Dachaigh > Cruinn-eòlas > Tuineachadh > Structar bailteil agus modailean

Cruinn-eòlas

Tuineachadh

Structar bailteil agus modailean - Deuchainn

1.

Dè th' ann am modailean ann an cruinn-eòlas?

2.

Dè th' ann am PSG?

3.

Càit a bheil an luach as àirde air talamh?

4.

Dè sheallas modailean bailteil dhuinn?

5.

Dè am modail bailteil a tha cruinn?

6.

Dè chithear ann an sòn 3 de Mhodail A?

7.

Càit am biodh làrach raon-uaine?

8.

Carson a tha taighean a' chlas-obrach ann an sòn 3 de Mhodail A?

9.

Dè an dòigh sa bheil Modail B diofraichte bho Mhodail A?

10.

Dè th' ann an cleachdadh coimearsalta?