Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Hafan > Drama > Perfformiad ymarferol o destun > Opsiwn B: Dylunio Theatr

Drama

Opsiwn B: Dylunio Theatr

Cynllunio gwisgoedd

Lle mae dechrau gyda gwisgoedd

Wrth feddwl am wisgoedd mewn drama, dy fan cychwyn yw’r sgript. Dylai hynny fod ar dy feddwl bob amser - rwyt yn cynllunio ar gyfer y ddrama, a dylai dy waith gefnogi'r darn.

Gwylia beth mae'r actorion yn gorfod ei wneud yn ystod y ddrama. Os oes yna lawer iawn yn digwydd, mae'n rhaid iddyn nhw allu symud yn rhwydd yn eu dillad. Er mwyn gallu newid gwisgoedd yn sydyn, mae'n rhaid gallu eu tynnu a'u rhoi yn gyflym.

Gwna dy ymchwil

Ymchwilia gyfnod y ddrama, neu ymchwilia wisgoedd ffantasi os yw dy ddrama yn ffantasi. Gwna ddefnydd llawn o lyfrgelloedd a'r fewnrwyd er mwyn canfod enghreifftiau o bob math o wisgoedd - gallet gychwyn gyda'r oriel gwisgoedd ac oriel cymeriadau yn yr adran hon er mwyn cael syniadau a chyfeiriadaeth.

Gair i gall

Sylwa ar y nodiadau a'r sampl defnydd sydd ynghlwm.

Lliw a goleuo

Cofia bod lliwiau gwahanol yn cynrychioli syniadau gwahanol. Fyddet ti ddim yn gwisgo plentyn diniwed mewn coch, neu ddiafol mewn pinc golau na fyddet ti? Byddai adran yn ymdrin â lliw yn ddefnyddiol yn dy nodiadau.

Dr Who

Sgets gwisg ar gyfer cymeriad o raglen Dr Who

Os bydd y cynllunydd goleuo yn defnyddio gels lliwiau, arbrofa sut maen nhw'n effeithio ar liwiau. Mae coch, er enghraifft, o dan olau coch, yn edrych yn oleuach, tra'i fod o dan olau glas yn gallu edrych bron yn ddu. Felly dewisa dy liwiau yn ofalus!

Cadw at dy gynllun

Efallai na fydd raid i ti wneud dy wisgoedd cyfnod modern, ond ti ddylai ddewis a phrynu'r hyn sydd ei angen arnat ti ar gyfer y ddrama. Paid â chyfaddawdu ar y cynllun - os na elli di gael y lliw rwyt ti eisiau, bydd yn barod i liwio'r dilledyn. Os oes ganddo lewys hir ac roeddet ti wedi dylunio llewys byr, fe fydd yn rhaid i ti wneud addasiadau.

Cymryd lluniau

Cofia ddangos y dilledyn 'cyn' ac 'ar ôl' yn dy ffotograffau, er mwyn i'r arholwr allu gweld dy sylw i fanylion.

Gwneud sgetsys

Os byddi di'n gwneud dy wisgoedd, cadw sgetsys o dy syniadau, ac efallai hefyd cysyllta samplau o ffabrig, neu ddelweddau a ddefnyddiwyd gen ti fel ysbrydoliaeth.

Mesur

Mae'n bwysig cael mesuriadau dy gymeriadau yn iawn, felly noda nhw'n ofalus yn dy nodiadau. Defnyddia'r daflen mesuriadau cymeriadau [Cymeriad: Y person/persona y mae’r actor yn dymuno ei gyfleu. Tueddir i ddefnyddio’r gair i olygu'r rôl, ond mae’r gair cymeriad yn tueddu i fod ag ystyr mwy penodol sy’n cyfeirio at berson go iawn. Er enghraifft gallai cymeriad chwarae nifer o rolau mewn drama, megis rhiant, cyflogwr a chyfaill, fel y mae unigolion yn ei wneud mewn bywyd go iawn. Hefyd gall actor chwarae nifer o wahanol rolau mewn drama a phob un ohonynt yn gymeriadau gwahanol. i wneud hyn.

Dy gyflwyniad arholiad

Ffeil

Lawrlwytho taflen mesuriadau cymeriad (ffeil PDF 222kb)

Methu agor y ffeil? Ewch i BBC Webwise (Saesneg) am gymorth gyda Adobe Reader.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.