Teledu

Mae hefyd yn cynnig dwy sianel i blant, CBBC a CBeebies; dau wasanaeth newyddion, Sianel BBC News a BBC Parliament; a sianel menter ar y cyd i siaradwyr Gaeleg, BBC Alba.

Yma gallwch weld trwydded gwasanaeth yr Ymddiriedolaeth ar gyfer pob un o'r sianeli hyn, yr arolygon gwasanaeth rydym wedi eu cynnal ar bob gwasanaeth, ac unrhyw gymeradwyaeth i wasanaethau newydd rydym wedi ei dyfarnu. Rydym hefyd yn cynnal arolygon ar amrywiol elfennau o sut mae rhaglenni yn cael eu comisiynu a'u cyflenwi i deledu'r BBC.

Mae gennym ni hefyd rai cyfrifoldebau penodol yn ymwneud â darparu rhaglenni teledu Cymraeg, drwy S4C.

Hefyd wedi'i gynnwys yn yr adran hon mae arolwg yr Ymddiriedolaeth ar strategaeth Ffilmiau'r BBC.