Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Hafan > Ffiseg > Grymoedd a Mudiant > Effeithiau Grymoedd

Ffiseg

Grymoedd a Mudiant

Effeithiau Grymoedd - Prawf

1.

Beth sy'n digwydd i wrthrych sy'n symud os yw'r grym cydeffaith arno'n sero?

2.

Beth sy'n digwydd i wrthych sy'n symud os nad yw'r grym cydeffaith arno'n sero?

3.

Wrth ddyblu'r grym cydeffaith sy'n cael ei roi ar wrthrych, beth sy'n digwydd i'w gyflymiad?

4.

Mae'r un grym cydeffaith yn cael ei roi ar dair pêl. Pa bêl sy'n profi'r cyflymiad mwyaf?

5.

Pa rym sydd ei angen i roi cyflymiad o 2 m/s2 i flwch 4kg?

6.

Màs gofodwr yw 100 kg. Beth yw ei bwysau ar y Ddaear os yw cryfder y maes disgyrchiant yn 10 N/kg?

7.

Màs gofodwr yw 100 kg. Beth yw ei bwysau ar y Lleuad os yw cryfder y maes disgyrchiant yn 1.6 N/kg?

8.

I ba gyfeiriad mae ffrithiant yn gwithredu?

9.

Pa rym sy'n gwneud i wrthychau ddisgyn?

10.

Beth gallwn ni ei ddwued am y grym cydeffaith sy'n gweithredu ar wythrych sydd ar ei gyflymder terfynol?

11.

Pwysau parasiwtydd yw 800 N. Mae'n disgyn ar fuanedd cyson. Beth yw'r grym cydeffaith sy'n gweithredu arno?