Ar-lein a Botwm Coch

Mae'r BBC yn cynnig gwefan gyda newyddion, chwaraeon, gwasanaeth dal i fyny a llawer mwy o gynnwys; a gwasanaeth teledu rhyngweithiol drwy'r Botwm Coch.

Yma gallwch weld trwydded gwasanaeth yr Ymddiriedolaeth ar gyfer y gwasanaethau hyn, yr arolygon gwasanaeth rydym wedi eu cynnal ar bob gwasanaeth, ac unrhyw gymeradwyaeth i wasanaethau newydd rydym wedi ei dyfarnu. Rydym wedi cynnal arolygon ar sut mae rhaglenni a chynnwys yn cael eu cyflenwi i BBC Ar-lein.