Ceri Stradling

Sir Dinbych

Addysgwyd Ceri yn Ysgol Ramadeg Pentre ac Ysgol Gyfun Rhondda Uchaf cyn mynychu Prifysgol Manceinion. Ar ôl graddio mewn Busnes a Chyllid ymunodd â Coopers a Lybrand lle y cymhwysodd fel Cyfrifydd Siartredig.

Yn ddiweddarach gadawodd y cwmni i weithio yn y diwydiant trydan gan weithio mewn sawl swydd rheoli. Yng nghanol yr 1980au symudodd i weithio i'r Comisiwn Archwilio i weithio yn yr adran archwilio disgyblaeth gwerth am arian a thros y ddegawd nesaf bu mewn nifer o swyddi uwch reoli yng Nghymru a Lloegr. Ym 1996 fe'i penodwyd yn Archwilydd Statudol yn gyfrifol am archwiliadau holl gyrff Llywodraeth Leol, GIG a'r Swyddfa Gartref yng ngogledd Cymru.

Mae wedi bod yn aelod o fwrdd rheoli'r Comisiwn Archwilio ac yn fwy diweddar Swyddfa Archwilio Cymru lle roedd hefyd yn bartner oedd yn gyfrifol am swyddogaeth dechnegol y Swyddfa a'i Strategaeth Corfforaethol a GIG. Yn ddiweddar fe'i penodwyd yn Aelod Annibynol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac mae'n Cadeirio ei Bwyllgor Awdit.

Mae Ceri yn byw yn Sir Ddinbych ac yn briod, gyda dau fab sydd bellach yn oedolion. Mae'n mwynhau cerdded, darllen a theithio ac â diddordeb brwd mewn darlledu. Mae'n ddilynwr brwd o'r rhelyw o chwaraeon ond yn arbennig felly rygbi'r undeb, ac mae'n cadw'n heini trwy fynd i'r gampfa a chwarae sboncen.