Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Eachdraidh

Alba agus Breatainn ag atharrachadh eadar na 1830an agus na 1930an

Teachd an rèile - Deuchainn

1.

Carson a chaidh an uair ann am Breatainn a dhèanamh cunbhalach nuair a thòisich an rèile?

2.

Dè bu choireach gun deach siubhal air an rèile am meud mar dhòigh air pasainsearan bhon mheadhan chlas faighinn a dh'obair agus air ais?

3.

Dè a' phrìomh bhuannachd a thug an rèile dha na Buill Phàrlamaid?

4.

Carson a thàinig an rèile gu bhith na phrìomh fhastaidhear?

5.

Carson a dh'fhàs giùlan stuthan trom, mar gual agus iarann, na bu shaoire?

6.

Ciamar a bha biadh nach seasadh, mar measan agus bainne, a-nis a' ruigsinn nam bailtean margaid agus iad fhathast ùr?

7.

Ciamar a b' urrainn do dhaoine saor-làithean goirid a ghabhail, agus latha air an tràigh?

8.

Carson a chaidh ball-coise a chur air dòigh ann an co-fharpaisean nàiseanta?

9.

Ciamar a chaidh aig mòran dhaoine anns na bailtean air iasg a ghabhail?