Gwneud cynnwys ar gael

Mae'r ffaith bod ffi'r drwydded yn cael ei chodi ar wylwyr o bob math yn golygu bod gwneud gwasanaethau'r BBC ar gael am ddim i bawb yn y man defnyddio sy'n hwylus iddyn nhw yn flaenoriaeth allweddol i'r Ymddiriedolaeth. Mae hefyd yn golygu bod y BBC ei hun angen adlewyrchu amrywiaeth talwyr ffi'r drwydded ar draws y DU.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn goruchwylio trefniadau dosbarthu'r BBC, yn ceisio cynnal llwybrau agored, hawdd cael atynt, hawdd i'w defnyddio a hwylus at gynnwys y BBC, ynghyd â chynrychioli gwerth am arian.

Mae'r BBC yn dosbarthu ei gynnwys drwy sianeli darlledu megis teledu daearol digidol, lloeren a chebl, ac hefyd drwy wneud cynnwys y BBC ar gael ar y nifer cynyddol o lwyfannau a dyfeisiau drwy syndicetio.

Mae'r Ymddiriedolaeth wedi gosod y fframwaith i drefniadau o'r fath drwy ei bolisi syndicetio.