Rhian Connick

Glyn Nedd

Rhian yw Pennaeth Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau'r Merched, Swyddfa Cymru, ar hyn o bryd ac mae'n dweud bod y swydd wedi rhoi cyfle iddi weithio ar amrywiaeth o bynciau ac i ddysgu pethau newydd a diddorol.

Cyn ymuno â Sefydliad y Merched enillodd raddau mewn Astudiaethau Symudiad Dynol a Gwyddoniaeth Chwaraeon yn ogystal â Thystysgrif Addysg Bellach ac Oedolion City & Guilds.

Mae ei swyddi blaenorol wedi cynnwys Cynorthwydd Dosbarth mewn ysgol i blant â nam ar y golwg, Uwch Reolwr Cynorthwyol mewn canolfan hamdden yn y ddinas a Swyddog Datblygu gyda'r elusen Scope yn rhedeg prosiect hamdden a gweithgareddau i blant ag anableddau corfforol.

Mae'n Ymddiriedolwr Merched yn Gwneud Gwahaniaeth a Chanolfan Hyfforddiant Glyn Nedd.