Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!

Hafan > Ffiseg > Grymoedd a Mudiant > Rhyngweithiadau Rhwng Gwrthrychau

Ffiseg

Grymoedd a Mudiant

Rhyngweithiadau Rhwng Gwrthrychau - Prawf

1.

Beth yw uned gwaith?

2.

Pa gyfuniad o rym a phellter symud fydd yn gofyn am y mwyaf o waith?

3.

Pa un sy'n debygol o fod â'r egni cinetig mwyaf?

4.

Pa un yw'r hafaliad cywir ar gyfer egni cinetig?

5.

Beth yw egni cinetig pêl 2 kg sy'n teithio ar 3 m/s?

6.

Mae buanedd car yn dyblu. Beth sy'n digwydd i'w egni cinetig?

7.

Mae awyren jet yn hedfan oherwydd ei bod yn gwthio nwyon allan tuag yn ôl ac oherwydd…

8.

Beth yw mâs gwrthrych sy'n teithio ar 2 m/s gyda 2 J o egni cinetig?

9.

Mae dyn sy'n pwyso 800 N yn dringo 5 m i fyny ysgol. Faint o egni potensial disgyrchiant y mae'n ei ennill?

10.

Mae pot blodau sy'n pwyso 5 N yn disgyn oddi ar silff ffenestr sydd 10 m uwchben y ddaear. Beth yw ei egni cinetig yn union cyn iddo daro'r ddaear?

11.

Pa un o'r canlynol sy'n gallu cynyddu pellter meddwl gyrrwr mewn car sy'n symud?

12.

Pa un o'r canlynol sy'n gallu cynyddu pellter brecio car sy'n symud?