Pwy yw pwy

Mae'r Cyngor yn cynnwys y Cadeirydd a hyd at 11 o aelodau eraill o bob rhan o Gymru. Ac eithrio'r Cadeirydd mae pob sefyllfa yn ddi-dal. Gweler recriwtio am fanylion ynghylch y broses o benodi aelodau.