Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Hafan > Drama > Perfformiad ymarferol o destun > Opsiwn B: Dylunio Theatr

Drama

Opsiwn B: Dylunio Theatr

Cynllunio set a phrops

Lle mae cychwyn cynllunio set

Wrth feddwl am gynllunio set, dy fan cychwyn yw’r sgript. Dylai hynny fod ar dy feddwl bob amser - rwyt yn cynllunio set ar gyfer y ddrama, a dylai dy waith gefnogi'r darn. Dylai dy gynlluniau ar gyfer props fod hefyd yn gwbl berthnasol i'r ddrama a dylen nhw ychwanegu at y darn.

Gwybod beth yw cyfeiriad y ddrama

Ceisia ganfod beth mae'r actorion rwyt yn cynllunio ar eu cyfer yn wneud yn y ddrama. Lle maen nhw'n cerdded, eistedd, sefyll? Ydyn nhw'n defnyddio rhannau o'r llwyfan ar wahân? Fyddan nhw'n defnyddio lefelau? Mae angen i chi drafod sut bydd y grŵp yn defnyddio'r llwyfan. Pa brops fyddan nhw'n eu defnyddio? Pa mor gryf fydd yn rhaid i'r rhain fod?

Gwna dy ymchwil

Ymchwilia i gyfnod y ddrama. Defnyddia dy lyfrgell a'r rhyngrwyd er mwyn canfod enghreifftiau o sut oedd bywyd ar y pryd. Trafoda gyda'r actorion beth yw elfennau pwysig y darn, fel bod dy gynllun yn adlewyrchu'r rhain.

Gair i gall

Cymera fesuriadau manwl

o'r ardal berfformio. Bydd angen i ti wneud model wrth raddfa o'r cynllun terfynol yn unol â'r gofod perfformio - bydd yn ofalus wrth drosi'r mesuriadau! Gofyn am help gan dy athro os wyt yn ansicr am hyn.

Gosod elfennau set

a wnaed o gardfwrdd wedi'i beintio ar ddalen fawr o bapur ag arno linellau grid - mae'n ffordd syml o weithio gyda dy gynllun set. Neu defnyddia focs cardfwrdd i wneud model o set bwa prosceniwm fel syniad bras cyn i ti wneud dy fodel terfynol.

Rho ystyriaeth i 'linellau gweld'

fel bod y gynulleidfa yn gallu gweld cymaint â phosibl. Paid â gosod eitemau mawr ar waelod y llwyfan - gall y rhain amharu ar olwg pobl o'r llwyfan.

Cadw nodiadau

a sgetsys cynnar o dy gynllun set. Bydd y rhain yn ddefnyddiol i'r arholwr.

Meddylia am liw

Cofia bod lliwiau gwahanol yn cynrychioli syniadau gwahanol, ee coch i ddangos perygl, gwyn i ddangos diniweidrwydd. Os bydd cynllunydd goleuo yn defnyddio gels lliw, ceisia feddwl sut y bydd hynny'n effeithio ar liwiau dy set. Mae coch, er enghraifft, o dan olau coch, yn edrych yn oleuach, tra'i fod o dan olau glas yn gallu edrych bron yn ddu. Felly dewisa dy liwiau yn ofalus!

Meddylia am y goleuo

Bydd dy ddewisiadau goleuo yn effeithio'n fawr ar dy set. Efallai y byddi di am gael cysgodion yn dod i'r amlwg ar dy set, ac angen trefnu hynny gyda dy gynllunydd goleuo.

Meddylia am newid golygfeydd

Os yw'r ddrama angen newid golygfeydd, bydd angen gallu symud y set yn rhwydd. Beth am arbed amser trwy droi elfen o gwmpas, neu ei wthio oddi ar y llwyfan? Beth bynnag rwyt ti'n ei wneud, mae'n well i ti gadw popeth yn syml.

Bydd yn barod i gyfaddawdu

Bydd grwpiau eraill yn defnyddio'r llwyfan yn ystod yr arholiad, ac felly efallai y bydd angen i ti gyfaddawdu gyda'r set ar adegau. Eglura hyn wrth yr arholwr os yw'n effeithio ar dy gynllun terfynol.

Set ffantasi

Llun set ffantasi

Dy gyflwyniad arholiad

Meddylia am greu cyflwyniad sioe sleidiau gan amlinellu prif gyfnodau dy waith. Mae hon yn ffordd o drefnu dy feddwl hefyd. Er mwyn dysgu sut mae gwneud cyflwyniad sioe sleidiau, edrycha ar Darn Adolygu Cyflwyniadau o adran DiDA Bitesize (cynnwys Saesneg)

Gofala bod dy lyfrau nodiadau yn barod i'r arholwr, gyda'r cynlluniau a'r delweddau hynny sydd ddim wedi cael eu cyflwyno yn y cyflwyniad sioe sleidiau. Efallai y gallet nodi pa dudalennau yw'r rhai gorau?

Bydd angen i ti ddangos dy fodel wrth raddfa o'r cynllun terfynol a chynllun llawr wrth raddfa a/neu ddarlun wrth raddfa o unrhyw brops wnest ti eu cynllunio.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.