Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Hafan > Drama > Perfformiad ymarferol o destun > Opsiwn B: Dylunio Theatr

Drama

Opsiwn B: Dylunio Theatr

Nesaf

Cynllunio sain

Lle mae cychwyn cynllunio sain

Cynllunio sain

Cynllunio sain

Wrth feddwl am gynllunio sain, dy fan cychwyn yw’r sgript. Dylai hyn fod yn dy feddwl bob amser - rwyt ti'n cynllunio effeithiau sain ar gyfer y ddrama a dylai'r hyn rwyt ti'n ei wneud gefnogi'r darn.

Ceisia ganfod beth mae'r actorion yn mynd i'w wneud yn y ddrama. Ydyn nhw angen ateb ffôn, er enghraifft? Mae'n anodd cychwyn a distewi ffôn ar dâp neu CD, felly mae angen i ti ymarfer gyda'r actor neu efallai rigio cloch/dyfais y gelli ddefnyddio yn lle hynny.

Hola aelodau'r grŵp yn ofalus pa seiniau sydd eu hangen ar gyfer y darn. Bydd angen i ti greu’r rhain dy hun, neu ganfod CDs, tapiau neu ffeiliau sain i'w defnyddio. Ac efallai y byddi angen peth cerddoriaeth neu sain ar gyfer cychwyn a gorffen.

Gwna dy ymchwil

Ymchwilia'r cyfnod y mae'r ddrama wedi'i gosod ynddo os nad yw'r gwaith yn ffantasi. Defnyddia'r llyfrgell a'r rhyngrwyd i gael enghreifftiau o sut oedd bywyd yn y cyfnod. Er enghraifft, os yw'r darn wedi'i osod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, bydd angen i ti gael effeithiau sain cysylltiedig â'r cyfnod. Os wyt yn gweithio ar ddrama ffantasi, bydd angen sain arnat ti sydd ddim yn gysylltiedig ag unrhyw gyfnod.

Gair i gall

Defnyddia sgript wedi'i haddasu

ar gyfer nodi dy giws sain, er mwyn i ti wybod yn union pa bryd y dylai'r effaith ddigwydd. Dylai hon fod â thestun y ddrama ar yr ochr chwith, a thudalen wag gyferbyn ar gyfer dy nodiadau a'r ciws.

Meddylia am awyrgylch

- penderfyna sut wyt ti am i bobl deimlo pan maen nhw'n clywed y sain/y gerddoriaeth rwyt ti wedi'u dewis. Gall seiniau gwahanol fod yn gysylltiedig ag awyrgylch wahanol, felly gwna'n siŵr eu bod yn addas ar gyfer y ddrama.

Meddylia am lefel y sain

- mae lefel y sain yn bwysig er mwyn creu'r effaith gywir. Mae'n rhaid gallu clywed y sain, ond ni ddylai foddi lleisiau'r actorion. Mae'n hynod o bwysig ymarfer y ddrama yn llawn gyda'r seiniau, er mwyn siŵrhau fod popeth yn gweithio'n iawn.

Meddylia am hyd y sain

- mae hyd sain yn gallu bod yn eiliadau neu hyd yn oed yn funud neu fwy mewn hyd. Ceisia sicrhau fod gen ti'r amser rhedeg ar gyfer pob sain y byddi di'n ei ddefnyddio.

Meddylia am newid golygfeydd

- yn ystod y rhain gelli ddefnyddio sain/cerddoriaeth i greu effaith dda, gan helpu'r perfformiad i lifo. Trafoda syniadau gyda gweddill dy grŵp.

Dy gyflwyniad arholiad

Meddylia am greu cyflwyniad sioe sleidiau gan amlinellu prif gyfnodau dy waith. Mae hon yn ffordd dda o drefnu dy feddwl hefyd. Er mwyn dysgu sut mae gwneud cyflwyniad sioe sleidiau, edrycha ar Darn Adolygu Cyflwyniadau o adran DiDA Bitesize.

Mae hefyd yn syniad da darparu CD neu dâp sampl o syniadau y gwnest ti arbrofi gyda nhw yn ystod y broses gynllunio. Gofala bod dy lyfrau nodiadau yn barod i'r arholwr, gyda'r cynlluniau a'r delweddau hynny sydd ddim wedi eu defnyddio yn y cyflwyniad sioe sleidiau. Efallai y gallet nodi pa rai yw dy dudalennau gorau?

Bydd angen i ti ddarparu ar gyfer yr arholwr: tapiau/CD/mini-disc sain terfynol i gynnwys o leiaf un ciw gwreiddiol a grëwyd ac a recordiwyd yn fyw a thri ciw sain pellach. Yn ogystal, mae angen taflen ciw yn nodi trefn, hyd a lefel allbwn pob ciw.

Nesaf

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.