Darparu Ansawdd yn Gyntaf

Date: 16.05.2012     Last updated: 09.12.2015 at 11.00

Ym mis Hydref 2011, fe wnaethon ni gyhoeddi cynlluniau arfaethedig Bwrdd Gweithredol y BBC i ariannu'n llawn setliad ffi'r drwydded y cytunwyd arno gyda'r Llywodraeth ym mis Hydref 2010. Fe wnaethon ni roi'r cynigion, a elwir yn Darparu Ansawdd yn Gyntaf, i ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn profi manylion cynlluniau'r Weithrediaeth yng ngoleuni ein hamcanion a'n blaenoriathau strategol ar gyfer y BBC. Mae ein casgliadau terfynol ar gael isod.

Mae'r dystiolaeth sydd wrth gefn ein casgliadau terfynol ar gael isod:

Supporting evidence