Eich Llais

Datganiadau, ymatebion ac ymgynghoriadau diweddar gan y Cyngor

Swyddogaeth bwysicaf Cyngor Cynulleidfa Cymru yw cynrychioli buddiannau cynulleidfaoedd y BBC yng Nghymru. Un o'r ffyrdd y mae'n gwneud hynny yw trwy ymateb i ymgynghoriadau gwerth cyhoeddus, adolygiadau trwyddedau gwasanaeth a dogfennau ymgynghorol eraill Ymddiriedolaeth y BBC.

2015

Cyflwyniad y Cyngor i ymgynghoriad Prawf Gwerth Cyhoeddus yr Ymddiriedolaeth parthed argymhellion y BBC ar BBC Three

2015

Cyflwyniad y Cyngor i Arolwg yr Ymddiriedolaeth o wasanaethau radio llafar rhwydwaith y BBC

2014

Cyflwyniad i Cyngor i Arolwg yr Ymddiriedolaeth i wasanaethau radio cerddoriaeth rhwydwaith y BBC

2014

Cyflwyniad y Cyngor i Arolwg yr Ymddiriedolaeth o'r gwasanaethau teledu

2014

Cyflwyniad y Cyngor i Arolwg yr Ymddiriedolaeth o Newyddion Rhwydwaith

2013

Cyflwyniad y Cyngor i Arolwg yr Ymddiriedolaeth o wasanaethau plant

2012

Cyflwyniad y Cyngor i Arolwg yr Ymddiriedolaeth o bbc.co.uk

2011

Cyflwyniad i Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC o Radio 5 Live

Cyflwyniad i Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC o Sianel Newyddion y BBC a BBC Parliament

Cyflwyniad i Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC o BBC Asian Network

Cyflwyniad i Arolwg Ymddiriedolaeth y BBC o Orsafoedd Radio Cenedlaethol - Radio Cymru a Radio Wales

2010

Arolwg o wasanaeth BBC Radio 3, 4 a 7

Response to BBC Trust consultation on BBC Strategy Review

2009

Digital Britain

BBC Editorial Guidelines Consultation

BBC One, Two, Four and red-button service review

Council statement : Future of Television in Wales

Response to Radio 2 and 6 Service Reviews