Cysylltu â'r Cyngor

Sut i gysylltu â'r Cyngor

Oes cwestiwn neu sylwadau gyda chi am y Cyngor?

Gallwch ofyn cwestiynau ynteu roi eich barn yn uniongyrchol wrth y CCC trwy anfon e-bost at ccc@bbc.co.uk, neu mae croeso i chi ysgrifennu at :

Cyngor Cynulleidfa Cymru

Y Ganolfan Ddarlledu

Llandaf

Caerdydd CF5 2YQ

Ewch hefyd i'r adran Cwestiynau Cyffredin ar wefan BBC Cymru

Adroddiadau o gyfarfodydd gyda'r gynulleidfa a gynhaliwyd gan y CCC

Mae'r Cyngor yn cwrdd yn gyson gydag aelodau o'r cyhoedd ledled Cymru er mwyn gwrando ar farn a sylwadau cynulleidfaoedd y BBC. Hefyd mae'n cynhyrchu adroddiadau fideo sawl gwaith bob blwyddyn sy'n gofyn am farn cynulleidfaoedd y BBC yng Nghymru.

Blynyddoedd blaenorol