Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Hafan > Drama > Perfformiad ymarferol wedi'i ddyfeisio > Tasg Dau: Adroddiad am berfformiad wedi'i ddyfeisio

Drama

Tasg Dau: Adroddiad am berfformiad wedi'i ddyfeisio

Blaenorol

Gwerthuso perfformiad wedi'i ddyfeisio - 20 y cant (40 marc)

Beth sydd angen i mi ei wneud?

Bydd y gwaith ymarferol ar yr ysgogiad drama rwyt yn ei ddefnyddio yn ffurfio sylfaen dy werthusiad ymarferol wedi'i ddyfeisio. Dyma lle y byddi di'n dangos sut rwyt wedi dewis dy syniadau a'th arddull [Arddull: Mae hyn yn disgrifio ansawdd estheteg drama ac yn aml y mae’n gyfystyr â genre a ffurf. Er mwyn rhoi drama mewn genre penodol y mae’n rhaid ei chyflwyno mewn ffordd sy’n nodweddiadol o’r genre honno. Mae arddull yn cyfeirio at y ffordd mae’r actorion yn perfformio, nodweddion gweledol y lleoliad a’r gwisgoedd a’r confensiynau penodol a ddewisir. I wneud pethau’n anodd, gellir cyflwyno drama sy’n perthyn i un genre mewn gwahanol arddulliau (e.e. gall yr actio fod mewn arddull naturoliaeth er bod dyluniad y llwyfan mewn arddull haniaethol)., gwella a datblygu dy syniadau trwy'r broses ymarfer a sut byddi di'n gwerthuso dy berfformiad terfynol. Dylai fod hyd at 1,500 o eiriau.

Pa bryd ddylwn i ysgrifennu'r rhain?

Fe gei di gyfarwyddyd i ysgrifennu'r rhain yn yr ysgol tra bod dy athro yn dy arolygu. Fe fyddi di'n cael cyfanswm o bum awr. Bydd dy athro fwyaf tebyg yn rhannu'r oriau hyn dros nifer o wersi.

A gaf i gyfle i baratoi ar gyfer eu hysgrifennu?

Ar ôl pob gwers ymarferol, mae'n syniad da ysgrifennu rhai nodiadau am yr hyn wnest ti (yn cynnwys pa strategaethau drama, cyfryngau drama ac elfennau drama y gwnest ti eu defnyddio yn ystod y sesiwn). Gellir gosod y dasg hon fel gwaith cartref. Byddi'n gallu defnyddio nodiadau sylfaenol tra'n ysgrifennu dy asesiad ond ni fydd modd i ti ailddrafftio dy waith.

A fydd fy athro yn gallu fy helpu yn ystod yr asesiad ysgrifenedig?

Na fydd. Dylid ystyried hyn fel arholiad ysgrifenedig TGAU.

Beth fydd disgwyl i mi ei ysgrifennu yn y gwerthusiad?

Mae'r gwerthusiad wedi'i rannu'n dair rhan:

 • Rhesymeg
 • Datblygiad
 • Perfformiad.

Beth ddylwn ei gynnwys ym mhob rhan?

Rhesymeg

Mae 10 marc i'r adran hon.

Dylai gynnwys:

 1. Dy resymau dros dy ddewis o ysgogiad ac arddull/ymarferydd.
 2. Dylet drafod unrhyw berfformiad theatrig byw yr wyt wedi'i weld a sut y gwnaeth ddylanwadu ar dy waith.

Bydd angen i ti werthuso dy gyfraniad a'th syniadau dy hun yn ystod y cyfnodau cynnar.

Datblygiad

Mae 20 marc i'r adran hon.

Dylai gynnwys:

 1. Datblygiad y sgil a ddewiswyd gen ti (actio neu dechnegol)
 2. Sut wnest ti eu datblygu, ee Pa strategaethau archwilio wnest ti ddefnyddio: trawsdorri, cadair boeth [Cadair Boeth: Techneg a ddefnyddir i gael dealltwriaeth ddyfnach o gymeriad neu rôl. Mae'r unigolyn yn eistedd mewn cadair a'i dynodir yn 'gadair boeth'. Mae gweddill y grŵp yn gofyn cwestiynau perthnasol i'r person hwnnw am eu meddyliau, eu barn, eu gweithredoedd a'u hamgylchiadau. Mae'r person yn y 'gadair boeth' yn ateb y cwestiynau yn y rôl neu yn y ffordd y maent yn meddwl y byddai'r cymeriad maent yn ei chwarae yn ateb. ac ati.
 3. Sut wnaeth y grŵp ddatblygu syniadau trwy gydol y cyfnod ymarfer, ee Wnaeth y strwythur a'r gwaith gafodd ei ddyfeisio newid? Sut? Wnaeth e wella?
 4. Pa broblemau wnest ti wynebu? Sut wnest ti eu goresgyn?
 5. Pa strategaethau wnest ti ddatblygu yn yr ymarferion er mwyn dangos yr arddull neu'r ymarferydd y gwnest ti ddewis?
 6. Pa ddeunydd technegol wnest ti benderfynu ddefnyddio? Pam a phryd wnest ti eu defnyddio?

Cofia:

Mae'r adran hon yn cario'r marciau mwyaf a dylai gynnwys mwy o wybodaeth.

Perfformiad

Mae 10 marc i'r adran hon.

Dylai gynnwys:

 1. Gwerthusiad o dy berfformiad unigol / cynllun technegol.
 2. Perfformiad y grŵp cyfan.
 3. Yr elfennau technegol gwahanol a ddefnyddiwyd a pha mor llwyddiannus oedden nhw yn ystod y perfformiad.
 4. Pa mor llwyddiannus oedd y perfformiad wrth ddangos yr ysgogiad a'r arddull a ddewiswyd gen ti.
Blaenorol

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.