmiau. Mae'n cynhyrchu effaith neidio ar symudiadau'r actorion pan fydd yn cael ei ddefnyddio ar ei ben ei hun.

Gofod a lefelau

Fel arfer gelwir y man actio yn llwyfan ac fe all fod yn llwyfan gwirioneddol neu dim ond yn rhan o neuadd neu ystafell fach. Bydd y ffordd y mae'r ardal hon yn cael ei defnyddio yn effeithio ar sut bydd y ddrama yn edrych.

Myfyrwyr yn dangos esiampl o lefelau ar lwyfan

Myfyrwyr yn dangos esiampl o lefelau ar lwyfan

Mae Lefelau yn rhoi diddordeb gweledol i lwyfan, a gall y lefelau amrywiol fod yn ddefnyddiol, gan eu bod yn galluogi cymeriadau gwahanol i gael cyfle, er enghraifft, i gyfathrebu statws gwahanol. Fe allai'r lefelau gwahanol gynrychioli lleoliadau gwahanol, neu efallai dim ond galluogi'r gynulleidfa i weld rhannau penodol o'r digwydd yn fwy clir.

Set a phrops

Gelli ddefnyddio setiau a phropiau syml iawn neu fanwl iawn.

Mae setiau llwyfan yn helpu creu cefndir i ddrama, ond fel arfer, mae'n well eu cadw'n syml. Defnyddiai llwyfan Shakespeare ychydig iawn o set, a'r duedd fodern hefyd yw cadw pethau'n syml iawn. Edrycha'n ôl ar y siart am y gwahanol ymarferwyr ac arddulliau er mwyn gweld pa agwedd yw'r orau ar gyfer dy arddull perfformiad wedi'i ddyfeisio.

Awgrym yr arholwr:

Bydd gormod o newidiadau golygfa neu newidiadau blêr yn difetha llif y ddrama a gallai effeithio ar dy farc terfynol. Cadw dy set yn syml, marcia dy ofod fel bod pob rhan o'r llwyfan yn nodi lleoliad gwahanol a dal ati i ymarfer dy newidiadau golygfa cyn yr arholiad terfynol er mwyn sicrhau eu bod nhw'n sydyn ac yn slic.

Hetiau Plismyn

Hetiau Plismyn

Props yw'r eitemau y mae actor yn eu dal neu'n eu defnyddio i wneud y ddrama yn fwy realistig. Mae'n well cadw'r rhain i'r lleiaf posibl hefyd. Efallai bod cês gwaith yn ddigon i gyfleu dyn busnes, heb ddefnyddio ffôn hefyd, neu gallai het gyfleu un cymeriad pan mae ar ben actor a chymeriad arall pan nad yw ar ben yr actor.

Awgrym:

Os wyt yn defnyddio props yn dy ddrama, dechreua eu defnyddio nhw cyn gynted â phosibl. Gall props arafu'r digwydd, a bydd angen llawer o ymarfer arnat ti os wyt ti eisiau i'r ddrama edrych yn effeithiol.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.