Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Dachaigh > Gàidhlig > Gràmar > Riochdairean

Gàidhlig

Gràmar

Riochdairean - Deuchainn

1.

Tagh an dòigh eile air 'Tha Iain thall aig an drochaid' a ràdh.

2.

Tagh an dòigh eile air 'Thig ri mo thaobh' a ràdh.

3.

Tagh an dòigh eile air 'Tha mi-fhìn agus Mairead a' dol don sgoil' a ràdh.

4.

Tagh an dòigh eile air 'Seo an duine. Chuidich mi e an-dè' a ràdh.

5.

Tagh an dòigh eile air 'Seo an nighean. Thug mi preusant dhi' a ràdh.

6.

Tagh an dòigh eile air 'Seo a' bhùth. Bha mi anns a' bhùth an-dè' a ràdh.

7.

Tagh an dòigh eile air 'Tha mi nam sheasamh anns a' bhàta' a ràdh.

8.

Tagh an dòigh eile air 'Ruith am pian bho aon taobh de mo chuirp chun an taoibh eile' a ràdh.

9.

Tagh an dòigh eile air 'Bha i na seasamh anns a' bhàta' a ràdh.

10.

Tagh an dòigh eile air 'Chuir thu an obair air thoiseach ort' a ràdh.